AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

71 Jógové ásany - Nové průmyslové odvětví

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Není jisté, kolik to vlastně vynáší. Možná hodně, možná zas ne tolik.

Nicméně nikdo nemůže popřít, že vyučování jógových asán (tělesných pozic) se stalo rozsáhlým celosvětovým podnikem. A to je dobré.

Podstatné je, že se jóga uchytila v současné společnosti a stala se velmi populární. Přináší nám to mnoho dobrého. Nezáleží na tom, které z odvětví jógy se takto rozsáhlým způsobem prosadilo jako první. Všechna odvětví jógy jsou propojená. Kdo cvičí asány, nakonec pocítí touhu začít i s pránajámou a meditací. Tak to prostě je. Naše nervová soustava ví, co je pro nás dobré. Probudíte jí trošku a ona bude chtít víc. Všechna odvětví jógy jsou nakonec jen výrazem způsobů, jakými se naše nervová soustava přirozeně otvírá transcendentnímu prožívání. Ve skutečnosti je to tak, že naše nervová soustava určuje podobu praktik, a ne naopak. Přijdou k nám, když je začneme potřebovat. Je úžasné, jak tohle funguje. Je to síla bhakti. Postupem času se pak všechny praktiky automaticky pospojují. A nám stačí, abychom to tu a tam trošku popohnali. I jen troška bhakti bude stačit, aby nás inspirovala k takovému popohánění. Vidíte jak je to jednoduché?

Není překvapením, že jógové asány jsou tak populární. Žijeme ve světě, kde lidské prožívání je soustředěné převážně do hmotné skutečnosti. Naše smysly teprve čekají na své odvolání dovnitř, až do té míry, kdy se vnitřní prožitky stanou stejně skutečné (nebo skutečnější), než prožitky ve vnějším světě. A tak se vždycky poohlížíme po hmotných řešeních. Jógové asány nás pomalu začnou posouvat od hmotné skutečnosti k jemnějším prožitkům božské energie v nervové soustavě. To je důvod, proč jsou asány tak uvolňující. A v tom je také jejich největší přitažlivost. Lidé cvičí asány pro uvolnění, aby načerpali trochu vnitřního klidu. A jógové asány se na to velmi dobře hodí. Jsou také dobré pro přípravu těla a mysli na pránajámu a meditaci. A tak je budeme brát i v těchto lekcích - jako přípravu na pránajámu a meditaci v naší každodenní sérii cvičení.

Způsob cvičení asán není úplně vždycky „relaxační“ - jsou i výjimky. V dnešní době si můžete zajít na lekci powerjógy, nebo aerobní jógy, a slušně se u toho zapotit. To je fajn, nicméně to není doporučeno bezprostředně před meditací. V tomto případě se snažíme jít opačným směrem, tedy ke snížení aktivity v nervové soustavě, nikoliv ke zvýšení.

V tradičním pojetí slouží asány k utišení nervové soustavy. Ale nejen to. Jsou utvořeny tak, aby usnadnily proudění prány v těle, zvláště pak v šušumně - páteřním nervu. Takže vidíme, že asány výborně poslouží jako příprava na pránajámu - páteřní dýchání.

Asány jsou součástí širšího jógového systému, zvaného hatha jóga. I další jógové systémy je zahrnují. Asány nemají jednoho majitele. Hatha jóga obsahuje ještě další přídavné techniky, které cílenějším způsobem ovlivňují pohyb prány v těle. Tyto přídavné techniky jsou rozebrány ve starém Indickém posvátném textu, jménem „Hathajógapradipika.“ I tyto techniky lze najít v jiných systémech. Například je používá kundalini jóga, nebo tantra jóga.

Základem všeho je to, o čem jsme mluvili v předchozí lekci o hledání rovnováhy energií kundalini - sjednocení ženských a mužských sil v nervové soustavě, sjednocení Šakti a Šivy. Hatha jóga znamená „sjednocení slunce a měsíce,“ mužských a ženských energií. Na toto téma narazíme v každé tradici, neboť je to základní charakteristika lidské nervové soustavy. Taoisté tomu říkají jin a jang. Křesťané hovoří o duchu svatém a Bohu otci. Křesťanští patriarchové se pokusili učinit duch svatý oboupohlavním, ale na tom co říkají nezáleží. Nemění to nic na tom, čím je ona uvnitř nás.

Asány se v hatha józe částečně překrývají s dalšími pokročilejšími technikami. Některé z těchto pokročilejších technik si zachovávají název asána, jiné se označují jako „mudry“ a „bandhy.“ Ať už jim říkáme jakkoliv, jsou to převážně tělesné techniky, napomáhající pohybu prány a čistého blaženého vědomí uvnitř nás. Pár těchto metod jsme už probírali - mulabandhu a sambhavi (mudru). A přidáme ještě několik dalších.

Nejprve si ale povězme něco víc o asánách. V těchto lekcích se nebudeme pokoušet učit jógové asány v plném rozsahu. Nebylo by to praktické. Žijete-li v kterémkoliv městě, nebo poblíž, je dost pravděpodobné že nedaleko vašeho bydliště bude jógové studio. Pokud jste to ještě neudělali, běžte tam a zúčastněte se lekce jógy. To vám poskytne základní sérii cvičení která můžete dělat doma, pokud vás to baví. Přibližně pět až deset minut lehkých asán bude skvělou přípravou před pránajámou a meditací. Pokud vás asány nebaví, nebo nemáte čas, nevadí. Vraťte se k lekcím „Jak si najít čas“ a „Hospodaření s časem,“ kde jsme se zabývali tím, jak si udržet každodenní praxi meditace a pránajámy. Stejná pravidla hospodaření s časem platí i pro přidávání asán k naší sérii cvičení. Když se nám nedostává času, asány vynecháme jako první. Pokud máme čas jenom na jednu věc, nejlepší volba obvykle bude meditace. Pokud na dvě, pránajáma a meditace. Pokud stíháme tři, tak asány, pránajáma a meditace. Neznamená to, že by jedna technika byla lepší než druhá. Možná máte přirozený sklon cvičit asány a zanedbávat pránajámu a meditaci. I to je v pořádku. Dokonce to někdy může být nutnost, máte-li v nerovnováze kundalini. Asány mohou pomoci s uklidněním vnitřních proudů. Ale pokud nemáte silný sklon k jednomu nebo k druhému, obvykle uděláte nejlépe když si vyberete meditaci, nedostává-li se času. Je to nejhlubší technika. Spojuje nás přímo s čistým, blaženým vědomím.

Pokud o asánách nic nevíte a žijete někde na samotě, nicméně máte chuť se učit, existuje o nich spousta dobrých knih a videí. Cokoliv z toho dobře poslouží. Pro naše účely se tu poohlížíme jen po několika velmi jednoduchých protahovacích a ohýbacích cvicích, před pránajámou a meditací. Co si vyberete, je na vás. Pokud chcete cvičit asány déle než jen pět nebo deset minut, v pořádku. Někteří lidé asány milují. Pro mnohé se asány stávají cílem samy o sobě. I to je v pořádku. Ať už se rozhodnete pro kterékoliv praktiky, vynasnažte se vybudovat si stabilní každodenní rutinu, které se dokážete držet aniž byste se přepínali, nebo se cítili nepříjemně. Pokud se po praktikování, a po zbytek dne, i v noci, cítíte dobře, jste na správné cestě. Časem pak budete v určitou chvíli připraveni na přidání dalších pokročilých jógových technik.

A teď se podíváme na několik dalších pokročilých jógových technik, které dále stimulují proudění prány v těle.

Guru je v tobě.