AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

57 Guru je ve mně?

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Každý váš článek končí frází: „Guru je v tobě.“ Znamená to že jsem svým vlastním guru a že nepotřebuji žádného vnějšího guru, nebo učitele?

Odpověď

Ne, tak to není myšleno. Všichni potřebujeme vnější poznání, abychom se mohli otevřít vnitřním prožitkům. Ta fráze je myšlena tak, aby vám neustále připomínala že vaše osvícení závisí na vás, více než na komkoliv jiném, neboť jen díky vaší touze a vaším činům můžete dospět k prožití božského. Jedině skrze vaší vlastní nervovou soustavu můžete poznat čisté, blažené vědomí a božskou extázi. Nikdo druhý vám to nemůže přidělit. Jedině skrze vaše vlastní každodenní úsilí o pročištění nervové soustavy se mohou věci dát do pohybu. Jste to vy, kdo se vydal na cestu.

Možná že vaše cesta je o odevzdání se k nohám nějakého vnějšího guru na celý váš život. Možná dosáhnete vlastního pročištění tak, že budete během života následovat několik učitelů. Ať už se vnější vztahy vyvinou jakkoliv, to co vás k nim povede, bude vyjádření božského skrze niternou touhu vašeho srdce. Co se děje venku je odrazem toho, co se děje uvnitř, a ne naopak. Toto je význam slov „Guru je v tobě.“ Pokud bude naše vnitřní touha silná, přitáhneme si potřebná učení. Je pak na nás abychom využili požehnání která jsme přitáhli, a přistoupili k činům. Pokud to uděláme, naše nitro bude expandovat — bude se v něm rozpínat čisté, blažené vědomí a božská extáze. Zjistíme, že se v našem nitru rozpíná i náš ideál, ať už jsme si za něj zvolili kohokoliv nebo cokoliv. Takže, guru je uvnitř, i přesto že se s jeho, nebo její formou (formami) možná setkáváme venku. Vnější guru a učitelé jsou zásobárnami duchovního vědění a energie, které přitahujeme a jsme k nim přitahováni na naší cestě k nekonečnu. Naše setkávání s nimi se v posledku děje uvnitř. To nejpodstatnější je v našem nitru.

Guru je proud vědomí který začíná v našem nitru a vychází ven nesený naší touhou. Pak se spojí s vnějším poznáním, rozvine se zpět v našem nitru a tak poznání zužitkuje.

Jedno staré přísloví praví: „Když je žák připraven, objeví se učitel.“

Každý den bychom se měli ptát sami sebe na tuto otázku: „Co jsem v poslední době udělal/a pro to, abych byl/a připraven/a?“

Guru je v tobě.