AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

35 Meditace - Vývojová stádia osvícení

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Co je konečný cíl meditace, jak se budou moje prožitky vyvíjet a jak dlouho bude tahle cesta trvat?

Odpověď

Konečnou zastávkou je osvícení. Co je osvícení? Stav rovnováhy mezi naším čistým, šťastným vědomím a smyslovým působením na fyzické úrovni. To je jóga, a to je cílem všech náboženství.

Vývoj jednotlivých prožitků je komplexní a velice individuální záležitost, ale přesto je zde určitá pravidelnost. Můžeme identifikovat tři stupně:

Jako první přichází vzrůstající vnitřní ticho díky každodenní meditaci. Vnímáme ho nejvíce jako svojí vnitřní stabilitu, kterou nenarušují žádné vnější události. Vnitřní ticho je základem dalšího rozvoje pomocí různých pokročilých technik, které stabilizují ono „šťastné vědomí“ v nervovém systému.

Jako druhá fáze přichází prožívání extáze vlastního těla a okolí. Její přičinou je probuzení životní energie v našem těle a postupné zjemňování smyslového vnímání. Pránajámou (prací s dechem) a dalšími způsoby podpoříme meditaci, čímž umožňíme smyslům proniknout dovnitř a vnímat tak extatickou energii uvnitř nás a okolo nás. Můžeme říct, že ticho v nás se pohybuje, což vytváří nové, fascinující prožitky. V průběhu této fáze si přirozeně začínáme daleko víc vážit nadpozemského běhu života, což zvyšuje naši touhu po spojení s prohlubující se smyslovou zkušeností. Tomuto procesu se poddáme, a tím ho dále urychlíme. Tato druhá fáze je jako pád do nekonečných hlubin extáze. Pozornost je pohlcená nekonečnou, věčnou, živoucí krásou pohybující se pod povrchem všech věcí, a my tak žijeme ve světě s větší a větší radostí. Pro nás už hranice přestávají existovat.

A třetí fáze? Pozornost přirozeně spočívá ve všudypřítomném, pulzujícím, šťastném tichu všech věcí a my se stáváme onou věčnou harmonií. Zjišťujeme, že naše já je podstatou všech věcí, a to je prožitek jednoty, sjednocení, osvícení. Svět ale nezmizí, pouze se zprůhlední. Hranice jsou jako závoje lehce překrývající podstatu života, která je vyjádřením naší vlastní podstaty. Můžeme pořád ve světě jednat? Můžeme, ale naše motivace bude odlišná, než předtím, kdy jsme se viděli jako oddělení. Jednáme pak v zájmu tohoto „většího“ já, což se může jevit, jako kdybychom byli naprosto nesobečtí. Pravdou je však to, že vždycky jednáme ve svém zájmu. Naše já se ale stalo univerzální, takže naším zájmem je zájem celého lidstva a veškerého života.

V závislosti na stádiu svého individuálního očistného procesu můžete prožívat jednotlivé náznaky každého z těchto stavů od začátku praxe, anebo ještě dřív. Můžeme taky prožívat všechny tři úrovně současně. Časem zjistíte, že to jsou jednotlivé milníky na cestě k osvícení. Mezitím se podíváme na další jógové techniky a prodiskutujeme i další vývojová mezistádia. Tyto body, milníky na cestě slouží k inspiraci, k tomu, abychom měli motivaci pokračovat v každodenní praxi, ne abychom mohli řict: „Tak, dneska jsem na cestě za osvícením právě tady.“ Třeba tam zrovna být můžete, ale význam to bude mít teprve až se posunete dál a daná zkušenost bude neustálá a nebude si vyžadovat vaší pozornost. Když se daná zkušenost stane normální a přirozenou, bude zároveň reálná. Je to život tak, jak se má žít a jednotlivé milníky se v něm postupně rozplynou. Osvícení nakonec není až tak o vývojových stádií, ale spíš o užívání si procesu stávání se tím, čím jsme vždycky byli.

Kdybyste se vydali na imaginární výlet do Paříže, o kterém jsme mluvili, strávili byste celou dobu podivováním se nad tím, jak jste se tam dostali? To asi ne, je přece lepší užívat si krásy Paříže. Nicméně se vyplatí zrekapitulovat plán cesty pro ostatní. Všichni nakonec pocházíme ze stejného vědomí, a tak máme přirozeně zájem na tom, aby cesta všech byla rychlá a bezpečná.

Ježíš řekl: „Čiňte druhým tak, jako byste chtěli, aby oni činili vám.“
Pravdou je, že všichni ostatní jste vy. Není to tedy jenom dobrá morální rada, ale je také praktická. Otevřením bran k vnitřnímu nebeskému království zjistíme z vlastní zkušeností, že i všichni ostatní jsou naše vlastní já.

Jak dlouho taková cesta potrvá? To záleží na nás - na našich minulých skutcích, jejichž důsledkem jsou současné bloky hluboko v nervovém systému a na tom, co budeme dělat odteď. Minulost nezměníme, ale v přítomnosti můžeme udělat spoustu věcí, které vytváří naši budoucnost. Nikdo se nemůže rozhodnout za nás. Pokud začneme praktikovat pokročilé jógové techniky s upřímným odhodláním, náš život nabere nový směr. Jakmile se jednou naplno odhodláte, je to jenom otázka času. A pak uvidíte, že to není ani tak o cíli, jako spíš o radosti, která roste každým dnem, měsícem a rokem. A takhle vypadá cesta štěstí a radosti z přirozeného vnitřního otevření se. Nastupte si a užívejte si cestu ode dneška. Na konec se dostanete.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k hluboké meditaci jsou také v knížce Hluboká meditace.