AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

80 Tělesná kondice a jóga

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Jaký je vztah mezi udržováním tělesné kondice a jógou? Řekla bych že chození do posilovny, které je teď tak populární, nebude moc kompatibilní.

Odpověď

Je mnoho různých definic kondice a jak známo, každému se líbí něco jiného.

„Být v kondici“ pro účely duchovní praxe, znamená udržovat tělo přiměřeně silné a flexibilní uvnitř i zvenku, což se dá zvládnout cvičením jógových ásan, každodenními procházkami, nebo jiným decentním aerobním cvičením, a lehkým posilováním všech svalových skupin s využitím vlastní tělesné váhy. Dobré je také taj-či, nebo podobná cvičení, která vyváženým způsobem pomáhají budovat propojení mezi duchovní a fyzickou dimenzí člověka.

Vyznavači kulturistiky (nebo jinému tělesně zaměřenému sportovci) to nebude stačit. Takový muž nebo žena toho bude chtít se svými svaly dělat mnohem víc. Cvičební postupy musí sloužit svému cíli.

Pro účel duchovní praxe postačí výše zmíněné techniky. V případě jiných definicí „kondice“ to bude jiná věc.

Mimochodem není nikde psáno, že by se kulturista, nebo jakýkoliv jiný sportovec nebo sportovkyně, nemohli stát jógínem nebo jógínkou. Není důvod, proč by člověk nemohl dělat obojí, pokud mu to vyhovuje. Je to jen o tom, kdo má jaké zájmy. Věřím ve svobodnou volbu a v osobní zodpovědnost každého člověka za vlastní život. Tento ideál se snažím mít ve všech lekcích stále na paměti.

Proto každá lekce končí slovy,

Guru je v tobě.