AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

59 Několik drobností k mantře

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Mám pár otázek k mantře AJAM. Co když jsem dostal meditační mantru od někoho jiného? Má AJAM stejné účinky jako OM? Dá se AJAM odříkávat nahlas (chanting)? Můžu ji používat během dne když jsem v práci? Můžu jí používat večer když usínám? Říkal jste abychom nepoužívali AJAM během pránajámy. Jak je to s používáním dechové mantry, jako třeba So-Ham během pránajámy? Můžu vedle ranního a večerního sezení meditovat s mantrou AJAM i uprostřed dne?

Odpověď

Pokud následujete nějaké jiné učení nebo tradici a jde to dobře, držte se ho. To platí i pro jakoukoliv jinou mantru o které jste se dříve dozvěděl. V takovém případě berte tyto lekce prostě jako „duševní potravu.“ Nechtěli bychom tady kolidovat s již existujícími systémy duchovní praxe. Lekce jsou utvářeny tak, aby prezentovaly „otevřený systém“ integrovaných duchovních praktik, který může kdokoliv použít do té míry do jaké si přeje. Začátečníci mohou začít načisto od začátku a propracovat se všemi lekcemi. Zkušení praktikující mohou začít kdekoliv a vybrat si pár doporučení.

Pokud jste se rozhodl použít tyto lekce jako hlavní zdroj pro svou praxi, pak uděláte nejlépe, když nebudete pokračovat v jiných překrývajících se technikách, a budete přesně následovat lekce. Člověk může najednou zvládnout jen určité množství věcí. Sám vidíte že je tady spousta technik ke strávení. Zůstanete-li nakloněn tomuto zdroji, setkáte se tu v budoucnu se spoustou dalších pokročilých jógových technik. Přidržte se jednoduchosti a dělejte vždy jeden krok za druhým. Jestliže toto bude váš hlavní zdroj, na práci toho bude víc než dost. Nic podstatného zde nevynecháme.

Mantra AJAM je podobná jako OM, ale není úplně přesně stejná, takže působí trochu jiným způsobem. AJAM obsahuje jak lineární, tak cyklický prvek, zatímco OM je cyklické. „AJ“ je lineární prvek v AJAM. „AM“ je cyklický prvek v AJAM. Takže vidíme, že AJAM má něco navíc. Co je tím něčím navíc? Je to polarita. Je známo že OM je zvukem kundalini procházející tělem, nervové soustavy otvírající se tak, jak sexuální esence obíhají stále výše a objevují se nové biologické funkce. Mnozí ho dokáží slyšet. OM je zvukem Matky přírody v nás, a ona je extatická blaženost. Ahhh…

OM je matka. Ale kde je otec? Během toho jak spějeme k osvícení, objevuje se v nás božská milostná romance - spojení. V mantře AJAM je „AJ“ otcovská vibrace, a „AM“ mateřská. Vzpomeňme si, že jóga znamená „spojení.“ Spojení, které se děje na mnoha úrovních a mnoha různými způsoby. V meditaci každý den zjemňujeme vibrace mantry až do naprostého ticha, do čistého blaženého vědomí, stále znovu a znovu. Pomocí mantry AJAM kultivujeme čisté, blažené vědomí, napříč celou nervovou soustavou, a prostupujeme přirozenou polaritou která existuje uvnitř nás. Zároveň rozvíjíme jak ženskou božskou kvalitu, tak i mužskou božskou kvalitu v nás. Toto přímo souvisí s dynamikou v páteřním nervu a s dynamikou kundalini. Více o tom později. Nyní je třeba porozumět tomu, že AJAM má jisté zvláštní charakteristiky. Možná to teď zní „teoreticky,“ ale časem to dobře poznáme z vlastní zkušenosti. Tak jak budete dělat pokroky, začnete zjišťovat, že rezonanční kvalita mantry přímo souvisí s vnitřními extatickými prožitky, které představují vyvrcholení a překonání polarit v nervové soustavě. Je to složitý, nicméně automatický proces, který stimulujeme každodenní praxí.

Buďte i nadále v meditaci uvolněný a v pohodě. Všechny tyto teorie neznamenají nic, v porovnání s jednoduchým procesem meditace. Když meditujete, pusťe významy z hlavy. Pokud se tyto věci vynoří během meditace, zacházejte s nimi jako s jakýmikoliv jinými myšlenkami. Zlehka se vraťte k mantře. Jednoduše meditujte každý den, a všechno přijde přirozeně. Postupem času začnete prožívat uvnitř to, o čem tady byla řeč.

Pokud používáme AJAM pro svou každodenní meditaci, odříkávání nahlas (chanting) se nedoporučuje. Důvodem je, že mantru používáme k tomu abychom šli dovnitř, k utišení mysli a těla. Hlasité odříkávání je vnější aktivita. Chceme si zvyknout na to, že s mantrou se odebíráme dovnitř. Postupem času pomyslíte na mantru jen jednou, a zcela se ponoříte do čistého blaženého vědomí. Vaše nervová soustava si osvojí schopnost ponořit se do meditativního stavu jako lusknutím prstů - je skvělé mít takovou schopnost v tomto hektickém světě. Pokud máte rád recitaci (chanting), najděte si něco jiného, co k ní můžete použít. Recitace má své vlastní výhody, a je krásná, především ve skupině. Mantru AJAM si nechte výhradně pro odebrání se dovnitř, jednouduchým, ale účinným postupem při meditaci. Pokud chcete používat AJAM večer, před tím než usnete, tak je to v pořádku, ale vždy také jen vnitřně. Myslete na to, že pro některé lidi to může mít velmi povzbudivý účinek, zejména až více probudíme kundalini. To by vám mohlo zabránit ve spánku. Samozřejmě je v pořádku vyslovovat AJAM, pokud o něm hovoříme v běžné konverzaci. V tom není problém, neboť tady jsme na významové úrovni. Meditace překračuje hranice verbálního významu. Odehravá se na úrovních vnitřního tříbení myšlenkových vibrací, což má daleko větší účinnost.

Myšlení mantry při aktivitě během dne se nedoporučuje. Když jste venku ve světě, buďte ve světě. Když jste v meditaci, buďte v meditaci. Vaše aktivita bude stabilizovat čisté, blažené vědomí ve vaší nervové soustavě. Bude se to dít přirozeně, pokud meditujete dvakrát denně. Obecně platí, že je dobré držet meditaci a aktivitu odděleně. Každá z nich má svůj účel. Obdobně nepoužíváme úmyslně mantru během cvičení pránajámy, a naopak.

Důvodem proč nepoužíváme mantru během pránajámy je to, že už se snažíme vybudovat mnoho jiných praktických zvyků, které se k páteřnímu dýchání vztahují. Páteřní dýchání je pokročilá technika, která se stává ještě pokročilejší tím, jak přidáváme další věci, které během pránajámy děláme. Existují dechové mantry, jako So-Ham, které lidé používají během pránajámy. To je vhodné jako počáteční cvičení, když naše pozornost nezůstává u procházení nahoru a dolů páteřním nervem, a pomáhá to budovat i jiné návyky nezbytné pro praxi pokročilých jógových technik. Protože ale začínáme s páteřním dýcháním v těchto lekcích, počáteční cvičení s dechovou mantrou přeskočíme. Místo toho děláme napřed pránajámu a potom meditaci.V těchto lekcích neděláme obojí najednou.

Dvakrát denně, to je pro meditaci pravidlo. Pokud je pro vás lepší ráno a uprostřed odpoledne, spíše než ráno a v podvečer, dělejte to tak. Dopřejte si odpočinek, když z meditace vystupujete, aby pak aktivita byla příjemná. Meditace třikrát denně by vás mohla rozhodit. Pokud je víkend, nebo máte volno a nemusíte dostávat povinnostem, můžete zkusit tři meditace, na den nebo dva. Nezapomínejte však, že používáte účinnou techniku, která uvolňuje zábrany/nečistoty ve vaší nervové soustavě. Pokud se tyto uvolňují příliš rychle, může to být nepříjemné. To je důvod proč po meditaci odpočíváme, a potom jdeme a jsme aktivní, abychom ustálili čisté, blažené vědomí v naší nervové soustavě. Najděte si svůj stabilní postup a vytvořte s něj rutinu. Dlouhodobá pravidelnost je tím, co nám umožňuje progres. Krátká intenzivní praxe sem tam, nám toho příliš nepřinese. Výsledky nám přinese dlouhodobé každodenní praktikování po měsíce a roky. Pak se objeví ticho čistého blaženého vědomí, a prostoupí každý kousek našeho života.

Guru je v tobě.