AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

62 Trvání jednoho cyklu páteřního dýchání

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Jak dlouho má trvat jeden cyklus páteřního dýchání?

Odpověď

Liší se to od člověka k člověku, a dokonce i u jediné osoby v různou dobu. Záleží na tom, jak v danou dobu pracuje nervová soustava. To se mění tak, jak se objevují cykly pročišťování. Když je dýchání pomalé, uvolňuje se málo překážek. Během pomalého dýchání probíhá příprava k uvolnění překážek. Když jsou překážky připraveny a začnou se uvolňovat, dýchání nebude pomalé. Instrukce zní, dýchat pomalu a hluboce do příjemné míry, a nesnažit se překračovat momentální přirozený limit. Tento limit se může měnit ze dne na den, nebo i během jediného sezení.

Se zřetelem k těmto základním bodům můžeme říci, že jeden cyklus páteřního dýchání (zahrnující nádech a výdech) může trvat od patnácti do třiceti vteřin. Může být kratší, nebo delší než tato doba. Neklaďte si cíle. Vaše tělo vám samo řekne, co je správné. Někdy můžeme potřebovat více vzduchu. Jindy se náš dech může během pránajámy úplně pozastavit. Je to přirozený proces. Jdeme jednoduše s ním, a následujeme postup páteřního dýchání.

Podobně si možná povšimneme, že se rytmus dýchání mění při meditaci, kde nevěnujeme dechu žádnou přímou pozornost - věnujeme se pouze mantře. Naše tělo se bude samo pročišťovat, když mu dáme příležitost. Změny v dýchání indikují, že se děje něco dobrého, že pokročilé jógové techniky pracují v náš prospěch. Stačí se jen držet plánu.

Guru je v tobě.