AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

34 Meditace - Meditace a problémy ve světě

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Jsou přece důležitější věci, než AJAM. Co třeba problémy jako terorismus, válka, hladomor nebo chudoba? Nechápu to. Není meditace spíš útěk z reality?

Odpověď

Pamatujte, že při meditaci si AJAM nemyslíme nahodile, ale naprosto specifickým způsobem, který nás přivede na tu nejhlubši úrovni štěstí a radosti, což se projeví i v našem každodenním životě.
Meditace není útěkem z reality, ale spíš příprava na ni. Můžeme říct, že meditace nám pomáhá realitu odhalit, protože to, co za realitu považujeme je téměř zcela produktem našeho vnímání. Vidíme sklenici poloprázdnou, nebo poloplnou?

Pokud ji vidíme poloplnou, jsme optimističtí, máme naději. Máme neomezenou energii konat dobro i v těch nejhorších situacích. Víme, jak věci zlepšit a taky to děláme. Pokud vidíme sklenici poloprázdnou, cítíme se pesimisticky, nemáme moc naděje, ani energii něco zlepšovat. Jsme nešťastní a stáváme se pro ostatní spíše přítěží. Jsme pak součástí problému, namísto součásti řešení. Je-li meditace zdrojem klidu, vnitřního štěstí, optimismu a životní síly, je to zároveň způsob ke zlepšení svého okolí a světa.

Výsledky meditace jsou nakažlivé. Meditováním ovlivňujeme ostatní - jak svými činy, tak šťastným vědomím, které z nás vyzařuje. Probouzíme v ostatních mír a optimismus tím, že se otevíráme nekonečnu v nás.

Ježíš řekl: „Vy jste světlo světa.“ (Matouš 5:14)

Kdyby každý den miliony lidí meditovaly, svět by se rozzářil. Každý z nás může přispět svojí troškou tím, že v sobě objeví to nadpozemské. Není to útěk, je to zodpovědnost. Stát se něčím víc není pouze o nás, je to o všech na zemi.

Meditujte každý den a celým srdcem pracujte na tom, co považujete za nejdůležitější. Ať vaše sklenice přetéká pro dobro světa.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k hluboké meditaci jsou také v knížce Hluboká meditace.