AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

37 Meditace - Skupinové meditace

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Kdybych našel dalši lidi, kteří dělají tu samou praxi, můžeme meditovat ve skupině? Slyšel jsem, že to má určité výhody.

Odpověď

Skupinové meditace jsou dobrá věc. Jakékoliv shromáždění za účelem studia a vzájemné podpory v duchovním rozvoji může být užitečné. Pokud se scházíte pravidelně a máte stejný zájem, bude to mít velký přínos hlavně jako motivace ke každodenní praxi. A vy sám budete samozřejmě také motivací pro ostatní.

Na začátku nebo na konci každého setkání je dobré si alespoň deset minut zameditovat. Skupinové meditace mají své specifické přednosti. Mohou být hluboké a pronikavé, jak se ztišující se mysli účastníků spojí a vzájemně podpoří. Je to efekt znatelný a přenáší se i do okolí. Je dobré, když celá skupina dělá tu samou praxi, ale není to podmínkou, pokud to všem trvá zhruba stejně dlouho. Skupinové meditace jsou prospěšné jedincům a povznášející pro svět.

Někteří preferují tzv. vedenou meditaci, avšak ta není kompatibilní s meditací na mantru, která slouží k rychlému a efektivnímu přesunu dovnitř. Tím, jak se z meditace postupně stane zvyk, se dovnitř dostanete pouhým zavřením očí a nahlas mluvící průvodce by tedy byl kontraproduktivní. To samé platí pro meditace za použití hudby, zpěvu, bubnování, atd. Všechny tyto druhy mají své výhody a svůj účel, jsou však nekompatibilní s mantrou, která nás rychle dovede dovnitř ke „šťastnému vědomí“. Neznamená to, že byste se nemohli účastnit vedených meditací, zpívání nebo čehokoliv jiného, pouze se to bude svým provedením velmi lišit od každodenní meditace na mantru. Jistě si najdete skupinu, která je vám blízká, anebo můžete založit vlastní, založenou na pokročilých jógových technikách (AYP). Cokoliv vám bude užitečné, je dobré.

Ježíš řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Matouš 18:20) Nedívejme se na tuto citaci z náboženského pohledu, popisuje totiž známý princip. Když se lidé shromáždí za duchovním účelem, vědomí je stimulováno a vzrůstá. Toto vzrůstání můžeme cítit jako prohlubující se ticho a všeprostupující šťastné vědomí. Děje se to v každé víře, při každém setkání za duchovním ideálem, při každém shromáždění hledajícím pravdu. Prožitek všudypřítomného šťastného ticha je umocněn při skupinových meditacích tím, jak se více myslí najednou utiší.

Skupinové meditace nejsou náhradou za pravidelné a každodenní meditace. Individuální praxe je pro vás primární, a vždycky by to tak mělo být. Máte tak svůj duchovní rozvoj ve vlastních rukách, v každodenní praxi, a nejste závislí na dalších okolnostech. Skupiny se tvoří a zase rozpadají. Skupinové meditace jsou skvělým popostrčením, ale nemějte je jako hlavní praxi. Považujte je spíš za určitý bonus. Navenek se život neustále proměňuje, proto mějte každodenní praxi jakožto vnitřní aspekt života, něco neolivnitelného vnějšími událostmi. Probírali jsme, jak udržet každodenní meditaci i v nestandartních situacích. Udržet si pravidelnost je v praxi nesmírně důležité. Ať už je vaše každodenní praxe jakákoliv, pravidlenost by měla být nedotknutelná. Je to primární cesta dovnitř a můžete se na ni spolehnout, protože ji bez vyjímky absolvujete každý den. Všechno ostatní je přechodná scenérie, někdy podnětná, někdy ne. Přiklánějte se k tomu podnětnému, dovolte touze po vývoji růst, a každodenní praxí pokračujte v procesu vnitřního čištění. Časem přidáme další techniky k vašemu uvážení. Vytvoříte si svoji vlastní praxi, což je klíčové. Je to nejjistější cesta k osvícení.

Najděte si svojí skupinu, diskutujte o duchovní transformaci. Nyní jste součástí „duchovního občanstva“. Na každé setkání a každou meditaci s sebou přinášejte své vnitřní ticho a mějte na paměti, že stavíte dům na skále čistého, šťastného vědomí.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k hluboké meditaci jsou také v knížce Hluboká meditace.