AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

44 Pránajáma - Hledáme páteřní nerv

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Mám trochu problém představit si páteřní nerv. Vypadá jako nerv, nebo jako trubička? Mluvil jste o obou. Má nějakou barvu nebo je spojený s nějakým pocitem? Zkrátka má ještě nějaké vlastnosti?

Odpověď

Páteřní nerv si představujeme lehce a bez námahy, jako jemný, trubicovitý kanálek, který vede z hráze (mezi pochvou/šourkem a konečníkem) až do bodu mezi obočími. Při nádechu sledujeme, jak prochází nahoru středem páteře, pokračuje doprostřed hlavy a končí mezi obočími. Při výdechu ho sledujeme pozorností celou cestu nazpátek, až k hrázi. A takhle pořád dokola, po celou dobu pránajámy. Když si při pránajámě uvědomíme, že jsme přestali pozorností sledovat páteřní nerv, prostě se k němu zase vrátíme. Žádnou přesnou představu páteřního nervu mít nemusíme, detaily přijdou samy.

Co je to páteřní nerv? Co je ona „šušumna“? Je to jenom něco, co si navždycky budeme pouze představovat? Naštěstí ne. Představování si a sledování páteřního nervu je jenom začátek. Nejprve prozkoumáváme území, kde se údajně nachází zlatá žíla. Následně začneme kopat, až na ni konečně narazíme. A tím se změní i prožitek při sledování páteřního nervu. Zjistíme, že jsme na tu zlatou žílu narazili, a pak už ji hledat nemusíme, protože už víme, kde je. Máme ji přímo před očima, a co bylo do té doby jen představou se postupně proměňuje v realitu.

Představování sí páteřního nervu je tedy jen začátek, protože někde začít musíme. Neustálým a opakovaným sledováním páteřního nervu ve spolupráci s dechem se začne něco dít. Něco začínáme cítit. Mohou to být pocity, barvy, zvuky. Ucítíme to. Nadále tedy praktikujeme a nesoustředíme se na doprovodné jevy. Všechny naše smysly fungují i v našich vnitřních prostorách a pránajámou je postupně otevíráme. Způsob, jakým zpočátku páteřní nerv ucítíme je vysoce individuální a záleží to na tom, jak postupuje náš proces čištění při pránajámě a meditaci. Ať už ale čištění probíhá jakkoliv individuálně, objevujeme všichni tu samou věc - šušumnu, čili páteřní nerv. A tím si otevíráme cestu k nekonečnu.

Při páteřním dýchání současně nacházíme a otevíráme páteřní nerv. Najdeme ho tím, že ho otevřeme, a pak nadále pokračujeme v jeho otevírání. K pouhé představě šušumny se nemusíme uchylovat na dlouho.

K pránajámě brzy přidáme určité velmi účinné prvky, které dále podpoří a urychlí otevírání páteřního nervu. Představa šušumny spolu s dechem dostanou značné posily. Když hledáme zlato, můžeme zvážit použití dynamitu - a toho máme k dispozici dostatek. Naučíme se s ním zacházet a jednoduchým páteřním dýcháním pak objevíme něco velice reálného. Páteřní nerv se stane zevnitř zřetelným a hmatatelným. Pak už si ho nemusíte představovat, protože budete v něm, zakoušející svůj vnitřní rozměr. Budete naplnění extatickou září a ta vás začne doslova rozpínat zevnitř.

V jistém momentu si uvědomíte něco, co může být uklidňující a děsivé zároveň. Uvědomíte si, že po celou dobu, co jste hledali páteřní nerv, hledal páteřní nerv vás. Jeho nalezením vás páteřní nerv našel. Role hledajícího se tedy promění. Předtím jste to byli vy, kdo hledal, ale nalezením páteřního nervu se toto změní. Odteď je to probuzený páteřní nerv, který hledá, který se ve vás rozrůstá všemi směry a očišťuje tak každou buňku v těle. Stanete se svědkem obrovského, nádherného představení kosmického čištění a zároveň s tím padat do propasti nekonečné extáze. Je to velmi uspokojivá zkušenost a vytváří pokoru. V tom okamžiku jste přímo svědkem toho, o čem se po tisíce let píše ve svatých textech.

A takhle vypadá hledání páteřního nervu, je to jako být nalezený. Nezbývá, než se přepnout do režimu odevzdání se, a přizpůsobovat se transformačnímu procesu, který v nás probíhá, protože už na to nejsme sami. A nikdy jsme ani nebyli. Neznamená to lehnout si a nic nedělat. Čeká nás ještě dlouhá cesta a spousta způsobů, jak ji zefektivnit a urychlit. Pokračujeme tedy ve své každodenní praxi a postupně, podle svých možností, přidáváme další pokročilé jógové techniky. Žádné usínání na vavřínech. Můžeme být naplnění extází, ale čeká nás víc, a proto se jen tak nezastavíme.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k praxi páteřního dýchání jsou také v knížce Pránajáma páteřní dýchání.