AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

56 Sambhavi - Otevírání třetího oka

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

V minulé lekci jsme probrali mulabandhu, což je přímá stimulace u dolního konce páteřního nervu (šušumny), za účelem směrování sexuální energie vzhůru. Nyní se přesuneme na horní konec páteřního nervu a začneme vytvářet propojení tam.

Propojení s čím? Tohle je jedna z nejůžasnějších věcí na práci s páteřním nervem. Jak se páteřní nerv pomocí pránajámy a meditace postupně pročišťuje, získáváme přístup k novým zážitkům. Napřed začneme probouzet sexuální energii poblíž kořene a směrovat ji vzhůru, a pak vytvoříme propojení mezi dolním a horním koncem páteřního nervu. Toto propojení je skutečné a praktikující ho může zřetelně cítit jako druh vodivosti páteřního nervu, „extatické vodivosti,“ chcete-li. Z páteřního nervu se stane vodič prožitků extáze. Ty se pak odtud rozšíří do všech nervů v těle. Toto vnímáme uvnitř našeho těla všemi pěti smysly. Jak se prožitky extatické vodivosti dostávají hlouběji do každé buňky v těle, naše smysly je následují. Tyto prožitky jsou tak příjemné a podmanivé, že smysly nemohou odolat a jdou za nimi. Je to jedinečná situace kdy naše smysly jdou dobrovolně dovnitř, namísto aby šly ven. V jógové terminologii tomu říkáme pratyahara - stažení smyslů dovnitř. Jedná se o dokonale přirozenou situaci, neboď prožitky nesmírné vnitřní rozkoše přivedou naše smysly dovnitř. K tomu je to ohromně zábavné. Mnozí tvrdí že zábavnější než světský sex. Konečně to ale můžete posoudit sami.

S mulabandhou jsme započali proces přímé stimulace extatické vodivosti v těle. Zezačátku je to sexuálně vzrušující a trochu rušivé. Vitální esence se postupně propracovávají vzhůru a oživují vyšší energetická centra v těle. Postupem času tento zážitek přeroste v něco obsažnějšího než jsou světské sexuální pocity. Abychom podpořili tento proces, přidáme další pokročilé jógové techniky. Každá prožitková úrověň se objeví přirozeně, jakmile pootevřeme dveře za použití nezbytných pák. Naše tělo je stvořeno pro extázi a i ta nejmenší ochutnávka bude stačit, aby přesvědčila dosud pochybující. Nic se nevyrovná přímému prožitku. Cílem lekcí je zprostředkovat vám přímé prožitky, abyste tak mohli svoji praxi založit na vlastních zkušenostech, spíše než na mechanickém opakování, nebo slepé víře. Váš postup pokročilými jógovými technikami je utvořen tak, aby byl založen na vlastních zkušenostech.

Takže, nyní se pustíme do stimulace páteřního nervu tam, kde se přibližuje místu mezi našim obočím. Taková stimulace se jmenuje „sambhavi.“ Budeme ji provádět během našeho pravidelného cvičení pránajámy, současně se vším o čem jsme si řekli již dříve. Uvažujete-li o tom že začnete používat sambhavi, ujistěte se, že vaše praxe pránajámy je stabilní. Možná je ještě trochu rušno okolo mulabandhy. Je v pořádku začít se sambhavi pokud ve vašich spodních partiích kmitá sexuální energie, neboť sambhavi pomůže dostat sexuální energii výše, a tím jí stabilizovat. Sambhavi a mulabandha tímto způsobem spolupracují - stimulují a stabilizují sexuální energii, tak jak během páteřního dýchání cestuje vzůru a dolů páteřním nervem.

Sambhavi sestává ze dvou hlavních složek. První je jemné svraštění čela v míste mezi obočím. Je to nepatrné přiblížení obou obočí směrem do středu. Toto je z větší části pouhý záměr, tělesně sotva znatelný. Jenom tolik tělesný, aby to postačilo k vytvoření zvyku. Za normálních okolností nebude z vnějšu možné nic zpozorovat. Možná jen maličko, v počáteční fázi. Postupem cvičení zjistíte, že se ve skutečnosti jedná o vnitřní pohyb sahající dozadu do středu vašeho mozku. Je to vytažení středu vašeho mozku vpřed, směrem k místu mezi obočím. Svraštění čela mezi obočím, o kterém jsme právě mluvili, použijeme jako prvotní impuls k tomuto vnitřnímu pohybu, který se přirozeně vyvine po tom, co se rozvine extatická vodivost. Budete cítit jak se to děje uvnitř vaší hlavy.

Druhou složkou sambhavi je fyziké pozvednutí očí směrem k místu kde probíhá svraštění mezi obočím. Oči budou mířit na místo mezi obočím, kde cítíme ono svraštění. To bude znamenat pohyb očí vzhůru a směrem do středu. Oči ponecháme pohodlně zavřené. Oči k ničemu nenutíme násilím. Zpočátku možná nepůjdou o tolik vzhůru, jak bychom si představovali. To je v pořádku. Nenuťte je. Jen dovolte místu mezi obočím, kde cítíte svraštění, aby si je přirozeně přitahovalo. Jde opět o rozvíjení jemného tělesného zvyku. Jakmile se zvyk ustálí, naše pozornost se může odebrat k páteřnímu dýchání. Celá pranajáma je naučeným tělesným zvykem, s výjimkou pozornosti, velmi přirozeně procházející páteřním nervem nahoru a dolů, tak jak dýcháme. Až se staneme zběhlí, vše se bude dít automaticky a naše pozornost se bude moci plně věnovat prostému procházení vnitřkem páteřního nervu nahoru a dolů, a sledovat jak se ten před naším vnitřním zrakem proměňuje.

Zatímco souběžně provádíme tyto dva úkony - nepatrné svraštění středu čela a pozvednutí a zacentrování očí směrem k tomuto místu mezi obočím - pokračujeme ve všech dalších složkách pránajámy, přesně tak jako dosud. Je třeba zdůraznit, že zatímco pozornost prochází nahoru a dolů páteřním nervem tak jak dýcháme, oči zůstávají zacílené směrem k místu mezi obočím. Svou pozorností se nedíváme se skrz oči. Naše pozornost se pohybuje nahoru a dolů páteřním nervem. Není to tak, že bychom se pokoušeli hledět naší pozorností na místo mezi obočími skrz naše fyzické oči. Oči tam fyzicky směřují, ale naše pozornost prochází nahoru a dolů páteřním nervem. Ve skutečnosti naše oči nedělají nic kromě svalové aktivity. Když jsou oči pozvednuté k místu mezi obočím, tak fyzicky stimulují páteřní nerv skrz mozek až dozadu, a dál dolů skrz páteř až k hrázi. Fyzicky využíváme oči, abychom probudili náš páteřní nerv, zatímco naše vidění (pozornost) je v páteřním nervu a zlehka prochází nahoru a dolů uvnitř něj. Učíme se novému způsobu vidění - vnitřnímu vidění.

V závislosti na tom, jak daleko jste se zatím s pránajámou dostali v pročištění páteřního nervu, možná při provádění sambhavi cítíte jistý vjem až úplně dole, v pánevní oblasti. Možná citíte, možná ne. Ať už je to tak či onak, páteřní nerv je stimulován a pročišťován kombinovaným účinkem všech technik, které jsme až dosud popsali. Je pouze otázkou času, než se extatická vodivost začne projevovat a my začneme „vidět,“ skutečně vidět. Až se to stane, objeví se vícero milníků, které budeme pozorovat na naší cestě k domovu. Nejprve budeme vnímat páteřní nerv zevnitř, jako extatické vlákno. Pak se z něj stane extatická struna. Potom bude jako extatický provaz. A později jako velký sloupec extáze vyplňující celé naše tělo. Nakonec pronikne ven, ve všech směrech, a pozvolna zahrne vše co vnímáme vně našeho těla. Toto vše vychází z páteřního nervu. Je tedy patrné jak důležité je procházení páteřním nervem a kultivace extatické vodivosti.

Pro to, co zde brobíráme, existují biologické předpoklady ještě před tím, než se setkáme s pokročilými jógovými technikami. Možná jste si někdy v minulosti povšimli příjemných pocitů v pánevní oblasti, když jste zkřížili oči. Je všeobecně známo že během milostného aktu mají oči tendenci pozvednout se a zkřížit. Je to instinkt. Cosi v nás ví, jak směrovat sexuální energii vzhůru středem naší nervové soustavy. Je to naše vrozená schopnost, přirozená reakce kterou je možné pozorovat ještě dříve než se začneme zabývat jógou. S mulabandhou a sambhavi vědomě podporujeme naše vnitřní přirozené schopnosti, stejně jako tomu bylo u všech pokročilých jógových technik o nichž jsme až dosud hovořili. A tak tomu bude i u všech technik o kterých bude řeč v budoucnu. Systematicky probouzíme něco, co už máme - páteřní nerv, naši přímou cestu do nebe.

Místo mezi obočím je nazýváno „třetím okem.“ Proč? Co je to, co tudy můžeme vidět? V řeči čaker se toto místo jmenuje „ajna,“ což znamená „vládnout“ nebo „ovládat.“ Tyto dva pojmy ukazují na důležitost energetické dynamiky, která se objevuje v naší hlavě jako důsledek pokročilých jógových technik. Nejen že tam začínáme něco vidět, ale také tam vládneme.

Ježíš řekl, „Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo.“

Význam těchto slov je většinou brán přeneseně jako, bude-li naše oddanost jednomyslná, pak budeme naplněni světlem božím. To je jistě pravda. Zdůraznili jsme význam oddanosti na duchovní cestě. Bez jednomyslné oddanosti duchovní transformaci, a bez činů ve formě každodenní praxe se nic výrazného nestane.

Tato Ježíšova slova mají také svůj doslovný význam — velmi doslovný význam. Pokud soustředíte svou pozornost do dráhy páteřního nervu a budete ji znovu a znovu přivádět k místu mezi obočím, vaše tělo se naplní světlem. Dojde k tomu takto: Sambhavi je jeden z nejdůležitějších prostředků k otevření třetího oka. Tím že otvíráme třetí oko, aktivujeme rovněž vše co je pod ním. Sambhavi skrze páteřní nerv přímo ovlivňuje sexuální energii. S postupujícím pročištěním nervové soustavy nám sambhavi umožní vysoký stupeň kontroly nad vzestupem a kultivací sexuální energie. To pak v našem těle zapříčiní prožitek vzrůstající extáze, který zahrnuje zážitky božského světla proudícího každým naším nervem. Naše tělo bude „mít světlo.“

Jak tato transformace bude pokračovat, naše vidění překročí hranice těla. Zjistíme že páteřní nerv nekončí v místě mezi obočím, ale pokračuje až daleko za něj. A jak budeme toto pozorovat, naše páteřní dýchání začne získávat nový rozměr. Třetí oko se otevře!

Guru je v tobě.