AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

101 Co je brahmačarja?

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Co je brahmačarja?

Odpověď

Brahmačarja znamená „kráčet s Brahmou,“ nebo „kráčet v tvůrčí síle Boha.“

Toto se běžně chápe jako celibát, ale to není všechno. Ve skutečnosti to znamená uchovávání a zušlechťování tvůrčí životní síly, tedy sexuální energie, což může být buďto v celibátu, nebo v tantrických milostných vztazích. Tyto dva módy chování vytváří stejné výsledky, neboť v obou případech jde o uchovávání a zušlechťování sexuální energie vzhůru k procesu duchovní přeměny, probíhajícího v nervové soustavě následkem pokročilých jógových technik.

Přístupy k brahmačarje budou podrobněji probrány v oddílu „lekce tantry.“

Guru je v tobě.