AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

105 Když narazíme s mulabandhou

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Začal jsem s lekcemi od začátku a všechno šlo hladce, až do chvíle, kdy jsem narazil na lekci 55 - „Mulabandha.“ Přijde mi téměř nemožné „lehce“ sevřít svěrač. Když to zkouším, celkově se dostanu do napětí a dostaví se celá řada nepříjemných a bolestivých vjemů. Zkouším to dál, ale pokaždé se nemůžu dočkat až bude pránajáma za mnou. Přitom doteď pro mě byla vždycky příjemná. Zneklidňuje mě také důraz na sexualitu, který se v lekcích objevil. Hledám duchovní osvícení a teď mám pochybnosti, jestli dělám tu správnou praxi.

Odpověď

Pokud vám to s mulabandhou teď nejde, bude dobré se vrátit tam, kde je praktikování příjemné a nějaký čas si tam pobýt. Může trvat měsíce, nebo dokonce i mnohem déle, než se budete cítit připravený udělat další krok. Je to tak v pořádku. To, co děláte, je už samo o sobě velice pokročilé a tempo vašeho otvírání se a pročišťování bude dobré. Je to vaše cesta.

Tento přístup k praktikám je neortodoxní v tom, že každý může postupovat svým vlastním tempem, takže je potřeba zachovávat rozvahu a odměřovat praktiky podle vašich vlastních prožitků a zkušeností. Mnohé techniky uváděné v lekcích, byly historicky vždy vyhrazeny pro úzkou skupinu lidí (byly tzv. esoterické.) Až doposud. Všichni tedy máme při nakládání s tímto novým přístupem velkou zodpovědnost. Doufejme, že z pokročilých jógových technik bude schopno těžit prospěch mnohem více lidí, než tomu bylo v uplynulých temných dobách.

Každý nemůže proletět všechny praktiky během pár měsíců, aniž by někde „narazil do zdi.“ Naše cesta je dlouhá. Vzpomeňte si na lekci „Jaký je váš plán?“ Lekce se vztahují k dlouhodobé praxi a mají být průběžným zdrojem informací pro aspiranty na všech vývojových stupních. S tím, jak budete číst dál, budou techniky čím dál tím pokročilejší a některé se budou zdát přehnané. Je přirozené, že na vyšších stupních bude připraveno méně praktikujících, nicméně i v tuto chvíli jsou zde lidé na všech stupních, takže pokračujeme dál. Postupem času půjde každý tak daleko, jak bude moci a jak se mu bude chtít. Cílem je jasně vyznačit cestu od začátku až do konce, pro užitek všech.

Pokud jde o sexuální aspekt, nelze ho oddělit. Je to integrální součást samotného středu naší cesty. Nepodařilo se mi najít způsob, jak se mu vyhnout. Stavíme se k němu tedy čelem. Když budete číst dál, zjistíte, jak do sebe všechno zapadá. Sex se nakonec přerodí v něco mnohem víc. Ignorovat sexualitu znamená narazit do té nejhorší zdi ze všech — předstírat, že něco neexistuje. Sexualita existuje a její energie se v určitém okamžiku začne rozvíjet vzhůru. Pokud se to neděje, znamená to jen, že v cestě jsou ještě překážky čekající na pročištění. Toto je základní skutečnost v procesu transformace nervové soustavy vstříc vyšší funkcionalitě. Pokud nejste připraven nakládat s touto skutečností přímo ve vaší praxi, nic se neděje. Jen vyčkejte času. Meditace a páteřní dýchání budou pracovat na otvírání a oživování vaší nervové soustavy jemnějšími cestami, zatímco přímé stimulaci sexuální energie se můžete vyhnout, je-li to pro vás nejlepší. Takže pro teď vynechte mulabandhu a vyhněte se i sddhásaně. Dokonce i sambhaví (v oblasti třetího oka) je sexuální, když se propojí a začne vést extatickou vodivost z pánevní oblasti nahoru páteřním nervem. Tímto způsobem probíhá proces osvícení u nás všech. Celé se to dá udělat i jen pomocí meditace a páteřního dýchání, jen to bude trvat trochu déle a sexuální aspekt bude více v pozadí. Vaše prožitky budou nakonec stejné a vy na ně budete připraven. Vaše nervová soustava se přirozeně otevře své vlastní pravdě a vy bude naplněn lehkostí a štěstím.

V tomto širokém spektru technik není žádné konkrétní místo, ve kterém by jste se měl nacházet. Každý z nás se nachází na vrcholku své vlastní cesty k osvícení. Buďte tam, kde vám to funguje - tam je to správné místo. S postupujícím pročištěním se můžete posouvat kupředu svým vlastním tempem. Dejte pozor na přílišné úsilí a nevystavujte se dlouhodobým obtížím. Tohle celé má být příjemná záležitost. Vyberte si takovou úroveň praktik, která vám poskytne plynulé a radostné svezení.

Guru je v tobě.