AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

21 Meditace - Objekty meditace

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Jaký je rozdíl mezi meditací na mantru, čakry, svatý obrázek, svíčku, nebo něco jiného?

Odpověď

Meditace je most mezi pozorností soustředěnou na objekt a tím, co je v pozadí a čemu říkáme „čisté vědomí“, oblast bez myšlenek a bez vnějších smyslových vjemů. Cílem je překračovat tenhle most opakovaně, den co den, jako hodinky. Technika, kterou k tomu používáme je jednoduchá, ale přesně daná. Je založená na přirozené schopnosti mysli utišit se. Některé meditační techniky nemusejí být tak přímočaré a přirozené a mohou zahrnovat soustředění se na (intelektuální) význam slova, nebo na více objektů najednou. To ale spíše brání průchodu pozornosti do obrovské oblasti čistého vědomí, která se v nás skrývá. Neznamená to, že by jiné meditační techniky nefungovaly, v našem přístupu je ale na prvním místě jednoduchost a efektivita. Je to pokročilá technika meditace, kterou může dělat kdokoliv. Budeme se zabývat meditací na různé objekty z pohledu zde použité metody.

Jaký je tedy rozdíl mezi meditací na mantru, čakry (energetická centra v těle), svatý obrázek, nebo nějaký jiný objekt? Jak už bylo řečeno, rozdíl je v míře složitosti a v efektivitě. Cílem je zaměřit pozornost za myšlenkové pochody a tím i za smyslové vjemy. Mysl je neurologický proces, který spojuje vědomí a vnější svět. A je to spojení velmi úzké. Naše pozornost pohlcená myšlenkovými procesy je neustále jenom malinkatý kousíček od naprostého štěstí čistého vědomí. Když mysli dovolíme, aby se uklidnila, jsme tam. Proto začínáme u mysli, která je nejtěsnějším spojením s naším šťastným vědomím, jaké máme. Začneme uvnitř, abychom mohli rychle a jednoduše jít ještě hlouběji. Kdybychom začali určitou oblastí v těle, nebo nějakým objektem, nesporně bychom se také dostali hluboko. Je to ale cesta delší a komplikovanější. Čím víc jsme pozorností venku na začátku, tím víc fyzických, mentálních a emocionálních překážek musíme překonat na cestě dovnitř. Proto také při meditaci mantru verbálně nevyslovujeme, ani se nesoustředíme na její význam, pokud nějaký má. Je to od začátku vnitřní proces. Tím, že začneme meditaci myšlenkou (mantrou) a použijeme naší specifickou metodu, obejdeme v nervovém systému spoustu překážek, které by jinak mohly strhávat pozornost. Nakonec je totiž překonáme přirozeně zevnitř, spíše než náročnější cestou zvnějšku dovnitř.

Začneme myšlenkou, nezaměřujeme se na žádný její význam, prostě lehce začneme v mysli opakovat zvuk mantry, téměř na pokraji jejího ztracení. Necháváme mantru, aby si šla vlastní cestou, sama se zjemňovala, což je nejpřímočařejší cesta, jak se ponořit do nekonečného, čistého vědomí v nás. A díky tomu, že to děláme pravidelně, vyplujeme po dvaceti minutách na povrch nasáklí mírem a štěstím, přičemž jsme se zase posunuli o kousek dál v procesu vnitřního čištění.

Postupem času a dalším odstraňováním překážek se bude vzdálenost mezi vědomím a vnější skutečností zmenšovat. A ona tam ani žádná nebyla! Pak je normální zakoušet spostu různých odstínů „čistého vědomí“, když pozorujeme čakry, své blízké, krásnou krajinu, svaté knihy, anebo třeba učebnici teoretické fyziky. Se vrůstajícím „čistým vědomím“ se vše zařídí v souladu s ním. To samo o sobě však není technika meditace. Prožívání a porozumění životu - to je výsledek meditace. A to nás vede k pokračování v praxi.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k hluboké meditaci jsou také v knížce Hluboká meditace.