AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

69 Kundalini - symptomy, nerovnováha a pomocná opatření

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Jsem v této skupině nová. Projevily se mi různé symptomy probouzející se kundalini, zahrnující mimo jiné i počitky pálení na náhodných místech na těle. Dříve než jsem před rokem a půl začala s pravidelnou meditací (podobný typ z jiného zdroje), pociťovala jsem občas bolest v místě třetího oka. Věnovala jsem se ještě i dalším praktikám, také z jiného zdroje. Nyní cítím v místě třetího oka počitky pálení téměř nepřetržitě. Čas od času jsem cítila nutkání cíleně posouvat energii vzhůru a systematickým způsobem ji cirkulovat v těle. Témeř nepřetržitě pociťuji pálení na spodním konci páteře, nicméně v současné době zažívám „ničivé“ emoce jako zoufalost, odcizení a prázdnotu, kdykoliv energii nechám uvolnit. Přesto cítím potřebu pokračovat a zdokonalovat tuto praxi. Budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, poznámky, nebo doporučení.

Odpověď

Je moudré že postupujete s rozvahou a regulujete praxi podle svých prožitků. Ze všeho nejdůležitější je najít stabilní základnu každodenní praxe, která zajistí rovnováhu vnitřních energií. Jakmile se vám toto podaří, budete pak moci podpořit rozvoj kundalini způsobem, který bude příjemnější a pohodlnější a přitom zároveň i více progresívní. Nalezení takové stabilní základny si možná vyžádá upravit nějaké věci i mimo vaše pravidelná sezení.

Ze všeho nejdříve, pokud jste to již neudělala, je doporučeno před meditaci zařadit lehkou sekvenci páteřního dýchání, jen pět nebo deset minut. Uvidíte jestli to pomůže věci trochu vyvážit. Zkuste si vytvořit základnu praxe jen s meditací a s pránajámou, která vám hladce poběží. Nedělejte zatím mulabandhu ani sambhavi. Vždy si dopřejte dostatek odpočinku, když dokončíte meditaci. Je doporučeno abyste zatím vyřadila ostatní techniky které děláte, protože ty mohou neprospěšně ovlivňovat energii kundalini. Pokud hodně prožíváte bhakti a máte spiritualitu spjatou se silnými emocemi, měla byste i tady zvážit odlehčení. To znamená trochu to odlehčit, s cílem vybudovat stabilní a efektivní duchovní praxi. Bhakti je skvělá, dokud to nepřeženeme. Pak se může stát problematickou. V každém případě pro nás může znamenat zkoušku.

Pokud po všech těchto krocích nepocítíte zlepšení, možná bude na místě přechodně o trochu zkrátit čas meditace. Páteřní dýchání ponechejte v původním rozsahu, pokud nepřidává ještě více nestability.

Nemělo by to tak být, ale všechno je možné. Zkuste si vytvořit takovou sestavu, pouze z meditace a pránajámy, která vám dovolí vplout do denní aktivity s příjemným pocitem a zmírní symptomy o kterých jste mluvila. Z této stabilní základny pak můžete začít přidávat další věci, jednu po druhé.

Tohle všechno se může zdát omezující, když přihlédneme k vaší touze pokračovat i přes obtížné překážky. Není pochyb o tom, že se váš závoďák může rozjet a je také jasné, že se v něm chcete povozit. Každopádně je ale dobrý nápad srovnat kola pěkně dopředu, předtím než dupnete na pedál. Jakmile se vám to podaří, budete si moci dovolit mnohem větší otáčky, a pojedete rychleji, bezpečněji, a s větším potěšením.

Pojďme se podívat na některé zákonitosti procesu probouzející se kundalini, a na to jak se mohou objevit nerovnovážné stavy. Postupně si ukážeme jaká další opatření můžete ještě využít.

Metaforická mytologie kundalini popisuje spojení Šakti (jméno pro kundalini v pohybu) a Šivy (čisté, blažené vědomí). Jak víte, Šakti začíná poblíž dolního konce páteře, kde je ohromná zásobárna prány, čili sexuální energie. Šiva podle mytologie přebývá na vrcholku hlavy. Takže je to popsáno tak, že Šakti se probudí, stoupá vzhůru skrz všechny čakry až na vrcholek hlavy, kde se sjednotí se Šivou, který tam na ni čeká. On tam prostě tak zevluje a nedělá nic, chápete… Takže ti dva se tam milují, až nektar přetéká dolů a osvítí praktikujícího. Velmi romantické, nemyslíte? Hlavně pro Šivu, který tam nahoře vysedává a nedělá nic, zatímco Šakti si prosekává cestu vzhůru (vaší nervovou soustavou!), aby ho tam našla.

Na papíře tenhle scénář možná vypadá skvěle, ale ve skutečnosti moc dobře nefunguje. V praxi tento přístup po většinu času selhává, neboť předpokládá že všechnu práci obstará Šakti, načež najde Šivu na korunce. Jistě, ona se o to pokusí a během toho procesu roztrhá vaši nervovou soustavu. Proto ony excesivní příznaky kundalini. Věci se mohou natolik znepříjemnit že nebude možné pokračovat v praktikování. Jednou zažehnutý oheň pak může dohořívat pomalu a pálit velmi dlouho.

Odpovědí na tento problém je přesvědčit Šivu, aby se zvednul a začal něco dělat. Musí slézt ze své postele s nebesy a „dát si spicha“ se Šakti kdekoliv v těle právě je, což může být od chvíle kdy se probudila a začala svoji cestu vzůru, úplně všude. Přestože ke konečnému sjednocení Šivy a Šakti možná dojde někde „tam nahoře,“ nejprve je potřeba sblížit je všude v celém těle. Jestliže to tak uděláme, budeme i tak možná trochu šílet, ale bude to šílenství extatického spojení Šivy a Šakti v každém nervu a každé buňce v těle, spíše než ničivé bouření osamocené energie Šakti, propalující se vším co ve vašem těle potká. Jinými slovy: Co preferujete, extázi nebo agonii?

Z tohoto důvodu je páteřní dýchání doporučeno hned jako první. Přímo aktivuje jak mužské, tak ženské energie a vyrovnaným způsobem je spojuje. Stoupající dech přivádí Šakti k Šivovi, klesající pak Šivu k Šakti. Je to vyrovnaný vztah. Později, spojeni v jednotě, spolu procházejí každým nervem a každou buňkou v těle. Tímto způsobem je možné přivádět do systému daleko více energie, aniž bychom tělo vystavovali stresu. To nám otvírá možnost daleko progresivnější duchovní praxe, než je možná s přístupem který využitívá jen samotnou Šakti. Navíc si tak užijeme spoustu extatické švandy.

Měli bychom připomenout, že použití mantry AJAM také přispívá k vytváření rovnováhy mezi mužskými a ženskými energiemi, o čemž jsme si říkali v lekci 59 - Několik drobností k mantře.“

I ostatní z našich pokročilých jógových technik jsou uzpůsobeny tak, aby svojí povahou byly bipolární (aby zahrnovaly oba dva póly.) Řekli jsme si o mulabandě u kořene a sambhavi v místě třetího oka. I v budoucnu se přidržíme tohoto principu a budeme uvádět nové techniky takto bipolárním způsobem. Rovnováha. Vzestup extatické vodivosti v páteřním nervu je výsledným projevem této rovnováhy - extatického sjednocení Šivy a Šakti v šušumně.

A jak to je s korunou? Tohle jsme prozatím záměrně v lekcích vynechali. Říká se jí sahásrara, „květ lotosu s tisícem okvětních lístků.“ Později se jí budeme zabývat, neboť i o ní je potřeba si říci. Kdybychom to ale udělali předčasně, mohlo by to vést k oněm „ničivým emocím,“ o kterých jste se zmiňovala. Napřed chceme mít pročištěný páteřní nerv od kořene ke třetímu oku a plně ustavenou extatickou vodivost. Pak se korunka přirozeně zapojí do hry. Má svoje vlastní propojení se šušumnou. Jestli se budeme pokoušet si to zkrátit a půjdeme k ní příliš brzy, budeme muset zaplatit. Nejbezpečnější přístup k otvírání korunky je skrze šušumnu, která byla už dříve důkladně pročištěna. Jít napřed ke korunce a pak pročišťovat šušumnu, to je recept na nepříjemnosti - může se tak projevit velké množství nežádoucích symptomů kundalini.

I to nejhladší probuzení kundalini s sebou ponese nějaké symptomy. Můžou se vyskytnou bolesti a/nebo horkost kolem konců páteřního nervu, právě tak, jak jste to popisovala - třetí oko a u kořene. S lehkým páteřním dýcháním a meditací by neměly jít do extrému. Pokud se to stane, uberte trošku praktiky, jak bylo doporučeno, a zkuste některá z dalších, níže uvedených opatření. Může se dít spousta dalších věcí: lehké počitky pálení na náhodných místech, různé naklánění těla nebo náhlé vydechnutí vzduchu z plic během praktikování, pocity lezoucího hmyzu na končetinách nebo malé štípnutí během dne, jako kdyby nás něco kouslo, zvláštní pocity v chodidlech, zárověň příjemné i nepříjemné — ty se vytratí, pokud pravidelně chodíme. Totéž se může projevit i v rukách. Můžou se také objevit rozličné druhy husí kůže, příležitostná zachvění, sexuální vzrušení, vnitřní hučivé a bzučivé zvuky, horké jehličky, lehká bolest hlavy a další podivné vjemy. Všechno tohle se časem uklidní. Pokud by do určité míry kterýkoliv z těchto projevů přetrval, bude zastíněn prožitky čistého blaženého vědomí a nadpozemské extáze, přicházejícími zevnitř. Takovéhle věci provází normální probouzení kundalini. Všechno jsou to symptomy uvolňujících se znečištění, která tak připravují cestu k životu v nekončící extázi.

Pokud jdou symptomy do extrému a nedaří se nám je uklidnit meditací a pránajámou, dokonce ani když zredukujeme časy praktikování, pak budou potřebná další opatření. Ta mohou být užitečná k prevenci potíží s kundalini komukoliv, kdo se věnuje duchovním praktikám.

Způsob, jakým se energie kundalini pohybuje v našem těle, ovlivňují tři faktory: tělesná konstituce, životní styl a praktiky. Tyto faktory určují naší tendenci k projevům vyvážené, nebo nevyvážené kundalini.

První je tělesná konstituce. Je to něco, s čím jsme se narodili. Každý z nás má v sobě jisté sklony, které určují jak naším tělem bude protékat energie (prána.) V Indickém medicínském systému zvaném „Ajurvéda,“ který se podrobně zabývá vyvažováním energií v těle, jsou tyto sklony dobře zmapované. Konstituce každého z nás má tři aspekty, přičemž můžeme mít příliš, anebo naopak nedostatek kteréhokoliv z nich:

Váta - Jsme přirozeně flexibilní, nebo neklidní? Pitta - Jsme povahou soustředění, nebo vznětliví a zlostní? Kapha - Je nám vlastní stálost, nebo jsme uvězněni v netečnosti?

Toto jsou tři „dóšy“ (aspekty) naší konstituce, přičemž každý z nás má různě zastoupeny zmíněné kladné a záporné vlastnosti. Správnému vyvážení dóš se dá velmi dobře napomoci. Ajurvéda zná mnoho prostředků k vyvážení nerovnoměrností v tělesné konstituci, což může pomoci s excesivními příznaky kundalini. Zejména jsou nápomocné úpravy jídelníčku a bylinné potravinové doplňky, určené k pacifikaci přílišných projevů ohně (pitta), a/nebo pohybu (váta) v těle, mysli a emocích, které jsou typické pro příznaky kundalini. Hlubší informace o ajurvédě můžete nalézt v knihách Deepaka Chopry a dalších. Prohlédněte si nasledující seznam informačních zdrojů o Ajurvédě (stejný seznam můžete také otevřít ze sekce „odkazy“): http://www.aypsite.com/ayurveda.html

Druhým faktorem, který ovlivňuje způsob jakým se v nás pohybuje kundalini, je náš životní styl. Praktikujeme příliš mnoho duchovních technik a nemáme dostatek aktivity? Pracujeme moc, nebo naopak nedostatečně? Udržujeme si tak akorát přátelských vztahů toho druhu, který podporuje naše duchovní poslání? Tyhle věci jsou důležité. Pokud máme excesivní, nebo i mírné symptomy kundalini, můžou nám být prospěšné „uzemňující“ aktivity. Dlouhé každodenní procházky s uvolněnou myslí, jsou jednou z nejlepších terapií pro zklidnění rozprouděných energií kundalini. Pravidelné cvičení Tai Chi je také velmi uzemňující. Jógové asány (pozice), jimiž se budeme zabývat v následujících několika lekcích, mohou také pomoci. Tělesná cvičení obecně jsou dobrá pro uzemění energií. Během období excesivních projevů kundalini může s uzeměním pomoci i poněkud těžší strava. Uzemňující aktivity kundalini neeliminují. Spíše je to tak, že přivedou do hry komponent Šivy, který pomůže integrovat energii kundalini v naší nervové soustavě. Tyto aktivity je prospěšné dělat jako přídavek k páteřnímu dýchání, meditaci a dalším pokročilým jógovým technikám.

Třetím faktorem, majícím vliv na to jak se v nás pohybuje kundalini, jsou naše praktiky. To už jsme sice probrali skrz naskrz a i pozpátku, ale vždycky se dá ještě něco přihodit.

Vtip je v tom, podívat se na svůj život ze všech těchto úhlů, určit kde je kořen nerovnovážného stavu, a podle toho jednat. Začali jsme na vysoké úrovni vyvažování mužských a ženských energií, v rámci našich praktik pránajámy a meditace. Tady, přímo v našich praktikách, chceme najít rovnováhu ze všeho nejdříve. Jestliže nám toto funguje, můžeme směle pokračovat v přidávání dalších technik a pokračovat dál, do stále obsáhlejších prožitků čistého blaženého vědomí a nadpozemské extáze. Pokud je tu něco dalšího, někde v naší konstituci nebo životním stylu, co způsobuje nerovnováhu, budeme to muset řešit. Jakmile se s tím vypořádáme, budeme moci nabrat dobrou rychlost v našem praktikování, bez zbytečných nepříjemností.

Pro ty, kdo nemají symptomy kundalini, pokračujte v praktikování jako vždycky a následujte postupy praxe tak, jak jsou dány, s tím, že každý je přizpůsobuje své osobní kapacitě a tempu. Tuto lekci si nechte po ruce, pro každý případ. Možná, že všechno půjde jako po másle a vy vklouznete do osvícení bez nejmenšího zadrhnutí. To by bylo skvělé. Pokud se cestou sem tam objeví pár symptomů kundalini, po přečtení tohot textu vás to nezaskočí. Tato lekce vám dá možnost zhodnotit co se děje a zvážit případné úpravy podle potřeby.

Guru je v tobě.