AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

77 Ještě více o čakrách

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Toto se týká nedávného dotazu o otevřených a zavřených čakrách. Jsem také léčitel a podle různých učení i vlastí zkušenosti jsem dospěl k tomu, že čakry jsou přirozeně otevřené. Míra, do jaké je čakra zavřená a neaktivní (nebo příliš aktivní), vyčerpaná nebo zahlcená, určuje zdravotní obtíže dané bytosti. Jinými slovy vznikne nerovnováha na úrovni éterického těla a následky se projeví na těle fyzickém.

Dále jsem pochopil, že srdeční čakra nám umožňuje dávat a milovat, bez zábran a bez podmínek. Jako léčitel věřím, že je to právě srdeční čakra, více než kterákoliv jiná, kterou léčitel potřebuje mít otevřenou, aktivní a zdravou, aby mohl předávat jemné léčivé energie pacientům. To je moje přesvědčení. Doufám že se tím nikoho nedotýkám.

Přinejmenším trochu matoucí mi také připadala Yoganiho poznámka o korunní čakře. Když děláme jakékoliv cvičení, pránájámu nebo meditaci, vybudíme tím energii kundalini k aktivitě. V závislosti na éterické kondici sušumny, idy a pingaly, stejně jako na zdraví čaker, začne kundalini stoupat vzhůru. Není třeba dodávat že u většiny z nás je éterická kondice těchto nádí a čaker obvykle politováníhodná.

Když k tomuto dojde, energie kundalini se splaší a rozběhne se různými nádí, všude tam, kde je volné místo. Například v případě Gópí Kršny stoupla až úplně nahoru ke korunce jen idou. Na samém pokraji šílenství se mu pak podařilo donutit ji částečně vystoupat i pingalou, což ho zachránilo.

Tím vším chci říci, že rovnováha mezi silami jin a jang, zrovna tak jako mezi energií Šivy a Šakti, je krajně důležitá pro vyváženou a bezpečnou meditativní praxi. Energie Šivy sestupuje dolů z korunky. Jak bychom si mohli dovolit jí neotvírat? A pokud kundalini a energie Šivy vstoupí do sušumny zespoda a shora, potkají se v srdeční čakře. Jak bychom mohli tomuto bránit?

Vysvětlete to prosím blíže.

Odpověď

Díky za ucelený příspěvek o čakrách. Předkládáte dobré námitky.

Bylo vzneseno silné varování před předčasným, nuceným otvíráním korunní čakry, neboť za takových podmínek může kundalini vyrazit kamkoliv, jak jste uvedl. Jak říkáte, toto se týká všech dalších čaker i nádí. Mnozí se dopouští této chyby, když se domnívají, že jóga je jen o vzestupné koncentraci na čakry a dostávají se do problémů. Je nemálo těch, kteří psali o takových potížích, a mě je to upřímně líto.

Doporučení není nechávat cokoliv zavřené (včetně sahasráry), ale nechat všechno otvírat přirozeně, během pokročilých jógových technik. V tomto přístupu skutečně během praktikování vůbec nepřemýšlíme o čakrách. Bereme je jako věci „pod kapotou,“ zatímco my používáme hlavní ovládací prvky v kabině řidiče. To neznamená že by jiné, více na čakry zaměřené přístupy nebyly platné. Jen to prostě není náš přístup tady.

To je tedy důvod, proč začínáme se souhrnnými praktikami meditace a páteřního dýchání, abychom tak pokud možno jemně a pozvolna nechali všechno otvírat přirozeně a zevnitř. V tomto přístupu přichází meditace jako první, coby vyvažující činitel, spíše než abychom se pokoušeli vyvažovat napřed čakry a pak až meditovat. Důvěřujeme vzrůstajícímu čistému, blaženému vědomí v meditaci a pránájámě, že zajistí správné pročišťování a otvírání, což se stane, když dodržujeme dané, jednoduché postupy. Po nějaké době v nás postoupí všeobecné pročištění dál, a my můžeme přejít k progresivnějším technikám. Nakonec můžeme pozornost zaměřit i více na korunku. Na začátku je nejšetrnějším způsobem, jak dostat Šivu dolů, probouzení ádžňá čakry (třetího oka), což je klíčová součást páteřního dýchání a postupného vzestupu extatické vodivosti v sušumně a všech nádí (jemnohmotných nervech). Znovu připomínám, že to je přístup v těchto lekcích. Jiné přístupy se mohou velmi lišit, a to je v pořádku. Nakonec musí každý přístup obstát v podrobném přezkoumání samotnými praktikujícími. Nejlépe naší praxi prověří přímý prožitek. To je vědecká metoda. Dříve nebo později dospějeme k optimální józe, stejně jako se nám to podařilo v aplikaci mnohých dalších technologií.

Naprosto s vámi souhlasím v otázce srdce. To je důvodem neustálého zdůrazňování touhy, oddanosti a bhakti v průběhu lekcí. Je to právě otvírající se srdce, které nás vede domů. Pokročilé jógové techniky které přijdou v budoucích lekcích, budou na srdce klást přímější důraz. Přesto se spoléháme na celkový účinek meditace a pránájámy, pokud jde o většinu přípravných prací v srdeční oblasti. Vzestup bhakti je závislý na těchto přípravných pracích. Jak bychom mohli být oddaní, pokud bychom neměli otevřené srdce? Jak bychom nalezli motivaci meditovat, když nebudeme oddaní? Tohle je velký jógový problém slepice a vejce. Co přijde první, praktiky, nebo oddanost? Nelze mít jedno bez druhého. Jedno je příčinou druhého. Potřebujeme obojí a dříve nebo později se nám podaří jedno nebo druhé nějak zachytit. Jakmile se nám to podaří, jsme na nejlepší cestě získat vše.

Naše nervová soustava ví co má dělat, jakmile jí jednou začneme trochu pobízet efektivními praktikami.

Guru je v tobě.