AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

63 Teplé a studené proudy při pránajámě

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Myslím, že už mi páteřní dýchání s múlabandhou a sambháví docela jde. Dýchání je velmi pomalé a někdy se samo od sebe zastaví. Začínám mít zvláštní pocity chladu, stoupajícího při nádechu od kořene, a tepla klesajícího zase zpátky při výdechu. Co je to? Je to dobré znamení?

Odpověď

Ano, to je velice dobré znamení. Je to skutečný milník na cestě k osvícení. Když sexuální energie stoupá, je takto chladivá, a když klesá zpátky, je hřejivá. Znamená to, že máte přímou zkušenost probouzející se kundalini. Je to jedna z možností, jak ji zpočátku prožíváme, ale jsou i jiné. Začátek není pro všechny stejný, ale skoro každý se dříve nebo později setká s nějakou formou těchto chladných a teplých proudů.

Tyto počitky chladu a tepla můžeme cíleně posílit, a podpořit tak svou praxi. Dosáhneme toho za pomoci síly, kterou svým dechem vyvoláváme. Již jsme se naučili používat dech k tomu, abychom vyvolávali proudění prány nahoru a dolů páteřním nervem. Teď k tomu můžeme přidat ještě něco dalšího. Stoupající a klesající dech má v sobě obsaženy své vlastní počitky chladu a tepla. To je pomůcka, kterou můžeme využít při přechodu od představování si páteřního nervu, k tomu že ho skutečně vnímáme. Těm, kteří v oblasti pánve necítí stoupající a klesající chlad a teplo, může pomoci, když si tyto počitky při dýchání uvědomí. Pro ty, kdo už chladné a teplé proudění cítí, to může být další vylepšení. Podívejme se na to, jak funguje.

Přivřete rty a nasajte vzduch do plic. Cítíte jak chladný vzduch proudí přes rty, skrz ústa a průdušnicí do plic? Teď to zkuste naopak a vydechujte vzduch ven. Cítíte jak teplo stoupá stejnou cestou a vychází ven přes přivřené rty? A teď to zkuste se zavřenými ústy, přesně tak jako byste dýchali při pránajámě. Chlad a teplo pořád proudí dovnitř a ven vaší prudušnicí, je to tak? Teď dovolte počitku chladu, který vchází vaší průdušnicí při nádechu, aby procházel společně s vaší pozorností vzůru uvnitř páteřního nervu. Začnete na hrázi a skončíte v místě mezi obočím, a cítíte chlad celou cestu vzhůru. Nezapomeňte na obrat kupředu, uprostřed hlavy. S výdechem dovolte počitku tepla, který vzniká když vzduch vychází průdušnicí, aby procházel spolu s vaší pozorností vnitřkem páteřního nervu, po celé jeho délce až dolů. Takhle pokračujte po celou dobu trvání vašeho cvičení páteřního dýchání. Jako mnohé z toho, co děláme během pránajámy, i tohle je návyk, který lze do cvičení snadno zabudovat. S trochou trpělivosti překonáte „nemotornou“ fázi docela rychle. Podobně jako u všech praktik o kterých mluvíme, nepřibírejte si další, dokud necítíte rozumnou míru stability ve všem, co už děláte. Nikam nespěcháme. Nepomůže nám dělat toho příliš mnoho najednou.

Jestli necítíte, jak v páteřním nervu vzniká chlad a teplo, nedělejte si s tím starosti. V určitou chvíli to přijde, až se vaše sexuální energie začne znatelně pohybovat vzůru. Do té doby budeme používat všechny prostředky které jsme si ukázali, abychom tomu napomohli. A přijdou ještě i další.

Postupem času se chlad a teplo stoupající a klesající sexuální energie, bude měnit. Začne se rozpínat a mít vlastní rozum. Může zdivočet a proměnit se ve sloupec vířících energií. To je probouzející se kundalini. My budeme jednoduše pokračovat v našem páteřním dýchání, aniž bychom se pokoušeli energii pohybující se v nás vnutit nějaké konkrétní počitky. Nakonec zjistíme, že to co se děje, už vlastně neřídíme. Namísto toho budeme spolupracovat s touto vnitřní energií, a vycházet vstříc jejím potřebám. Páteřní dýchání je v tomto důležité, neboť poskytuje vyváženost polarit nezbytnou k tomu, aby v nás kundalini mohla naplnit svoje poslání. Páteřní dýchání uvnitř nás vyvažuje mužské a ženské energie. Meditace s AJAM také vyvažuje mužské a ženské energie, jak jsme probírali dvě lekce nazpátek. Bez této rovnováhy se mohou věci stát trochu riskantními. Kundalini může začít trochu šílet, když nebude moci najít svého muže. I v tom nejhladším případě probouzení kundalini, se vyskytnou nějaké příznaky. Jestliže bude uvnitř nerovnováha mezi mužskými a ženskými energiemi, tyto příznaky mohou být nepříjemné. O příznacích a disbalancích spojených s kundalini, a o vyrovnávacích prostředcích, si povíme v dalších lekcích. Cílem je udržet cestu tak příjemnou, jak jen to je možné.

Vězte že jste se pustili do úžasného a okouzlujícího dobrodružství. Je to osudová cesta, směřující domů, k vašemu nadpozemskému Já.

Guru je v tobě.