AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

13 Meditace - probuzení skrytého potenciálu

Mysl má přirozenou schopnost být v klidu. Když se mysl zklidní, jste ve spojení se svou tvořivostí, svým nadáním. Albert Einstein říkal, že myšlenky vedoucí k teorii relativity ho napadly právě v okamžicích tichého přemítání. Mozart slyšel sonáty a symfonie z ticha své mysli, stačilo je jenom zapsat. Newton přišel se svými zákony o pohybu a gravitaci, když ležel pod jabloní. Jestli mu jablko na hlavu opravdu spadlo nebo ne, to nikdo neví, není ale pochyb o tom, že jeho klidná mysl nám byla zdrojem cenných poznatků. Takhle bychom mohli pokračovat dál, ale asi chápete, co chci říct. Tichá mysl je kreativní, což ale není všechno. Tichá mysl je zdravá, klidná a šťastná a to se přenáší i do jejího okolí. Lidé, kteří dokáží rozvíjet klid mysli jsou nejenom tvořiví, ale jejich svěžest a optimismus se přenáší i na všechny kolem. Šíří prostě dobrou náladu.

Minule jsme mluvili o vědomí (pozorovateli) a objektivním světě (pozorovaném). Podstata našeho vědomí je šťastné ticho. To je to, co zakoušíme, když se mysl uklidní. Je to nekonečná zásobárna vlastností, o kterých jsme mluvili. Je to oblast toho, čemu říkáme bůh, vždycky v nás přítomná. V Žalmech se píše: „Upokojte se a vězte, že Já jsem Bůh.“ A abychom se do téhle oblasti dostali, stačí vědět, jak být tichý.

Meditace je systematický proces, kterým každý den dovolíme mysli utišit se. Tím, jak meditujeme dny, týdny, měsíce a roky, ticho se dostává na povrch i mimo meditaci a do běžného života, což nás obohacuje. Meditací se postupně mění vztah vědomí a okolního světa, což je proces jógy, tedy sjednocení. Je to první krok. Jakmile se jednou ono „šťastné ticho“ začne stávat součástí našeho běžného života, můžeme přistoupit ke spoustě dalších technik, které tento proces podpoří a urychlí. Nejprve se ale musíme zabydlet ve vědomí a probudit zárodek toho, čím jsme.

Už bylo řečeno, že mysl má přirozenou schopnost být v klidu. Téhle schopnosti využijeme při praktikování metody hluboké meditace, kterou budeme používat. Všechny praktiky, o kterých si řekneme (a nebude jich málo), budou využívat našich přirozených schopností. Cílem je ukázat si, jak pracovat s tím, co už máme, anebo jak použít různé prostředky k tomu, abychom to aktivovali. Zbytek je potom na vás. Když aplikujete to co se tu naučíte a vydržíte, jednoho dne zjistíte, že jste věčná továrna na štěstí, která je schopná zažívat daleko víc, než co si vůbec dokážete představit. Je to tak, a meditace je první krok.

Myšlenky se v mysli tvoří od okamžiku, kdy se probudíme, až do doby, než jdeme spát a pak se ještě navíc objevují při snění. A přesto jsme říkali, že mysl má přirozenou schopnost být v klidu. Jak to tedy funguje?

K uklidnění mysli použijeme myšlenku. Nebude to tak docela obyčejná myšlenka, říká se jí totiž „mantra“. Budeme si „mantru“ myslet určitým způsobem, abychom mysli dovolili utišit se. Stane se to naprosto přirozeně, pokud k tomu mysli dáme prostor.

V posledních třiceti letech výzkumnící ukázali, že můžeme k meditaci použít jakoukoliv myšlenku. Naším cílem je ale použít takovou myšlenku, která má určité specifické vlastnosti a účinky na nervový systém. Časem ji můžeme rozšířit, ale o tom si řekneme později. Mantra, se kterou budeme pracovat zní takto:

… AJAM …

V meditaci se vůbec nesoustředíme na význam mantry. Tato mantra nemá také ve významové rovině nic společného s anglickým „I am“. O co nám však jde je zvuk, nebo-li vibrace mantry. Jde nám o co nejpronikavější efekt mantry na mysl a nervový systém. Nyní se podíváme na správné použití mantry v meditační praxi tak, aby nám přinesla co nejlepší výsledky.

Jak tedy mantru použít?

Najděte si nějaké tiché a pohodlné místo, kde si můžete sednout, nejlépe s oporou zad (pokud se tak budete cítit lépe). Chceme se zbavit zbytečných rušivých vlivů. Sedněte si prostě někde, kde se můžete na dvacet minut uvolnit a kde vás nebude nikdo rušit.

Sedněte si, uvolněte se, zavřete oči. Uvidíte myšlenky, myšlenkové pochody. To je naprosto v pořádku. Pozorujte je a nezasahujte do nich. Asi za minutu si začněte v duchu myslet mantru „AJAM“. Jednoduše a bez úsilí ji opakujte ve své mysli. Jestliže mysl odběhne k jiným myšlenkám, tak si to za nějakou dobu uvědomíte. Nic se neděje, je to úplně normální. Jakmile si uvědomíte, že neopakujete mantru, prostě se k ní zase vrátíte. A to je všechno. Lehce si uvnitř opakujte mantru. Jakmile si uvědomíte, že si mantru nemyslíte, zase se k ní vraťte. Není cílem bez přestání opakovat mantru. Cílem je jenom opakovat mantru, ztratit ji, a zase se k ní vrátit, když si uvědomíme, že jste ji ztratili. Nebraňte se tomu, že se mantra bude stávat méně zřetelnou. Mantru si nemusíte myslet s přesnou výslovností. Když se k mantře vracíte, nesnažte se o přesnou, ale ani nezřetelnou výslovnost. Udělejte to tak, abyste se cítíli dobře.

Toto dělejte dvacet minut, a poté si se stále zavřenýma očima odpočiňte. Pak můžete vstát.

Tato technika se dělá dvakrát denně - poprvé ráno, než začnete svůj den a podruhé před začátkem večerních aktivit. Je nejlepší meditovat před jídlem, protože trávení je spíše na obtíž. Slibte si, že tohle budete dělat alespoň pár měsíců. Dejte tomu čas. Výsledky budou zaručeně dobré a pak už budete chtít jenom víc a víc.

A to by pro začátek stačilo.

V dalších lekcích se podíváme blíž na proces meditace a na její důsledky. Potom přijde čas ukázat si, jak pracovat s další přirozenou schopností, kterou máme - dechem, a jak ho použít k rozpohybování vnitřního ticha až k nekončící extázi.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k hluboké meditaci jsou také v knížce Hluboká meditace.