AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

28 Meditace - Stane se ze mě bábovka?

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Kolegové mi říkají, že bývám míň rozmrzelý. Nebudu mít ale z meditace nakonec spíš hroší kůži, než něco jiného?

Odpověď

Není to pravděpodobné. Budete spíš daleko silnější, což znamená, že víte, kdo jste na té nejzákladnější úrovni. Zároveň se budete čím dál tím méně chovat napjatě a škodlivě pro sebe i ostatní. Budete méně mrzutý a rozhodnější ve věcech, které se vás bytostně dotýkají. Lidé okolo vás si už něčeho všimli, to je dobré znamení. Budete schopný lépe motivovat své zaměstnance, protože budete jednat na základě svojí vnitřní síly, spíš než z pohledu hněvu a napětí.

Je tu samozřejmě pohled, a to zvláště v byznysu, že napětí je nutné k motivování lidí. Říká se, že „strach je největší motivace“. Strach je motivace. Účinný je však jenom tehdy, pokud člověka přiměje uvědomit si hlubší vnitřní pravdu, což je spjato s vymaněním se z dosahu strachu. Pokud nás strach nemotivuje ke hledání pravdy, je to jenom nekonečný kolotoč utrpení. A v něm nikdo být nechce, a to ani ti, kteří jím otáčí. Až doteď se mohlo zdát, že tu není žádná alternativa, ale ona tu je a věci se můžou změnit. Každý den v meditaci zaměřte pozornost do sebe a tím se z kola dostanete. A pomůžete tak i ostatním se z něj dostat. Zjistíte, že práce a život vůbec je daleko víc naplňující, když neustálá rozmrzelost zmizí. Rozmrzelost mizí s rostoucím čistým, šťastným vědomím. A pak už není žádné omezení, čeho se dá dosáhnout.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k hluboké meditaci jsou také v knížce Hluboká meditace.