AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

75 Siddhásana - Život na prameni extáze

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Dobrá, jsme připraveni přejít k dalším pokročilým jógovým technikám.

Posouváme se teď k technikám, které jsou daleko průraznější. Dříve než se pustíte do kterékoliv z nich, je zásadní, abyste byli stabilní ve svých dosavadních praktikách. Pokud se pustíte rovnou do těchto nových technik, aniž byste byli dobře usazeni v meditaci, pránajámě a ostatních předešlých technikách, mnoho dobrého tím nezískáte. Pečlivě se držte svého jedinečného časového plánu. Možná bude trvat roky než se budete cítit připraveni na tyto nové, velmi pokročilé jógové techniky o nichž bude řeč, a to je naprosto v pořádku. Řím nebyl postaven za jediný den.

Slovem „průraznější“ myslíme více zaměřené na stimulaci prány v těle. To znamená, že se v nás objeví více čistého blaženého vědomí a více extáze, ale také to znamená více pročišťování v nervové soustavě. Více pročišťování znamená uvolňování a vyplavování většího množství materiálu zevnitř, což nemusí být vždy příjemné. Vždy přizpůsobujte své praktiky a životní styl tak, abyste udržovali stabilní úroveň pročišťování. Vždy se snažíme vyvažovat svou praxi tak, aby výsledkem byl maximální duchovní pokrok, při současném udržení hladkého běhu každodenního života. Nejlepším měřítkem je to, jak se cítíme během dne mezi cvičeními. Toto jsme už říkali mnohokrát a nelze na to dát přehnaný důraz. Každý, kdo se vážně zaobírá jógovou praxí, to dobře ví. Mohli bychom to nazvat uměním uklidit dům, aniž bychom zároveň nadělali nepořádek.

Toto vše si tedy uchovejme v paměti a můžeme se do toho pustit.

Jestli jste stále ještě plni očekávání a nadšení, po tom všem co jsme si řekli, budete se v tom, co nás čeká, cítit jako ryba ve vodě. A budete to milovat v každém okamžiku. A nebo budete křičet: „Tohle je příliš!“ Možná, že budete dělat obojí najednou - milovat to čeho se zdá být příliš.

Siddhasána bude dalším krokem v našem propojování technik. Znamená „pozice zdokonalených.“ Vzpomeňte si na lekci 33, kde jsme mluvili o „novém způsobu sezení“ při meditaci. Nebude od věci se nyní vrátit a lekci si připomenout.

Navážeme teď na látku z lekce 33 a postoupíme o krok dál. Říkali jsme si tam, že bude dobré postupně si zvykat na meditování v pozici se skříženýma nohama, kdy máme chodidla částečně obrácená vzhůru a prsty trochu podsunuté pod protější nohu. Půjde nám to nejlépe na měkkém podkladu, jako je postel, s podepřenými zády. Toto platí jak pro pránajámu, tak pro meditaci.

Teď posuneme vnitřní nohu trochu blíž pod sebe a umístíme si její patu pod hráz. Budeme si sedět na patě, zatímco nárt bude téměř naplocho ležet na posteli. Není moc dobrý nápad tohle zkoušet na tvrdém podkladu.

Není nutné dosedat na patu celou vahou. Pokud si podpíráme záda, jak je doporučeno, můžeme se trochu naklonit dozadu a najít si přiměřeně pohodlnou pozici, při které bude naše pata pevně dosedat na hráz. Ani příliš pevně, ani příliš lehce. Můžeme se posadit na kteroukoliv nohu a můžeme je i případně pro větší pohodlí střídat, jak jsme si říkali v lekci 33. Tak jako se všemi nově přidanými technikami, i se siddhasánou budeme napřed procházet „nemotornou“ fází, kdy se nebudeme cítit úplně pohodlně. V tomto konkrétním případě takových pocitů může být dost. Nenechte se tím odradit. Nebude vám zřejmě trvat dlouho než přijdete na to, že tato pozice je sexuálně vzrušující, což přispěje k oné nemotornosti. Ze začátku to pravděpodobně bude nemotorné a vzrušující zároveň.

Druhou nohu necháme tam kde byla, s prsty podsunutými kousek pod holeň nohy na které si sedíme, anebo ji můžeme někdy nechat nataženou na posteli, když je nám to příjemnější. To je zjednodušená verze siddhasány. Při formální verzi je druhá noha položená nahoře na té první, jako v polovičním lotosu, bez podepření zad a možná to celé někde na nějaké tvrdé skále. Není nutné tohle všechno dělat, abychom dosáhli toho správného účinku. Účinkem je nepřetržitá stimulace sexuální energie vzhůru od hráze, během praktik prováděných v sedě, což je pránajáma a meditace. To je náš cíl. Úmyslně tento proces podporujeme tím, že při sezení vytváříme tlak na hráz. Měl by to být dobrý pocit.

Možná se ptáte: „Jak můžu při tomhle meditovat?“ Můžete. Možná že ne úplně nerušeně hned od začátku, ale postupem času si to lze osvojit. Možná že vám napřed bude vyhovovat použití siddhasány jenom při pránajámě a při meditaci jí vynecháte. Postupem času si na siddhasánu úplně zvyknete a možná i zapomenete, že jí během praktikování děláte. Je to začátek nového tréninku, postupné budování nového návyku. Tento trénink zahrnuje dvě nové součásti najednou, což může být zezačátku trochu záludné.

První z nich je fyzicky přivyknout tělo na novou pozici tak, aby bylo úplně pohodlné v siddhasáně sedět. Všichni víme že naše tělo lze postupně přemluvit, aby přijalo určité nové věci. Pokud jsme už dříve dokázali nalézt pohodlí v pozici se zkříženýma nohama, tak už víme že to lze. Pokud jsme si neosvojili sed se skříženýma nohama, pak pro nás tato právě popsaná verze sidhasány nebude hned úplně jednoduchá. Ale jsou ještě i jiná provedení. K tomu si řekneme více za chvíli.

Druhá součást tréninku může představovat větší výzvu. Znamená vyrovnat se se sexuálními pocity, které siddhasána vytváří. Naším cílem při siddhasáně je naučit sexuální energii aby příjemně proudila vzhůru a otvírala tak dříve nečinné dráhy naší nervové soustavy. Siddhasánu děláme během svého praktikování ze dvou důvodů. První z nich je, že trávíme čas sezením v pránajámě a v meditaci a to je automaticky určité množství času strávené i v siddhasáně. Tím máme siddhasánu jako pravidelné každodenní cvičení, aniž bychom museli prodloužit celkový čas praktikování. Druhým důvodem pak je, že pránajáma a meditace se vzájemně ovlivňují s účinkem siddhasány a významně tak umocňují průtok prány a čistého blaženého vědomí nervovou soustavou. K tomu všemu se navíc přidává mulabandha a sambhavi. Kombinace všech těchto technik znásobí evoluční procesy v našem těle.

Představte si sexuální energii jako divokou klisnu. Chceme tu klisnu smysluplně využít. Co s ní tedy uděláme? Nasedneme na to divoké zvíře a budeme na něm jezdit. Napřed bude řádit a skákat všude kolem, jako ona příslovečná „splašená kobyla.“ Ale brzy si kůň spočítá, kdo má navrch a začne se zklidňovat. Objeví nový způsob jak fungovat v rámci podmínek, které jsme vytvořili. A pak, ať už jsme ji trénovali pro jakýkoliv účel, stane se pro nás velmi užitečnou. A přesně tak je to i se siddhasánou. K našemu prospěchu vytvoří podmínky, kterým se sexuální energie musí přizpůsobit. Co se týče sexu, tak naším cílem v józe je rozšířit jeho fungování směrem vzhůru a přidat něco navíc k jeho externě orientované reprodukční funkci. Chceme cvičit sexualitu, aby podporovala naši vnitřní duchovní transformaci. Tomuto principu jsme se v lekcích věnovali již dříve, když jsme mluvili o kundalini a mulabandě. Nyní se podíváme ještě o krok dál. Až se později budeme zabývat metodami tantrické jógy, přidáme ještě další věci vedoucí stejným směrem.

Když se naše splašená kobyla v podobě sexuální energie začne zklidňovat, prožitky při pránajámě a meditaci se dramaticky změní. Dříve zdivočelá a nekoordinovaná sexuální energie se promění v hladký vzestupný tok slastné energie, podobný fontáně vyvěrající z našeho kořene. Je to pokojná, zářící a extatická energie, s níž můžeme pohodlně sedět nekonečně dlouho. Už žádná splašená kobyla. Po tom, co se zvedneme a budeme se věnovat svým denním aktivitám, tato energie bude zůstávat s námi, i přesto že už nesedíme v siddhasáně. Naše biologické procesy související s vnitřním tokem prány se začnou proměňovat v něco daleko většího. Bude to přirozený pocit, naplňující nás božským světlem. Staneme se soběstačnějšími v každém aspektu našeho života. Pak budeme schopni nejlépe dávat ostatním, neboť naše vlastní základní potřeby budou zevnitř naplňovány překypující blažeností.

Takže vidíme, že siddhasána je velmi důležitá technika. Není úplně snadné jí nacvičit, ale vložená snaha se nám velmi vyplatí.

A jak dlouho trvá, než zkrotíme naší splašenou kobylu? Záleží to na jednotlivci. Většinou je to postupné. První týden nebo dva to může být dost úlet. Po měsíci se věci začnou zklidňovat. Po třech měsících se začneme cítit pohodlně a někde mezi šestým měsícem a jedním rokem se vše ustálí a siddhasana se stane přirozenou součástí našeho života. Po pár letech si zvykneme na to, že se bez ustání koupeme v extázi, přesto že to nikdy nebudeme brát jako zaručenou věc. Budeme moci sedět v siddhasáně kdykoliv budeme chtít, aniž by nás to jakkoliv rušilo - prostě jen normální extatická blaženost. Bude to běžný život s duchovně probuzenou nervovou soustavou.

Siddhasána významně podpoří efekt všech pokročilých jógových technik o kterých zatím byla v průběhu lekcí řeč. My však můžeme jít stále dál a dál. Tohle je důležité, neboť vždy je možné dosáhnout dalšího pokroku. Pravý jógín, nebo jógínka, pokračuje stále dál, nehledě na to jak fantastické prožitky na cestě potká.

Po celou dobu, kdy nám siddhasána bude přinášet nové změny, budeme pokračovat v naší praxi pránajámy a meditace zrovna tak, jak to bylo dosud. S pocity, které s sebou siddhasána přinese, nakládáme stejně jako s ostatními myšlenkami a pocity, které se objevují během pránajámy a meditace. Prostě jen zlehka upřednostňujeme techniku kterou právě děláme, tak jako vždy. Techniky mulabandhy a sambháví si rovněž zachováme. Siddhasána má ohromný účinek na otvírání páteřního nervu a vzestup extatické vodivosti v něm.

Ani ti, kdo z různých důvodů nemohou sedět se zkříženýma nohama, nebudou ochuzeni o účinky siddhasány, pouze použijí trochu jiné prostředky. Ať už sedíte při pránajámě a meditaci kdekoliv, můžete účiněk paty nahradit. Třeba gumovým míčkem, nebo malým tvrdým polštářkem. Prostě něčím, co přibližně nahradí patu přitlačenou proti hrázi. Můžete to takhle udělat. Je to naprosto plnohodnotný způsob. Je možné se vyhnout nutnosti trénování ohebnosti vašeho fyzického těla. I tak můžete trénovat svoji sexuální energii, o což nám při siddhasáně jde. Všechno ostatní zůstává tak, jak jsme to probrali výše. Prostě jen použijete jinou metodu k dosažení stejných výsledků.

Pokud by míra stimulace v jakoukoliv chvíli přesáhla rozumnou mez a začala nám bránit v pohodlné meditaci, nebo překážet s čímkoliv jiným během praktikování, je důležité ubrat nohu z plynu. To platí pro všechny pokročilé jógové techniky. Ve chvíli kdy si uvědomíme, že příliš tlačíme na pilu, zpomalíme. Tím předcházíme situaci, kdy bychom museli s praktikováním úplně přestat. Nechceme si hrát na hrdiny a pokoušet se protrpět nepřiměřenými komplikacemi. Když toho začíná být příliš, vždycky se stáhněte. Zredukujte pratiky, najděte si příjemné volnější tempo a tam se pohodlně ustálete. Teprve pak se můžete pokusit znovu pohnout kupředu. Vždycky se budete moci vrátit a navázat tam, kde jste dříve přestali. Nic neuteče.

Guru je v tobě.