AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

103 Osud a svobodná vůle

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Praktikuji jógu a meditaci po mnoho let a pomalu, ale jistě, mi přibývá i „prožitků.“ Předpokládám, že jediný můj problém bude to, že stále zkouším mnoho různých technik a u žádné nezůstanu na dlouho. Je to vlastní karma člověka, která mu zabraňuje dělat pokroky v meditaci? Měli bychom to vzdát a nechat věcem volný průběh, nebo bychom měli využít naši svobodnou vůli a jednat? Osobně mám pocit, že někdy přebírá vedení naše svobodná vůle a někdy zase osud… Upřímně, je to trochu matoucí. Děkuji za váš komentář.

Odpověď

Myslím, že vaše otázka o svobodné vůli je částečně zodpovězena v lekci 84 - „Umění nekonání.“ Pokud si dovolíme stát se součástí evoluce, pak budeme konat. Všechno v přírodě nějak koná. I vědomě něco nedělat stále představuje konání. Vtip je v tom, dělat něco velice nepatrného, co však napomůže přirozenému otevření se naší nervové soustavy čistému, blaženému vědomí a božské extázi. Je v našem zájmu přenechat vedení tohoto procesu přirozeným schopnostem naší nervové soustavy. Abychom toho dosáhli, musíme tu a tam trochu přispět účinnými pákami. A o tom jsou pokročilé jógové techniky.

Karma/samskáry/překážky jsou tím, co stojí mezi námi a prožitkem božství. Duchovní praktiky slouží k stimulaci samopročišťování nervové soustavy tím, že odstraňují překážky. Pokud v tomto ohledu nejednáme a ponecháváme to „osudu,“ cesta se prodlužuje s tím, že úklid se odkládá na později. V tomto máme svobodnou vůli. Každý z nás se může svobodně rozhodnout. Můžeme to udělat teď, a nebo to můžeme udělat později. Taková je naše volba. Pokud to necháme na později, třeba to bude snazší díky úsilí druhých a příznivému postavení hvězd. Většina lidí ale raději přiloží ruku k dílu, než aby seděla v temnotě a čekala, až někdo rozsvítí.

Možná by vás mohla zaujmout lekce 93 - „Časy se mění.“ Zabývá se tématem probouzejícího se „nového věku“ v souvislostech s naší osobní duchovní volbou. Shrnutí: „Osud“ je ve hvězdách. Zbytek je na nás.

Co se týká zkoušení mnoha metod, hodí se analogie „kopání studny.“ Pokud budeme kopat dost dlouho na jednom místě, nakonec narazíme na vodu. Když kopneme tady, támhle, pak ještě jinde, možná bude trvat déle, než vodu najdeme. Takže obecně platí, že přidržet se jedné praxe je lepší, za předpokladu, že je to praxe prověřená a ryzí.

V těchto lekcích se zabýváme celou řadou takových prověřených a ryzích praktik, které si stavebnicovým způsobem a v určitém pořadí přibírá každý praktikující sám, na základě vlastního prozkoumání a v souladu se svými schopnostmi a možnostmi. Pro ty, kdo už následují jinou cestu, je vše nabízeno jako inspirace k zamyšlení. Takový je zde přístup.

Guru je v tobě.