AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

74 Pro tento i příští život

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Je mi 73 let, žiji sám a tak jsem si říkal, že mám spoustu času a mohl bych se naučit meditovat. Jenže mi bylo řečeno, že dosažení onoho blaženého stavu, o nějž meditátoři usilují, může být práce na celý život a mě už tady moc dlouhá doba nezbývá. Máte k tomu nějaká doporučení?

Odpověď

Je velmi inspirující, že s ohledem na duchovní rozvoj chcete co nejlépe využít čas, který vám zbývá. Všichni bychom měli sdílet tento postoj, nehledě na to, kolik je nám let.

Ano, je pravda, že to je práce na dlouho. Ale i tahle věc je relativní. V Bhagavad Gítě, slavném Indickém posvátném textu, se píše, že jediné ponoření do Nekonečného vymaže celé životy budoucích pozemských trápení. A tak, ať už je nám 23 nebo 73, dokážeme-li se začít nořit do čistého blaženého vědomí, bude to znamenat velký pokrok. Pokud je pro vás přijatelné v tomto smyslu uvažovat o možnosti reinkarnace, může to být velkou motivací. Je to jedna z podob bhakti. V duchovním smyslu nás všechny stále čeká mnoho práce, nehledě na to jak mladí, nebo staří jsme. Nikdo z nás by neměl promarnit ani minutu.

O jedné věci vás mohu ujistit. Čehokoliv dosáhnete v duchovní praxi nyní, nebude ztraceno. V budoucnu navážete tam kde jste skončil, a budete se svou cestou k osvícení pokračovat dál někde jinde. Nejen že jsem o tomto četl a slyšel od každého světce, se kterým jsem se během mnoha let setkal, ale je to i má přímá zkušenost. Od narození jsem dělal duchovní praktiky. Jak to? Odněkud to muselo vzejít. Možná jsem někdy v minulosti byl třiasedmdesátiletý muž, který udržoval svou duchovní praxi. Kdo ví? Všechno co vím je, že tyto věci od narození zněly v mém nitru. Skutečnost, že se zajímáte o praktikování, ukazuje na to, že ani pro vás nejsou duchovní techniky nové. Všichni jsme tady už někdy byli. Práce, kterou při praxi odvedeme nyní, nás přibližuje k osvícení. Nic nebude ztraceno.

Jak budete v lekcích postupovat dále, budete nacházet stále progresívnější a účinnější techniky. Není doporučeno, abyste se ve svém věku pokoušel zvládnout všechno, co zde předkládáme. Je to příliš náročné a obtížné. Progresívní jóga je pro mladší lidi. Ale pořád je toho hodně, co můžete dělat. Nejlepší základnou je meditace dvakrát denně. Už jen tím dosahujeme ohromných věcí. Bude to vaše každodenní ponoření se do Nekonečného, o kterém jsme se už zmiňovali. Lehké páteřní dýchání před meditací může být ku prospěchu, a možná denně i pár jógových pozic, pokud můžete a chce se vám. Teměř všude jsou dostupné lekce jógy (pozic) pro seniory. Tyto tři věci budou víc než dost. Pokud se s pránajámou (nebo čímkoliv jiným) objeví nějaké nepříjemné projevy, hned uberte praktikování, nebo s technikou přestaňte. Zkuste si najít stabilní a příjemnou sérii cvičení. Nejdůležitější je udržovat příjemnou každodenní praxi, při níž se nebudeme během praktikování namáhat. S takovou každodenní praxí pak budete vědět, že vytváříte veliký přínos pro svou budoucnost v tomto životě, i v tom příštím.

Jsem poctěn vaší přítomností. Jsem poctěn účastí všech přítomných. Je to pro mě posvátná věc. Velmi vám děkuji.

Přál bych si, aby tu mohl být každý. Ne kvůli mě, ale kvůli veškeré té upřímné touze, která je ve světě.

Guru je v tobě.