AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

41 Pránajáma - Páteřní dýchání

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Nyní si vysvětlíme dechové cvičení (pránajámu), kterému se říká páteřní dýchání. Skládá se z několika částí a provádí se pokaždé těsně před meditací. Samotná meditace se žádným způsobem nemění. Nejdříve děláme pránajámu, pak meditaci.

Pohodlně se usaďte, nejlépe s oporou zad, a zavřete oči. Nyní pomalu a hluboce nadechněte a vydechněte nosem, s pusou zavřenou. Nejděte do extrémů. Udělejte to co nejuvolněneji a v klidu. Dýchejte hluboce a pomalu, ale ne aby to bylo nepříjemné. Neměl by to být žádný heroický výkon. Každý dech by měl začínat v břiše a postupovat hrudí nahoru, až ke klíčním kostem, pak se otočit a postupovat opačným směrem při výdechu. S každým nádechem sledujte svou pozorností tenkou nitku nebo trubičku, kterou si představte jako že vychází z hráze (mezi pochvou/šourkem a konečníkem), prochází středem páteře až do středu hlavy. Ve středu hlavy se tento jemný nerv ohýbá dopředu, do bodu mezi obočími. S výdechem sledujte pozorností tu samou cestu nazpátek - z bodu mezi obočími až úplně dolů k hrázi. S dalším nádechem opět jděte pozorností z hráze až do bodu mezi obočími a s výdechem opět k hrázi. A tak pořád dokola.

Toto páteřní dýchání dělejte zpočátku pět minut před meditací. Mezi pránajámou a meditací nevstáváme. Stále sedíme a až vyprší čas na pránajámu, začneme meditovat. Nechte si asi tak minutovou prodlevu, než lehce začnete mantru. Až si zvyknete na pránajámu a meditaci, tak jak jdou po sobě, zvyšte čas pránajámy na deset minut. Budete tedy dělat deset minut pránajámy a dvacet minut meditace, dvakrát denně. To bude odteď vaše praxe.

Zhruba po týdnu, nebo až si zvyknete na deset minut pránajámy před meditací, přidejte následující postup: Při výdechu lehce uzavřete hrtanovou příklopku, aby se vydechovaný vzduch zpomalil. Hrtanová příklopka je to, co se automaticky uzavře, když zadržíte dech, nebo když polykáte. Jejím částečným uzavřením se v krku při výdechu vytvoří jemný sičivý zvuk. Říká se mu dech udždžají. Dělejte ho nenuceně, přirozeně. Udržujte pomalý a hluboký rytmus, tak jak jste zvyklí, i přesto, že při výdechu překonáváte malou překážku. Při nádechu zkuste hrtan uvolnit a otevřít víc než normálně. Nesnažte se přívod vzduchu omezit, naopak zkuste hrtan co nejvíce uvolnit. Stále udržujte pomalý a hluboký dech. Při pránajámě mějte pusu zavřenou. Jedinou vyjímkou je ucpaný nos, kterým nemůžete dýchat. V tom případě dýchejte pusou.

Všechny tyto mechanické postupy se zezačátku mohou zdát komplikované, ale velice rychle se zautomatizují. Až bude toto všechno věcí zvyku, jediné co budete při pránajámě dělat je sledování páteřního nervu pozorností nahoru a dolů. Když zjistíte, že jste pozorností jinde, jednoduše se vrátíte ke sledování páteřního nervu. Nenuceně, přirozeně. Vracíme se k předepsané technice, stejně jako to děláme s mantrou při meditaci.

Toto dechové cvičení zklidní nervový systém a připraví úrodnou půdu pro meditaci. Stavíme tím také základ pro další techniky, které velmi posílí tok prány v těle. Jakmile si zvykneme na všechno, co jsme se zatím naučili, budeme připraveni na jemné probuzení obrovského zdroje prány u dolního konce páteře.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k praxi páteřního dýchání jsou také v knížce Pránajáma páteřní dýchání.