AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

36 Meditace - Pátá dimenze

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Při meditaci si připadám, jako kdybych byl někde jinde. Je to příjemné a postupně se mi mění pohled na život. Kde jsem při meditaci? Co je ke mně přidíváno?

Odpověď

Při meditaci umožňíme mysli uvolnit vědomí z normální oblasti času a prostoru a spočinout v ryzím, šťastném vědomí. Vědomí není ani prostor, ani čas. Můžeme říct, že to je nekonečná dimenze, na níž je založen svět, který vnímáme smysly. Kromě naprosté neomezenosti je to věčné „teď“. Vědomí je další dimenze za časem a prostorem, můžeme tomu říkat třeba pátá dimenze. Meditací spojujeme pátou dimenzi vědomí se čtyřmi dimenzemi prostoru a času, takže všechny existují současně. Učíme náš nervový systém, aby vnímal všech pět dimenzí najednou.

Pro každodenní život to má zásadní význam. Než jsme začali meditovat, veškerá naše činnost byla v dimenzích prostoru a času. Všechny naše akce a řešení problémů bylo omezeno na čtyři dimenze. Naše možnosti byly omezené prostorem a časem. Meditací vnášíme další prvek - vědomí. A je to velký rozdíl. Nyní vidíme situace z pohledu, který nám předtím nebyl přístupný, můžeme svůj život ovlivnit způsobem, kterým jsme dříve nemohli.

Představte si, že skládáte puzzle vleže na stole. Díváte se na ně z plochého povrchu stolu, dvoudimenzionálně. Zkoušíte to všemožně, ale dílky prostě nepasují. Pak někdo přijde a řekne: „Zkus to takhle.“ Zvedne dva dílky ze stolu, složí je nad stolem a perfektně pasují. Pohledem ze třetí dimenze, z prostoru nad stolem, bylo řešení jednoduché. A v životě je to také tak. Řešení v prostoru a čase, čtyřech dimenzích, je často nemožné. Chodíme dokola, ale dílky ne a ne do sebe zapadnout. Když začneme meditovat, přidáváme další dimenzi, nový pohled. A pak do sebe dílky zapadnou a všechno to začne dávat smysl.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k hluboké meditaci jsou také v knížce Hluboká meditace.