AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

102 Důležitost příjemné a dlouhodobé meditační praxe

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Už se peru s meditací asi 6 týdnů. Je možné, že se prostě potřebuji hodně pročistit před tím, než přidám dechová cvičení? Zatím se mi opravdu vůbec nedaří dosahovat „blaženosti.“ Přesto jsem se držela intervalu 2 x 20 minut a myslím, že jsem nepatrně klidnější. I tak ale mám během dne mnoho „epizod,“ kdy zas tak klidná nejsem…

Jsem nicméně velmi vděčná že jste založil tuto skupinu a iniciujete popularizaci osvícení. Před pouhými pěti lety jsem se cítila na tomhle světě tak sama… Neboť mé duchovní přesvědčení nesdílelo mnoho lidí a všude bylo prostě příliš mnoho těch, kteří uctívají Všemocný Dolar, více než Ducha. Tou dobou jsem se skoro denně modlila za to, abych měla více podobně smýšlejících spřízněných duší (nebo bojovníků, jak se někteří rádi nazývají) a s potěšením mohu říci, že se v mém životě objevilo mnohem víc duchovnosti a každým dnem jí přibývá.

Odpověď

Zdá se, že je u vás všechno jak má být, jen by bylo lepší, aby věci měly příjemnější průběh. Není obvyklé, aby meditace měla dlouhodobě drsný průběh. Je možné, že se vyplavuje velké množství nečistot, což je dobře, ale pokud si chceme opravdu dlouhodobě udržet motivaci k praktikování, je nezbytné, abychom při meditaci i po ní byli v pohodě.

Drsnost může být způsobená násilným opakováním mantry, příliš rychlým vystupováním z meditace, nebo možná delšími meditacemi než jsou pro vás vhodné. Zeptejte se sama sebe:

1) Uvědomuji si mantru s lehkostí a nenutím jí žádnou konkrétní výslovnost? Peru se s myšlenkami, abych se vrátila k mantře? Chceme, aby vše probíhalo s jemností. Jen s lehkostí upřednostníme mantru, pokud zjistíme, že s ní nejsme. Výslovnost nemusí být zřetelná. Naopak, pokud se výslovnost přirozeně stane velmi nekonkrétní, je to dost dobré. Takto naše mysl přirozeně směřuje k tichosti.

2) Nevstávám na konci meditace příliš brzy? Pokud vstaneme po meditaci příliš brzy, můžeme zablokovat překážky, které se začaly během meditace uvolňovat a to může mít nepříjemný efekt během následující aktivity v průběhu dne. Proto si vždy na konci meditace dopřejeme alespoň pár minut v tichosti bez mantry. Pokud jste měla bouřlivou meditaci s množstvím vyplavovaných myšlenek a emocí, lehněte si na pět až deset minut, nebo na tak dlouho, dokud se rozvířená mysl zase nezklidní. Pro následné celodenní prožívání to může znamenat velký rozdíl.

Pokud se vaše meditace ani tak nepodaří zklidnit, zkuste před ně zařadit pět minut páteřního dýchání. Pokud to nepřispěje k hladšímu průběhu meditace, upusťte od dýchání a zkuste před meditací pět nebo deset minut jógových pozic. To může také přispět ke zklidnění meditace.

Pokud nic z uvedeného nepomůže věci zklidnit, zvažte patnáct minut meditace dvakrát denně, namísto dvaceti minut.

Toto jsou pouze různé návrhy, co je možno vyzkoušet. Zkuste s nimi experimentovat a uvidíte, jestli se vám podaří najít vyvážený rytmus. Ideální praxe bude obsahovat ásany, pránajámu a meditaci, v uvedeném pořadí. Časy se mohou trochu lišit, ale typicky to bude 5,10 a 20 minut, opět v daném pořadí. Sama musíte najít styl, který pro vás bude vyvážený a příjemný. Jakmile se vám to podaří, budete schopna pokračovat ve své praxi po mnoho let a průběžně přidávat další pokročilé jógové techniky. V takovém případě je zaručen velký pokrok. Nyní zažíváte ochutnávku vnitřního ticha. To je nádherné. Teď půjde o to nechat v sobě To (čisté, blažené vědomí) dlouhodobě nepřetržitě růst, aniž byste sklouzla z cesty praxe, kvůli nepříjemnostem způsobeným příliš velkým množstvím pročišťování odehrávajícím se příliš rychle. Vy sama sedíte za volantem, takže jeďte chytře a pohodlně.

Přeji vám na vaší cestě jen samé úspěchy. V téhle době je tu pro vás mnoho spřízněných duší.

Guru je v tobě.