AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

54 Kundalini - tajný název pro sexualitu

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

V poslední době se slovo „kundalini“ stalo velice módním v nejrůznějších duchovních kruzích po celém světě. Obsahuje v sobě všechny prvky, které lidi přitahují: sílu, poznání, tajemno, intimitu, vzrušení, alchymii, romantiku, dobrodružství, extázi a tak dále. Co je ale kundalini ve skutečnosti?

Jednoduše řečeno, kundalini je spojení mezi naší sexualitou a duchovní transformací. Můžeme to popsat tisícero způsoby, ale vždy je to nakonec expanze sexuální funkce do duchovní oblasti, čili expanze směrem vzhůru, skrze nervový systém. Někteří lidé říkají, že jde o „transformaci“ sexuální funkce, což by ale znamenalo, že současný sexuální život opouštíme. „Expanze“ sexuální funkce je tedy vhodnější vyjádření. Vědomě podpoříme duchovní rozměr sexu. Možná normálního sexu zanecháme, možná ne. Nikdo za nás nemůže rozhodnout, je to naše vlastní volba. Zanechání sexu není podmínkou duchovních zkušeností - ani v těchto lekcích, ani v životě.

Po tisíce let se různé duchovní směry na světě snažily sex omezovat, většinou však k újmě svých přivrženců a občas s katastrofálními důsledky. Ale proč? Protože sexualita je největší silou v člověku a pokud není namířena produktivním směrem, může být destruktivní. Kvůli absenci spolehlivých metod, které by usměrnily sexualitu k duchovní transformaci, existovala tendence tuto sílu potlačovat. Taková snaha je však marná. Džin si cestu z láhve vždycky najde a není ho možné nadlouho zadržet. Když sexualita zrovna neslouží k plození dětí, projevuje se v bezpočtu dalších aktivit - jako starost o rodinu, hromadění majetku, v umění, filozofii, vědě, politice a charitě, ve válkách, zneužívání či kriminalitě. Všechno, na co si vzpomenete. Většina z toho je dobrá, ale něco je hrozné. Ať tak či onak, je to projev životní síly v člověku, projev lidské prány. Velikou zásobárnou prány je v člověku pohlavní ústrojí. Klíčem k práci se sexualitou není její potlačení, ale otevření cesty, kterou může tato síla proudit a uspokojovat tak svůj evoluční potenciál. To vyžaduje určitou dávku vědomého úsilí. Potřebujeme určité nástroje ve formě pokročilých jógových technik, které nám tuto novou, ale přirozenou expanzi umožní.

Zatím jsme se v těchto lekcích záležitosti sexu vyhýbali. Zmínili jsme se o „obrovské zásobárně prány“ u dolního konce páteře. Mluvili jsme o „vytahování prány z pánevní oblasti směrem nahoru“ v průběhu pránajámy. Popsali jsme počáteční extatické prožitky, které vznikají v důsledku pohybu prány páteřním kanálem a dál se šíří tělem. Mluvili jsme také o čistém, blaženém vědomí, které pramení z meditace, prochází naším pránajámou pročištěným nervovým systémem a naplňuje nás radostí. Při tom všem nebylo slovo „sex“ zmíněno. A mohli bychom ho ignorovat i nadále, přestože bychom se zabývali dalšími pokročilými technikami, které přímo stimulují rozvoj sexuality v rámci procesu duchovní transformace. K čemu by ale bylo se tomuto tématu nadále vyhýbat? Určitě ne ku prospěchu vašeho rozvoje.

Žijeme ve velmi vědeckém období. Snažíme se především poznat pravdu věcí, abychom pak mohli zlepšit svůj život i životy ostatních.

Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“

Je to snad něco nového? Podívejme se, co udělala věda (systematické použití pravdy) v téměř všech oborech lidské činnosti. Je neuvěřitelné, co lidstvo s pravdou dokázalo. Jediná oblast, ve které zaostáváme je systematická aplikace duchovní pravdy ukryté v lidském nervovém systému. Úspěšná aplikace duchovních poznatků je okamžitým řešením etických a morálních problémů, jakož i rozšířených pocitů prázdnoty a nejistoty, které nás postihují navzdory materiálnímu dostatku. Jde o hodně, a nemůžeme si tedy dovolit vyhýbat se ničemu, co souvisí s aplikací osvědčených duchovních poznatků.

Budeme se tedy bavit o sexuální energii ve vztahu k duchovnímu rozvoji? To si pište, že ano. Spousta lidí to zesměšňuje, my to ale uděláme důstojně. Považujte to za rozšíření svých dřívějších znalostí o sexu. Po cestě na vás čeká spousta překvapení - je to jako druhá puberta.

O Kundalini, expanzi sexuální funkce a mechanismu tohoto procesu se dá říct daleko, daleko víc. Přijde na to postupem času, až budeme mluvit o konkrétních zkušenostech. Zatím se soustřeďme na uvolňování této energie přirozeným směrem - nahoru skrz pránajámou čištěný nervový systém. Tam je její domov, její chrám. Bude tam mít ještě spoustu práce a v té jí také pomůžeme. Kromě pořádného úklidu tam také hledá svého milého, kterého ji přivedeme. A nemáme na výběr, protože jinak způsobí pořádnou spoušť. O tom budeme ještě mluvit.

Bavíme se tu v jednoduchých metaforách o přirozeném evolučním procesu, který je pevně zakotven v nervovém systému. Stačí několik specifických kroků v naší praxi a příroda se dál postará sama. Metafory popisující kundalini nejsou ničím jiným, než popisem vnitřího fungování našeho nervového systému. Je to stejné jako s jazykem jakékoliv jiné tradice nebo přístupu. Vždy je jádrem nervový systém. Nervový systém je totiž spojnicí, tím, co překračuje všechny rozdíly a dává všem přístup k tomu nadpozemskému, bez ohledu na rasu, náboženství, kulturu, výchovu, nebo postavení.

Každý může poznat pravdu uvnitř. V každém okamžiku jsme na hranici poznání toho, kým a čím jsme. Je to tak blízko, a zároveň tak daleko. Odteď už ale ne. Pokud opravdu chcete, poznáte pravdu a budete osvobozeni, jak řekl Ježíš. Základem je vaše chtění. Máte možnost otevřít svojí bránu k nekonečnu, pokud se k tomu sami rozhodnete.

Guru je v tobě.