AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

106 Mantra a dýchání v meditaci

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

V celém tomto procesu jsem teprve chvíli, ale meditaci si opravdu ohromně užívám. Chtěla bych si rozvinout v meditaci dobré návyky, a tak mě zajímá následující: Záleží na tom, jestli si představuji (slyším) uvnitř „AJ“ na nádech a „AM“ na výdech, nebo když slyším „AJAM“ „AJAM“ „AJAM“ na nádech a pak totéž na výdech, atd…?

Odpověď

Některé meditační systémy zahrnují používání mantry spolu s dechem. Přístup v těchto lekcích je takový, že toto neděláme. Takže: Ne, na tom jestli mantra jde s dechem nebo ne, nezáleží. V meditaci jednoduše necháme dech být a nevšímáme si toho, co se s ním děje. Důvodem je, že chceme ponechat mantře možnost přirozeně si měnit rychlost opakování a stupeň srozumitelnosti, aby tak mysl nebyla spoutaná a mohla se snadno ztišit. Chceme, aby dech přirozeně následoval meditaci a ne naopak. Pokud upřednostníme to, aby dech vedl mantru, sklouzneme do pránajámového režimu kultivace nervové soustavy, což není tak jemná úroveň jako ta, na níž bude mysl pracovat, dáme-li jí k tomu příležitost v hluboké meditaci. Tohle je jemný detail, který je snadné přehlédnout. Více se nám to ozřejmí ještě později, až rozšíříme mantru a přidáme jí další slabiky.

Kultivace nervů je velmi dobrá a příjemná a my se jí věnujeme při pránajámě. Ale meditace vedená dechem není tak hluboká, jako meditace nezávislá na dechu. Když mysl v hluboké meditaci dosáhne klidu, dech a metabolizmus se automaticky pozastaví. Je tedy žádoucí, mít možnost vnímat mantru na velmi jemných/tichých úrovních, aniž bychom ji měli ze zvyku připoutanou k dechu. Pokud mantra následuje dech, pak to ani neupřednostňujeme a ani dech nepotlačujeme. Jen následujeme proceduru nenásilného upřednostňování mantry, na té úrovni ztišení, na níž se v mysli právě nacházíme. Takto budeme směřovat k ještě většímu tichu a umožníme celé nervové soustavě aby se hluboce pročišťovala čistým, blaženým vědomím.

Takže: Pránajáma slouží ke kultivaci nervů, pomocí pozornosti a dechu. Meditace dovoluje mysli, aby se ponořila do hloubky a probudila tiché semínko čistého, blaženého vědomí, uložené hluboko v nervové soustavě. V tomto přístupu nekultivujeme a nesázíme zároveň. Další podrobnosti k tomuto tématu najdete v lekci 43 „Pránajáma - Souvislost s meditací.“ Pokud v meditaci necháte dech být, ponoříte se do ticha mnohem hlouběji. To platí dvojnásob, pokud budete mít zařazené před meditací páteřní dýchání.

Guru je v tobě.