AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

46 Pránajáma - Kterým směrem je to nahoru?

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Proč se jde v šušumně pozorností pří nádechu nahoru a při výdechu dolů? Funguje to i obráceně - při nádechu dolů a při výdechu nahoru?

Odpověď

V počátečních fázích pránajámy to funguje oběma směry. Zezačátku se můžeme dohadovat, který ze způsobů je lepší. Časem se ale ukáže, že jít s nádechem nahoru a s výdechem dolů má své opodstatnění. Zřejmé se to stane ve chvíli, kdy se naučíme další z pokročilých jógových technik, při které budeme zadržovat dech s plnýmí plícemi. Zde je nutné, aby pozornost byla při horním konci šušmny, abychom mohli provádět určité další manévry v horní části těla. Postupem času se vám také bude stávat, že dech se zastaví automaticky, když jsou plíce prázdné, což souvisí s mechanismem uvolňování prány z obrovské zásobárny u spodního konce páteře. Projeví se to jako vyprázdnění plic doprovázené pocitem sání odspodu páteře. Naučíme se, jak tomuto automatickému „nasávacímu“ procesu dále pomoci tím, že pozornost bude zaměřená na spodní konec páteře a ne na horní. Tyto dva typy zastavení dechu jsou určujícím faktorem toho, jakým směrem se naše pozornost šušumnou pohybuje.

Když se náš dech automaticky zastaví, víme naprosto bezpečně, kterým směrem je nahoru. Směr, kterým pozornost šušumnou prochází, tady rozhodně není nahodilý.

Na detaily techniky zadržení dechu (zvané „kumbhaka“) se blíže podíváme v dalších lekcích. Vězte, že sledováním šušumny při nádechu nahoru a pří výdechu dolů budujete dobrý základ všemu, co se naučíme dál.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k praxi páteřního dýchání jsou také v knížce Pránajáma páteřní dýchání.