AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

100 Co je osvícení?

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Dříve než se pustíme do všeho toho praktikování, nebylo by na místě si jasně definovat OSVÍCENÍ? „Co je osvícení?“ Zdá se mi, že mnoho lidí se zabývá praktikami kvůli získání mimořádných schopností, vyřešení problémů, apod. Málokdo praktikuje kvůli samotnému osvícení… Záleží na tom?

Odpověď

Ano, souhlasím s tím že je důležité, aby každý věděl co je konečným účelem pokročilých jógových technik. Ale záleží na tom? Pojďme to prozkoumat.

Už několikrát jsme se zaměřili na téma procesu osvícení (včetně konečného dozrání do nedílné Jednoty) a také na téma „nadpřirozených schopností.“ Tady jsou některé z dotyčných lekcí:

#35 — Vývojová stádia osvícení
#76 — Siddhí: existují nadpřirozené schopnosti?
#85 — Vývojová stádia osvícení podruhé

K tomu se přidává průběžná rozprava o momentálním stádiu našeho procesu osvícení, která se odvíjí napříč všemi lekcemi. Lze rozeznat mnoho dílčích, drobnějších vývojových stádií. Obecně lze říci, že se snažím vynechat filozofické a teoretické spekulace a místo toho všechno vztahovat k praktikám a přímým prožitkům, se kterými se setkáváme. V lekcích je snaha udržet relevantnost tak, že stavíme pokud možno na skutečných prožitcích. To získává praktickou hodnotu s tím, jak se nám objevují vlastní prožitky. Když chápeme, jak náš konkrétní prožitek zapadá do celkového obrazu procesu osvícení, budeme daleko lépe schopni uchopit naši praxi a rozhodovat se o dalším postupu - kdy dělat drobná doladění, kdy uhánět kupředu a kdy se naopak držet zpátky. Tím pádem každý sám usedá za volant a řídí svůj vlastní vůz. To je vpravdě nový přístup. Zdá se, že to pro mnoho lidí skutečně funguje, což naplňuje mé srdce radostí.

Je třeba zdůraznit, že věnovat se meditaci a dalším pokročilým jógovým technikám nemusíme nutně s aspirací na konečný cíl. Všichni bychom si přáli nalézt trochu odpočinku od obtíží každodenního života, trochu vnitřního klidu a více radosti, nalézt novou energii a tvořivost, abychom mohli dál směřovat k svým cílům, ať už jsou jakékoliv. Každý směřuje ke svému vlastnímu ideálu, nebo chcete-li, má svůj vlastní proces bhakti, svou vlastní představu o „osvícení.“ Takže, i když tu máme jeden proces osvícení, každý k němu má vlastní přístup a svůj vlastní ideál, který touží naplnit. S tím, jak budeme dělat pokroky v každodenním praktikování a naše nervová soustava se bude pročišťovat, poroste i náš ideál. Jak půjde čas, budeme usilovat stále výš a výš. Takto se v naší nervové soustavě rozvíjí bhakti. Pak, jednoho dne, uvidíme všechny kolem sebe jako hluboce šťastné vyjádření nás samých a staneme se nevysychajícím pramenem lásky. Na cestě k tomuto prožitku můžeme potkat tisíc dalších, vzrůstajících prožitkových úrovní, přičemž každá z nich je stejně platná jako ta předchozí, i následující.

Mám-li říct pravdu, skutečně nezáleží na tom, proč lidé pokročilé jógové techniky dělají. Každý máme své vlastní důvody. Budeme-li je dělat, otevřou nám bránu k nekonečnu, bez ohledu na to s jakou motivací jsme se původně na cestu vydali. Pročišťování a otvírání naší nervové soustavy prožitku pravdy prohloubí naše porozumění pravé podstatě skutečnosti, ať už naše počáteční porozumění bylo jakékoliv. A tak, zatímco je dobré uvažovat o našem konečném cíli osvícení, ještě lepší je být dnes úplnějším člověkem, než jsme byli včera. V tom je skutečná síla pokročilých jógových technik, protože s pravidelným cvičením fungují. Den co den. A o tom to je.

Takže, co je osvícení? Je to proces, cesta. Nejpodstatnější je, že je to ideál který jsme si vybrali, aby nás motivoval ke každodenní praxi.

Guru je v tobě.