AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

29 Meditace - Alkohol, tabák a drogy

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Rád si dávám po příchodu z práce skleničku. Před meditací mi to ale teď moc nevyhovuje a po ní většinou taky ne. Je meditace s alkoholem neslučitelná?

Odpověď

Meditace slouží k pročišťování nervového systému, což má mnoho pozitivních důsledků. Je tedy nasnadě, že přijímání látek, které tomuto procesu brání, není přínosné.

Není to myšleno jako morální ponaučení, je to selský rozum. Především to ale vyplývá ze zkušenosti. Jestliže nám něco nedělá dobře, nakonec to dělat přestaneme. Možná, že než jsme začali meditovat nám jedna nebo dvě skleničky poskytly určitou úlevu od každodenních strastí. Naše vnímání tak bylo otupené nebo změněné tak, abychom se na chvíli cítili dobře. Meditováním se však toto změní, protože mír, štěstí a průzračnost, která vychází přímo z nás, je docela odlišná od dočasných, chemicky vyvolaných stavů, které jsme prožívali předtím. Tyto dva stavy se nedají srovnat a náš pohled se postupně promění. Dočasný požitek z alkoholu pak bledne ve srovnání s nepřetržitou radostí vycházející z meditace.

Opakuji, že to není žádné morální ponaučení. Není to příkaz, vždy je to pouze vaše volba. Pokud se rozhodnete pro to „víc“ v životě, pro to jít cestou meditace a dalších jógových technik, volba je docela jasná. Vzrůstající zkušenost s čistým, šťastným vědomím váš přístup k alkoholu změní. Dejte šanci pravidelné meditační praxi a věci, které pro vás nejsou dobré, budou mít tendenci odejít samy. Kromě alkoholu se to samé děje i s rekreačními drogami, tabákem, nebo kofeinem. Neexistují žádná pravidla, pouze vzrůstající šťastné vnitřní ticho, naše podstata. Stačí nám jenom dvakrát denně meditovat a naslouchat, co nám naše vnitřní ticho říká. Dozvíme se tak, co máme dělat.

Předepsané léky jsou však jiný případ. U těch se řiďte doporučením lékaře. Pokud si myslíte, že léky které berete zasahují do meditace, promluvte si o tom s vaším doktorem. Zkuste najít řešení, které uspokojí vaše zdravotní i meditační potřeby.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k hluboké meditaci jsou také v knížce Hluboká meditace.