AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

65 Hypofýza a šišinka

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Když dělám sambháví podle instrukcí, cítím v mozku tah směrem dopředu a odspodu těla přitom vnímám sexuální pocit, jak jste se o tom už zmiňoval. Má tohle propojení co do činění s hypofýzou nebo šišinkou?

Odpověď

Skvělé. To, že cítíte propojení mezi sambháví a spodní částí těla, je velice dobré. Není pochyb o tom, že hypofýza a šišinka v procesu lidské duchovní transformace hrají roli. Páteřní nerv probíhá těsně kolem obou z nich a sambháví obě dvě přímo ovlivňuje. Zanedlouho se začneme učit o další pokročilé jógové technice zvané „kečri“, která také ovlivňuje mnoho aspektů lidské neurobiologie a fyziologie, a která rovněž působí na hypofýzu a šišinku.

Šišinka se nachází uprostřed hlavy, poblíž místa kde se páteřní nerv obrací dopředu. Když zamíříte prsty doprostřed své hlavy nad ušními otvory v úrovni spánků, ukazujete přímo na ni. Hypofýza je umístěna mezi spánky, v kostnatém lůžku nad nosohltanem, což je velká dutina nacházející se nad měkkým patrem.

Probuzení extatické vodivosti v páteřním nervu oživuje propojení mezi šišinkou a hypofýzou. To souvisí s otevřením třetího oka, čili s otevřením vnitřního zraku. Je to komplexní proces zahrnující celou nervovou soustavu. Přijde doba, kdy věda odhalí všechny složité procesy, které v rámci lidské duchovní transformace probíhají.

Pro tuto chvíli uděláme nejlépe, když zařadíme takovéhle složitosti do kategorie „pod kapotou“, podobně jak znělo doporučení ohledně čaker v jedné z předchozích lekcí. V opačném případě riskujeme přílišné zapletení do interních detailů, a tím i ztrátu důrazu na jednoduché praktiky, které napomáhají celkovému otevírání nervové soustavy a které tak umožnují duchovní zkušenost.

V pokročilých jógových technikách se soustředíme především na hlavní ovladače, které ovlivňují komplexní vnitřní pochody v nás, a s jejichž pomocí postupně přimějeme nervovou soustavu a ostatní biologické funkce přejít na vyšší úroveň fungování. To vede přirozeně ke vzniku neustálého, čistého blaženého vědomí a k extatickému prožívání v každodenním životě.

Ať už jste lékař, přírodovědec, neurolog, nebo prostě jenom zvídavý člověk, tohle všechno pro vás bude jistě fascinující materiál. Pokud se rozhodnete provádět výzkum vnitřních pochodů probíhajících v procesu osvícení, uděláte nejlépe, když ho budete dělat mimo dobu vyhrazenou pro praxi. V průběhu letu je lepší držet se hlavních ovládacích prvků. Později, až když jste zpátky na přistávací ploše, se můžete do sytosti zabývat všemi složitostmi vnitřního fungování vašeho stroje.

Guru je v tobě.