AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

55 Mulabandha - Směřování sexuální energie vzhůru

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Na tomto místě jsme připraveni doplnit naše cvičení pránajámy o některé nové prvky. Tedy na tomto místě v psaných lekcích. Co se týče vaší skutečné praxe, vše bude záležet na vašem časovém plánu. Pro připomenutí bude možná dobré se vrátit a ještě jednou si přečíst lekci „Jaký je váš plán?“

Každý člověk je jiný, a proto byste měli přidávat další techniky pouze tehdy, pokud na ně vy sami již stačíte. To znamená že než se pustíte do nových technik, měli byste být pohodlně a stabilně usazeni ve svém stávajícím cvičení pránajámy a meditace. Pokud si nejste jisti a vyzkoušíte to, brzy poznáte zda jste si nabrali příliš. To je v pořádku. Pokud zjistíte že jste si nabrali příliš mnoho a příliš rychle, jednoduše se vraťte na úroveň která je pro vás příjemná a za nějaký čas to zkusíte znovu. Přidržte se pozvolnějšího postupu. Hlavní je si neublížit. Americký prezident Teddy Roosevelt pronesl: Schopnosti muže musí přesahovat jeho ambice. Totéž samozřejmě platí i pro ženy. Tímto způsobem se rozvíjíme. Ale příliš se do toho nezamotávejme. Využijte prostého rozumu a naberte si jen tolik, kolik dokážete zpracovat za přiměřenou dobu. Porozumění se dostaví až na něj budete připraveni.

Je potřeba zdůraznit že techniky o kterých bude řeč nejsou doporučeny, pokud denně necvičíte jak pranajámu, tak meditaci. Pokud je budete zkoušet bez pránajámy a meditace, mnoho prospěchu vám nepřinesou. Mohli byste skončit na nesprávné cestě.

Takže, s tímto vědomím se podíváme na techniku zvanou „mulabandha“. V překladu to znamená „kořenový zámek“. Tato slova jsou mnohem silnější nežli praktika sama. Vše co zde děláme je jemné a pozvolné. Mohli bychom říci, pozvolné přesvědčování. To co chceme, je pozvolna přimět naši nervovou soustavu k fungování na vyšší úrovni. Nikoliv ji k tomu nutit.

Provedení mulabandy je jednoduché. I tak si ale budeme muset trochu zvykat. Je to stejně jako se všemi pokročilými jógovými technikami do kterých se pouštíme. Než se v technice dobře usadíme, musíme projít počáteční nemotornou fází, kde se necítíme úplně pohodlně. Je to tak s většinou věcí v životě, když je zkoušíme poprvé. Vše co je nové má svůj nemotorný začátek. Vzpomínáte si jaké to bylo když jste poprvé nahodili počítač? Teď si můžeme o nemotornosti vyprávět…

Mulabandhu provádíme při cvičení pránajámy, tak jako vždy v sedě. Během cvičení lehce sevřeme anální svěrač a sevření držíme. Tím se rozumí skutečně lehce. Sotva citelně, jen o trochu více než je mentální záměr. Naším cílem je postupně si zvyknout na to, že toto lehké sevření análního svěrače držíme po celou dobu trvání našeho cvičení pránajámy. Zároveň s tímto sevřením lehce zapojíme a vtáhneme vzhůru svaly nad análním svěračem, skrze pánev a do podbřišku. Znamená to minimum fyzického pohybu, jen o trochu překročíme mentální záměr, jen tolik aby mohl vzniknout tělesný zvyk. Za nějaký čas bude i nejjemnější záměr stačit k tomu, abycom vyslali sexuální energii letem vzůru. Nyní se teprve snažíme započít rozvoj nové citlivosti v oblasti pánve. V předešlých lekcích jsme se dozvěděli že pránajáma vytahuje pránu z pánevní oblasti vzhůru skrze biologický proces související s jemným omezením přítomnosti kyslíku v těle. Nyní pomáháme práně trochou přímé stimulace a umocňujeme její vzestupný proud.

Mulabandha je tělesný úkon na který si rychle zvykneme. Sexuální pocity které způsobuje budou ze začátku přitahovat naši pozornost. Nějakou dobu nás to bude vyrušovat. To je normální. Vybuzená sexuální energie může mít ze začátku tendenci pohybovat se směrem dolů, právě tak jako nahoru. To je také normální. Budeme jednoduše pokračovat v našem cvičení pránajámy jako obvykle a zlehka udržovat proces páteřního dýchání. To pomůže energii stoupat a klesat naším páteřním nervem. Postupem času budeme vnímat příjemné pocity ve vyšších partiích, zatímco případy kdy sexuální energie během pránajámy klesá dolů budou vzácnější, až nakonec ustanou úplně. Jak dlouho to bude trvat? Dny? Týdny? Měsíce? Záleží to na praktikujícím. Stane se to s postupující praxí, v závislosti na jedinečném průběhu pročišťování nervové soustavy.

Čas od času si během pránajámy možná všimneme, že jsme mulabandhu povolili. To je v pořádku. Když si toho všimneme, tak se jen přirozeně znovu vrátíme k onomu lehkému sevření a pokračujeme v páteřním dýchání. Občasné povolení a opětné sevření je normální a má vlastní název, „ašvini mudra“. To ale teď nebudeme dělat záměrně. Bude se to dít samo od sebe. Postupem času se bude v pánevní oblasti, a také nad ní objevovat velmi jemné vlnění. S tím je spojena značná rozkoš a vnitřní zář. Tak jak sexuální energie cirkuluje tělem vzhůru, začnou se samy od sebe objevovat nové biologické funkce. Tento proces spouštíme našimi pokročilými jógovými technikami. Jakmile se jednou dá do pohybu, sám se udržuje jak během praktikování, tak i v době mimo ně. Tímto způsobem postupně začneme prožívat nepřetržitou extázi.

Vzrůstající rozkoš je dobrá. Ukazuje na rozvoj vnitřních extatických biologických funkcí. Budeme pokračovat v našich cvičeních tak jako dosud a budeme si všímat že z nich vychází stále více tělesné rozkoše. Tak se věci mají.

Cvičení meditace následující po pránajámě zůstává stejně důležité, jako vždy bylo. V průběhu meditace neděláme záměrně žádné z technik, jež provádíme při pránajámě. Pokud si během meditace všimneme že držíme mulabandhu, ani ji neudržujeme, ani záměrně neuvolňujeme. Jen se zlehka vrátíme k mantře. Chceme si meditaci udržet tak čistou a jednoduchou jak je to jen možné - jen ten jednoduchý postup použití mantry. Možná si povšimnete že se prožitky během meditace mění s tím, jak po pránajámě tělem přirozeně protéká více extatické energie. Extáze je jen další z věcí, které se mohou během meditace odehrávat, tak jako myšlenky, pocity a tělesné vjemy. Jen zlehka upřednostňujeme mantru a necháváme ji znovu a znovu zjemňovat a mizet. To bude mít za následek že stoupající sexuální esence budou v citlivé nervové soustavě působit ještě příjemněji. Meditace bude ještě efektivnější, tak jak bude přibývat vašeho šťastného, čistého vědomí, prostupujícího a rozpínajícího se uvnitř extatických energií procházejících nervovou soustavou. Mimořádné blaho!

Pojďme se teď podívat na opačný konec páteřního nervu, na místo mezi obočími. Věřte nebo ne, toto místo má také co dělat se stimulací vzestupu sexuální energie.

Guru je v tobě.