AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

49 Pránajáma - Pocení

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Pránajáma před meditací je skvělá a rozdíl od té doby co jsem začal je opravdu cítit. Když dělám páteřní dýchání, cítím, že to skutečně funguje. Poté co deset minut pomalu dýchám jsem úplně zpocený. Není to tím, že by mi docházel dech, nebo že bych se zahříval. Ani tep se mi nezrychluje. Prostě se jenom strašně potím. Je to normální?

Odpověď

Ano, je to normální a je to dobře. Pocení je přimý projev pročišťování v nervovém systému díky práně, která se jím pohybuje ve vzrůstajícím množství. Není to tím, že byste dělali aerobické cvičení nebo něco fyzického co by takovéto pocení způsobilo. Pocení je způsobené vnitřním pohybem prány, která se pohybuje skrze nervy a zároveň s sebou odnáší nečistoty.

Časem pocení přestane tím jak se tělo postupně pročišťuje. Místo toho budeme mít další prožitky, které jsou projevem pročišťování. Budou to smyslové prožitky vnitřnější a subjektivnější. Při pránajámě začínáme na fyzické úrovni, odkud se propracováváme dovnitř a tam otevíráme a oživujeme páteřní nerv, jakožto hlavní řízení celého nervového systému. Pomocí meditace se pak kompletně přeneseme za tělo a mysl a propracováváme se ven jako čísté blažené vědomí. Díky těmto dvěma přístupům držíme hluboké překážky v šachu a velice rychle se jich zbavujeme. A to můžeme občas vidět na vlastní očí, třeba jako pocení.

Jestliže je proces pročišťování doprovázený nějakými nepříjemnými pocity, neklidem či nervozitou, určitě si po meditaci dostatečně odpočiňte. Jak důležité je si po meditaci odpočinout jsme již probírali v otázkách k meditaci. Pránajáma obvykle nepovede k ničemu nepříjemnému při meditaci, téměř vždy má uklidňující a prohlubující vliv. Při pročišťování těla je však možné vše, takže pamatujte na instrukce, jak se vypořádat s nepříjemnostmi, které se mohou čas od času vyskytnout. Všechno je to proces pročišťování a každý ho budeme prožívat jinak. Proto je důležité, aby každý z nás měl svou praxi pod kontrolou. Měli bychom si být vědomi svých silných stránek a náležitě jich využít. Také bychom si měli být vědomi svých omezení a pracovat s nimi.

Praktická poznámka - pokud jste po pránajámě promočení potem, nechte si před meditací pár minut na osušení. Vezměte si suché oblečení, jestliže se budete cítit lépe. Není nutné meditovat v kaluži potu, ale zase neodkládejte meditaci déle než pár minut po pránajámě. Efekty pránajámy chceme přenést do meditace.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k praxi páteřního dýchání jsou také v knížce Pránajáma páteřní dýchání.