AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

39 Pránajáma - Kypříme půdu nervového systému

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Je všeobecně známé, že když se někdo opravdu hodně naštve, je dobré mu říct, aby dýchal pomalu a zhluboka - nádech, výdech. Má to uklidňující vliv na nervový systém, na mysl a na emoce.

Proč? Protože dýchání nervy uvolňuje. Napětí nervy sevře a omezuje tak proudění vědomí. Hluboké, pomalé dýchání nervy uvolní a umožní tak vědomí proudit, což má za následek onen žádoucí, uvolňující efekt.

Říct, že námi prochází vědomí, to by bylo přílišné zjednodušení. Ačkoliv je ve skutečnosti tokem vědomí naprosto všechno, pro popis je vhodnější představit si, že námi prochází „životní síla“. Co je životní síla? Je to první projev vědomí ve hmotě. Říká se jí „prána“, což znamená „první jednotka“. Z pohledu strunové teorie bychom za analogická k práně mohli považovat ona malá, subatomární vlákna, která jsou podle ní základním prvkem veškeré hmoty. V každém případě ale víme, že v lidském těle má ovlivnění prány (životní síly) velký efekt na nervový systém a na naše prožívání.

Meditace je způsob, jak myslí ovlivnit pránu. Lidská mysl vzniká jako produkt proudění energie skrze nervy v mozku. Při meditaci necháváme energii (pránu) ustálit, a to nám umožní nahlédnout příčinu této energie. Tuto příčinu zakoušíme jako čisté vědomí. Při meditaci je pozornost zaměřena za úroveň mysli i prány. Je to naše úžasná, přirozená schopnost.

Kromě meditace existují i další cesty, jak ovlivnit pránu za účelem pročištění nervového systému a propojení naší vnitřní a vnější podstaty. Jak už bylo řečeno, změna dýchání má na nás znatelný efekt. Když určitým způsobem omezíme dech, dosáhneme specifických, předvídatelných výsledků. A tím se zabývá věda o „pránajámě“, což znamená „omezení prány“. Z vnějšího pohledu to nazýváme „kontrolou dechu“. Ale pránajáma má do sebe víc, než jen fyzickou regulaci dechu. Pránajáma bere v potaz i další postupy, které vliv dechu prohloubí a rozšíří, a kterými do procesu zapojíme tělo i mysl. Celý tento proces má velmi uvolňující a podpůrný vliv na nervový systém, a tím i na jádro naší praxe - meditaci.

Představte si nervový systém jako půdu a čísté vědomí jako semínko. Pravidelnou, každodenní meditací toto semínko probouzíme k životu. A nyní se pustíme do kypření země, tedy nervového systému, aby semínko čistého vědomí zdárně rostlo a sílilo.

Jak může dech ovlivňovat proudění prány v těle? Mezi dechem, myslí, prouděním prány, a vůbec všemi biologickými funkcemi existuje v těle vztah a všechny jsou propojené. To je také důvodem, proč se při meditaci automaticky zpomalí dech a celý metabolismus je utlumený. Když při pránajámě úmyslně zpomalíme dech a vedeme ho určitou cestou, ovlivňujeme tím proudění prány. Je to něco jako indukce - vyvolání proudu v drátu pomocí magnetu. Souhrou dechu a mysli jsme tedy schopni řídit proces pročišťování ústředního kanálu svého nervového systému, což hraje klíčovou roli v procesu osvícení. Zmíněný kanál je nitkovitý nerv, který prochází páteří až do mozku. Říká se mu „šušumna“. Otevírání a pročišťování tohoto nervu je středem pozornosti při pránajámě i dalších pokročilých jógových technikách.

Naučíme se dechové cvičení, které se dělá před každým meditačním sezením. Později k němu krok za krokem budeme přidávat další prvky, které mnohonásobně zvýší účinnost celé praxe.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k praxi páteřního dýchání jsou také v knížce Pránajáma páteřní dýchání.