AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

53 Pránajáma - Světla a zvuky

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Někdy při pránajámě vidím barevná světla a slyším různé zvuky. Včera jsem slyšel hlasitý zvuk v hrudníku a všechno se zahalilo do zářivé zlaté barvy. Pak mě naplnil nádherný hučivý zvuk. Bylo to krásné. Co mám dělat, když se takovéto zážitky vyskytnou?

Odpověď

Takovéto prožitky jsou skvělé. Časem se stanou součástí našeho každodenního života a budou por nás potěšením. Při praxi je uvítáme a pak se jednoduše vrátíme zpět k našemu páteřnímu dýchání.

Mějte na paměti, že při praxi jsem zapojení do procesu, který zahrnuje určité příčiny a následky. Upřednostníme-li příčinu, tedy danou proceduru, výsledky se dostaví jak v praxi, tak mimo ni. Upřednostníme-li naopak výsledky (zmíněné zvuky, světla či cokoliv dalšího), přestaneme vytvářet příčiny a tak maříme další rozvoj.

V naší současné praxi děláme dvě věci. Zaprvé, při pránajámě pročišťujeme a otevíráme páteřní nerv, který následně kultivuje všechny nervy v těle. Zadruhé, v meditaci celé tělo prosycujeme čistým, tichým, blaženým vědomím. Z těchto dvou dějů vychází všechno ostatní. Jak a kdy to vzejde je záležitostí individuálního procesu pročišťování, který se odehrává v nervovém systému. Je individuální, protože každý máme jinou skladbu překážek, které jsou nervového systému součástí. Jak přesně se objeví můžeme jenom hádat, zcela jistě se to však stane, pokud budeme nadále dělat pránajámu a meditovat.

Neznamená to, že prožitky světel a zvuků by byly falešné, to vůbec ne. Mají-li povahu „vrcholového zážitku“, můžeme je považovat za letmé záblesky pravdy, které občas problesknou mezi mraky. Při praxi se soustředíme na odstraňování mraků a při tom tyto záblesky uvidíme. Čím více mrakě odstraníme, tím častější budou i záblesky. Časem nezůstanou mraky žádné a pohled na extatickou kráse pro nás bude trvalý. Celý život se pak stane vrcholovým zážitkem.

Prožitky, které máme na cestě k osvícení bychom měli považovat za určité milníky, ukazatele pokroku, které nás povzbudí k pokračování v naší praxi. Jakmile kolem nich jednou projdeme, splnily svůj účel a my se posouváme na další úroveň. Možná budeme jednou za čas chtít zastavit a užít si výhled na krajinu. Když se zastavíme a rozhlédneme se, je to v pořádku. Za chvíli zase nasedneme do auta a pokračujeme v cestě.

V některých tradicích je kladen velký důraz na prožitky světla a zvuků a jsou používány jako objekty meditace. Když zrovna nejsou přítomné, musíme si je představit a potom je použít při meditaci. Cílem se pak stává, že musíme mít určité vize. Ačkoliv to pro někoho může být platný přístup, není to nic, co bychom dělali v těchto lekcích. Naším cílem je udržet praxi co nejjednodušší a co nejefektivnější. Chceme používat jen tolik ovládacích prvků, kolik je nutné, a především pak ty hlavní, sloužící ke spuštění přirozených schopností, které nás otevřou zevnitř. Jsme omezení v tom, kolik věcí můžeme dělat najednou a zároveň dobře. Pokud svou pozornost zahlcujeme snahou dělat příliš mnoho věcí, náš rozvoj se může velmi lehce zastavit. Právě proto děláme nejdřív jednoduchou techniku pránajámy a poté jednoduchou techniku meditace. Jestliže děláme tyto dvě správně, všechno ostatní se stane automaticky.

Když se bratři Wrightové metodicky pokoušeli sestroji první funkční letadlo, jedním z největších problémů bylo, jak s co nejmenším počtem pák kontrolovat výšku, náklon a směr letadla. Po dlouhé řadě experimentů došli jen k několika málo ovládacím prvkům, které se může s trochou cviku naučit ovládat každý. Principy, které bratři Wrightové objevili, se používají dodnes i v moderních strojích. A my vlastně děláme to samé. Budeme-li se pokoušet řídit všechno, co se při meditaci a pránajámě děje, nebudeme mít šanci na úspěch. Jestliže však určíme několik základních ovládacích prvků, které otevírají nervový systém čistému, blaženému vědomí a budeme-li je svědomitě používat, pak veškerá omezení padají.

Přirozené principy, které řídí proces lidské duchovní transformace, vždy byly a vždy budou. Existují v každém z nás. Nalézání těchto ovládacích prvků bylo pro lidstvo po tísíce let spíše otázkou náhody. Nyní je načase, abychom se my, jakožto lidská rasa, v tomto ohledu spojili.

Co se týče ovládacích prvků, budeme se zabývat přidáním další vrstvy nových technik do našeho pránajámového sezení. Než se do toho však pustíme, potřebujeme alespoň trochu porozumět, k čemu tyto praxe slouží. Připravte se a jdeme na to.

Guru je v tobě.

Poznámka: Detailní instrukce k praxi páteřního dýchání jsou také v knížce Pránajáma páteřní dýchání.