AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

27 Meditace - Poloha mantry

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Měl bych si myslet mantru na určitém místě v těle? Někdy se mi stává, že mě to k určitému místu táhne.

Odpověď

Ne, nesnažíme se fyzicky lokalizovat mantru do určité části těla. Je to trochu ožehavá otázka, protože mantra má tu vlastnost, že aktivuje nervový systém určitým způsobem (viz. Vibrace mantry a její vlastnosti). Proto mantru můžeme vnímat na určitém místě, jak jste říkal. Přesto ale žádné místo neupřednostňujeme, pouze se vždycky jednoduše vracíme k mantře.

V nejjemnějších oblastech se nervový systém chová jako ladička, nebo spíš jako série ladiček, z nichž jenom několik málo harmonizuje vibrace všech ostatních. Mantra rezonuje právě s těmito několika vedoucími ladičkami. Později rozšíříme mantru tak, aby měla větší ladící efekt. Výsledkem pak bude hlubší, neochvějné vnitřní ticho více a více zakoušené jako čisté, šťastné vědomí.

Je v pořádku, pokud zjistíte, že se mantra objevuje v určitých místech těla. Nijak se tomu nebráníme, ale ani tomu nenapomáháme. Stejně jako když necháváme mantru, aby pronikala do stále hlubších a tišších úrovní, necháváme ji také být v těle tam, kde právě je. Je také v pořádku, pokud se neobjevuje na žádném místě - na fyzickém umístění nezáleží. Při meditaci mantra přirozeně rezonuje v závislosti na komplexním procesu čištění, který v nás právě probíhá. Celý náš úkol spočívá v tom, že si lehce myslíme mantru a vracíme se k ní, když ji ztratíme.

Další důvod, proč je tato vaše otázka ožehavá je ten, že se brzy začneme zabývat pránajámou a před každou meditací budeme provádět pokročilé dechové cvičení. To bude spočívat v zaměřování pozornosti určitým způsobem ve spolupráci s dechem. Budeme pak dělat dvě cvičení po sobě - pránajámu a pak meditaci, přičemž obě metody jsou odlišné. Ale jak uvidíte, navzájem se budou skvěle doplňovat. To je začátek oné veledůležité integrace pokročilých jógových technik. Obě cvičení se dělají zvlášť, a přesto se jejich aplikací v tomto pořadí začne integrace odehrávat přímo v nás. Celek bude víc, než jen součet částí. Místo abychom použili pouze jednu přirozenou cestu (mysl) k tomu nekonečnému v nás, využijeme přidáním dechu cesty dvě. Společně budou tyto techniky transformovat nervový systém rychleji, což se projeví větším očišťováním a bude se to odrážet také v dalších prožitcích. I nadále budeme pokračovat v integraci dalších cvičení, abychom využili všech přirozených vnitřních cest, a přiměli tak čisté vědomí ke stále dynamičtějšímu průchodu skrz nás. Tato integrace různých cvičení je velice choulostivý proces, něco jako hra na hudební nástroj. Nejdříve se musíme naučit dělat jednu věc a další věci až později. Vlastní praxí se naučíme dělat více věcí naráz, a ty se postupem času stanou naší přirozeností a budou automatické. To vše je součástí procesu přirozeného vnitřního otevírání se. Výsledek není možné slovy adekvátně popsat, leda snad kromě básní. Musíte si to sami vyzkoušet a zažít, jaké to je. Je to ta opravdu nejzazší hranice. Je to nádherný vesmír sám a vy jste dveře do něj.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k hluboké meditaci jsou také v knížce Hluboká meditace.