AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

79 Připomenutí k mantře

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Po nějaké době jsem zjistila, že se mi mantra mění v cosi jakoby méně konkrétního, něco jako AHHHHHH MMMMMMM… . a přijde mi, že se sama přizpůsobuje dechu, aniž bych to úmyslně chtěla. Někdy se k ní také přiřazují různé významy.

Je to pro mě zajímavý experiment. Mám letité zkušenosti s různými meditacemi, takže ani s mantrou to není poprvé. Nikdy jsem to moc neprožívala. Bylo mi řečeno, že nepřítomnost prožitků je kvůli „špatné karmě.“ Přivítala bych váš názor.

Odpověď

Pokud se to děje přirozeně, je v pořádku, že se mantra během meditace mění - prodlužuje, zkracuje, atd. Pokud se k mantře přidávají významy, je to také v pořádku. Stačí jen lehce upřednostňovat meditační techniku. Stále znovu se nenásilně vracíme k původnímu AJAM. Je v tom jen jeden detail, o kterém jsme se už zmiňovali. Někdy se může stát, že budete velmi pohroužená a mantra bude velice nekonkrétní a velmi nejasně vyslovovaná. To pak bude místo, ke kterému se budete vracet. Nechceme se v takovém případě nutit do jasného vyslovování, neboť budeme vědět, že to je ono. Je to také úroveň na kterou bude nejsnazší se vrátit, protože to je místo, kde se naše pozornost předtím vytratila. Tím že se vrátíme na úroveň kde jsme mantru opustili, nežli abychom se nutili do jasného vyslovování, začneme další, hlubší cyklus.

Nezapomeňte že jde o to znovu a znovu ztrácet mantru. Nelze se k tomu nutit. Odejde si sama. To je přirozená schopnost naší mysli utišit se. Způsob jakým mantru používáme jí k tomu jen připravuje vhodné podmínky. O zbytek se mysl postará sama. Zpočátku může být prožitek utišující se mysli a nervové soustavy jen nepatrný - lehké ztišení, pocit spokojenosti, uvolnění. Po meditaci s námi tyto pocity zůstanou i během aktivity. Během meditace se postupně mohou objevit prožitky hlubokého blaha, s tím, jak se čisté, blažené vědomí bude zabydlovat v naší nervové soustavě. I tyto prožitky s námi budou setrvávat během aktivity. To je cesta.

Co se týče dýchání, pokud zjistíte, že vám mantra jde spolu s dechem, nenásilně upřednostňujte techniku práce s mantrou. Nebraňte se vědomí dechu, ani na něm neulpívejte. Přistupujte k němu úplně stejně jako k myšlenkám. Jak už jsme říkali v minulých lekcích, pokoušet se věnovat pozornost zároveň mantře i dechu rozděluje mysl, a snižuje to efektivitu prosté meditace. Pokud se to přihodí, fajn, ale úmyslně takovou duální praxi neděláme. Není to náš přístup v těchto lekcích.

Možná by se pro vás daly věci do pohybu, kdybyste k meditaci přidala některé další pokročilé jógové techniky. Všechna karma se nakonec rozpustí a žádná efektivní praktika, vykonaná s cílem vysvobození, nebude ztracena. Zjevně máte silnou bhakti. Proč byste jinak všechna ta léta meditovala? Jednoho dne se opona rozevře a to, co za ní spatříte, bude dobré. Dočkejte času a vaše vznešené nitro rozkvete ve světě.

Guru je v tobě.