AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

25 Meditace - Vliv na stresové situace

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Procházím těžkým obdobím po rozvodu, může mi meditace nějak pomoci?

Odpověď

Meditace pomůže, ale mějte na paměti, že to není náplast určená k řešení právě nastalé krize. Je to dlouhodobé cvičení se spoustou dobrých důsledků. Jedním z nich je zvyšující se tolerance k velmi stresovým situacím. Meditace vám tedy pomůže v současné situaci, ale postupem času a pravidelnou praxí povede k obecně zvýšené odolnosti ve všech stresových situacích.

Jak je to možné? Je to velice zajímavý projev vzrůstajícího čistého vědomí v nervovém systému. Postupným meditováním zjistíme, že je v nás více „ticha“, což neznamená, že bychom byli zamlklí. Navenek se bude všechno zdát jako předtím, možná jenom více v klidu. Uvnitř, v myšlenkách, pocitech a vnitřních reakcích, jsme ale klidnější a stálejší než předtím. Zkrátka je v nás méně zmatku. Tato zkušenost vnitřního ticha se každodenní meditací po týdny, měsíce a roky prohlubuje. Časem si všimneme, že starosti každodenního života nemají sílu nás tolik vykolejit. Stáváme se klidní a tiší uvnitř. Když se stane něco neočekávaného, třeba výstřel, při kterém bychom normálně uskočili, možná už se ani nepohneme. Vidíme ho totiž z místa, které jím není ovlivněno. Prožitek námi projde přímo, beze stopy napětí. Znamená to, že se staneme chladnými a bez citu? V žádném případě, naopak stále cítíme a dokonce se stáváme soucitnější, nejsme však ovlivnění emocemi tolik, co předtím.

A právě ono vnitřní ticho, vnitřní stálost je podstatou toho, že nás nerozrušují stresové situace.

Z duchovního pohledu toto popisuje Ježíš, když říká: „Moudrý muž postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť a přišly záplavy a vály větry a udeřily na ten dům, ale nespadl, protože byl založen na skále.“ (Matouš 7:24-27)

Když postavíte svůj dům na základech vnitřního ticha, nic vás nemůže vykolejit. Právě proto je meditace jedna z nejlepších stresových terapií. Stejně jako v případě zdraví je meditace nejlepší pro práci s nervovým systémem - ustavení rovnováhy a vnitřního ticha - dříve, než životní bouře opravdu přijdou.

Vnitřní ticho je kromě těchto praktických, každodenních přínosů také základem vzrůstající extáze v těle a v nervovém systému. Až „nebesky“ tak rozjasňuje naše vnímání světa. Vzrůstající vnitřní ticho je první fází v procesu osvícení.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k hluboké meditaci jsou také v knížce Hluboká meditace.