AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

16 Meditace - Blaženost

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Od té doby, co jsem začal meditovat, zažívám opravdové pocity štěstí. Sednu si, párkrát si zopakuji AJAM a rozplynu se ve vnitřním tichu. Včera jsem takhle doslova „zmizel“ na deset minut, než jsem si to vůbec stačil uvědomit. Jsem za to opravdu vděčný. Jelikož pocházím z katolické rodiny, měl jsem vždycky problém najít cestu k východním naukám, a to i přesto, že jsem k nim nikdy neměl žádné výhrady. Vaše metoda mi přijde opravdu dobrá - je to v podstatě takový most. Cítím se blíž k Bohu. Myslíte, že je to tak doopravdy?

Odpověď

S naší vzrůstající zkušeností a rostoucí, nestagnující praxí se ocitáme před otázkou: Je to pravda? Odpověď hledejte uvnitř sebe. Postupným otevíráním se a praxí budou naše zkušenosti samy sebe potvrzovat. Pro odpověď nemáte kam jinam jít, není kdo by vám to dokázal. Až se odpověď dozvíte, život se stane cestou nekonečné radosti za poznáním sebe sama.

„Hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno,“ řekl Ježíš.

Štěstí, to je úplně základní lidské právo, je to naše podstata. A je také na čase, abychom se ho domohli tím, že probudíme své vrozené schopnosti.

Pro většinu z nás je to běh na dlouho trať, vždyť kolik času nám zabralo, abychom se takhle oddělili od své vlastní podstaty? Je tedy celkem logické, že bude chvíli trvat, než se opět otevřeme i za použití těch nejefektivnějších technik. S postupující meditací budeme někdy prožívat naprosté štěstí, jindy se zase můžeme cítit jakoby vysátí, situace se bude vyvíjet různě. Časem však převládne štěstí a blaženost a pak uvidíme svět, jak jsme si ho ani nedokázali představit. Štěstí se na nás bude smát odevšad a neustále. Nervový systém, podobně jako trubka zanesená odpadem, zkrátka nemůže zůstat špinavý, pokud ho budeme každý den proplachovat vodou našeho čistého vědomí.

Štěstí, které prožíváte, to je váš poklad a je naprosto skutečné. Nezapomínejme ale, že prožitky se budou postupně měnit i opakovat - někdy můžeme cítit štěstí, jindy zase nemusíme, záleží na fázi procesu čištění. Může přijít i období, kdy se budete cítit zaseknutí na jednom místě. Na vás je pouze každý den meditovat, ať už se děje cokoliv. Z dlouhodobého pohledu je důležitá naše každodenní praxe. Výsledky nakonec přijdou tak jako tak, pod podmínkou, že se držíme jednoduché procedury meditace a že je naše praxe stálá a konzistentní.

Budete mít spousty různých pocitů: úžas, bázeň, vděčnost, neklid, vztek, nudu, frustraci, bolest… Na tom nezáleží. Použijte všechny tyto pocity ke zvýšení oddanosti ke své praxi. Pokud tohle dokážete a proměníte svoje pocity v neutuchající touhou, není možné neuspět. Pak jste totiž naprosto oddaní, a dříve nebo později uspět musíte. Touha, to je základní stavební kámen, tak ho dobře opatrujte.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k hluboké meditaci jsou také v knížce Hluboká meditace.