AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

12 Základní prvek - touha

Je obecně známé, že když chceme v něčem uspět, musíme to chtít neustále a zároveň na tom každý den pracovat. Vzpomeňte si na ty nejúspěšnější lidi, které znáte. Není právě tohle ta vlastnost, kterou mají společnou? Podíváme-li se na jejich život, uvidíme, že museli pracovat dlouho a tvrdě, než ve svém oboru dosáhli dokonalosti. Za tím stojí neutuchající touha uspět, která člověka žene stále dopředu, umožní mu překonat překážky a vydržet roky pracovat. A stejně to funguje i v józe, která míří ke sjednocení.

Ježíš řekl: „Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ A řekl také: „Hledejte, a naleznete. Tlučte, a bude vám otevřeno.“

A to je právě ono tajemství - touha dosáhnout nějakého cíle vybudí činnost vedoucí k jeho dosažení. Neustálá touha je palivo, každodenní práce je motor. Slovo „neustálé“ je stejně důležité jako slovo „cíl“. Když touha není neustálá, je snaha dosáhnout cíle rozptýlená, činnosti nejsou zaměřené správným směrem a nic moc se neděje. Když je touha neustálá a práce každodenní, můžeme dosáhnout čehokoliv.

Rozvíjením touhy být neustále zaměření na určitý cíl, jako třeba dosažení sjednocení, vytváříme zvláštní druh touhy. Říká se jí oddanost nebo zbožnost. S pojmem oddanosti jsme se setkali všichni. Vysvětlujeme si tak činy úspěšných lidí. Například: „Je tak oddaná svojí práci.“ Nebo o nějakém mystikovi: „Je tak oddaný bohu.“ Není náhoda, že oddanost a velikost bývají na stejném místě. Oddanost totiž vždycky vede k velikosti, ale velikost nemůže existovat bez oddanosti.

Ať už máte jakoukoliv představu o osvícení, ať už přicházíte z jakéhokoliv směru nebo tradice, a ať už vás k duchovním rozvoji podněcuje cokoliv, věnujte se tomu a rozvíjejte to. Právě to je totiž motor vaší praxe a to, co nám umožňuje aplikovat duchovní techniky každý den a tak dlouho, jak je to jenom potřeba.

Postupným cvičením a praktikováním roste naše duchovní zkušenost a tím i oddanost. Zvýšená oddanost zvyšuje účinnost naší praxe, což vede k dalším duchovním zkušenostem, což opět zvyšuje oddanost. Oddanost → Praxe → Zkušenost → Oddanost, a tak dále. Oddanost udržovaná na maximum jakýmikoliv dostupnými prostředky je v této situaci nejlepším přítelem člověka. Občas není jednoduché být neustále sžíraný duchovním „hladem a žízní“, ale na druhou stranu je to přímá cesta k osvícení. Intenzivní oddanost k transformaci života prostřednictvím jógových technik nám zaručí, že uděláme všechno, co je potřeba.

A když už jsme u toho, co je potřeba, pojďme si říct o dalším kroku. Budeme se zabývat tím, jak každý den rozvíjet vnitřní ticho. Pojďme si říct o meditaci.

Guru je v tobě.