AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

86 Pravidelnost v praxi

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Nedávno jsem začal praktikovat AYP (od první lekce). Předtím jsem několik let cvičil jógu a meditoval. Zajímalo by mě, jestli je v pořádku mít puštěnou hudbu na pozadí nebo mít zapálené vonné tyčinky, jak jsem byl zvyklý doteď. Nemůže to rušit? A co modlitební korálky? Také se mi teď daří meditovat jen 10 minut denně. Jak moc je důležité sedět celých 20 minut každý den?

Odpověď

Samozřejmě nechci měnit meditační návyky, které jsou vám příjemné. Jestliže vám vyhovuje používat kadidla, vonné tyčinky nebo poslouchat meditační hudbu, můžete v tom pokračovat i nadále. Nicméně doporučuji pozorně přečíst všechny texty týkající se meditace, včetně otázek a odpovědí, kvůli komentářům týkajících se vlivu prostředí na meditaci. Pamatujte - meditujete, abyste šli dovnitř. Jestliže ve vašem okolí hraje hudba nebo jste zaplaveni dalšími smyslovými vjemy, není to součástí opakování mantry a je možné, že to odvede vaši pozornost, místo aby se přirozeně usadila v čistém, blaženém vědomí. Samozřejmě, jak jsem zmínil v předchozích lekcích, je možné meditovat v letadlech, přeplněných čekárnách, nebo prakticky kdekoli. Takže proč by pak měla vadit trocha hudby? Nemusí, ale také to není součást meditace - podobně jako myšlenky ji můžete nechávat být, zatímco se vracíte k mantře. Vy se rozhodujete, co je pro vás nejlepší. Vy řídíte.

Deset minut je lepší než nic a deset minut dvakrát denně je mnohem lepší než dvacet minut jedenkrát během dne. Existuje přirozený cyklus meditace a aktivity, která je optimalizována právě meditací. Pravidlo „dvakrát denně“ je přinejmenším stejně důležité jako délka meditace.

Jestliže se cítíte nejlépe po dvaceti minutách meditace, pak udělejte maximum pro to, aby se vám tento čas podařil začlenit do každodenního rozvrhu. Dosáhnete tak mnohem výraznějšího vnitřního čištění. Na druhou stranu nebuďte nekonzistentní - jednou dvacet minut, jindy deset nebo patnáct… Čím pravidelnější bude vaše praxe, tím lépe pro váši nervovou soustavu. Až se z praxe stane zvyk, nervová soustava bude meditovat prakticky sama. Zavřete oči a okamžitě se ocitnete v čistém blaženém vědomí. Klid a blaženost vás budou provázet celý den a celou noc. Skutečně to tak funguje. Vyžaduje to dlouhodobou pravidelnou každodenní praxi. Spolu s odstraňováním překážek v nervové soustavě povstává zkušenost čistého blaženého vědomí. Je to jako sledovat strom růst. Přál bych si, abych mohl říct, že to je jako sledovat růst bambus (mnohem, mnohem rychlejší). Možná, že pro několik málo duší zrozených s čistou nervovou soustavou to tak je.

Modlitební korálky jsou jiným přístupem k meditaci a pránajámě. Slouží k počítání. Byly tu dlouho před hodinami a sloužily k počítání počtu opakování manter a dechových cyklů, aby člověk nepraktikoval moc, ani málo. Takové počítání se stává určitou překážkou, obzvláště při meditaci, protože mantra se pak váže na vnější aktivitu - na to, jak přecházíme prsty z jednoho zrnka růžence na druhé. Tato činnost se časem automatizuje, ale stále tak přizpůsobujeme opakování mantry vnější aktivitě. Pokud se řídíme pouze hodinami, můžeme nechat mantru (a dech při pránajámě) plynout přirozeně podle jedinečných čistících potřeb nervové soustavy. O tom se hodně mluví v předchozích lekcích. Užívání hodin k měření času je flexibilní přístup k regulování délky praxe. Samozřejmě sem tam se na hodiny koukneme, ale časem zjistíme, že vnitřní čas je téměř tak přesný, jako vnější. Hodiny pak slouží pouze k potvrzení vnitřního času. Je zde lekce věnovaná tomuto tématu s názvem Sledování času při meditaci.

Modlitební korálky mohou mít také určitou citovou hodnotu - bhakti hodnotu - a to je dobrý důvod pro jejich používání. Cokoli stimuluje vaši bhakti je dobré, dokud zvládáte příval kundalini. Modlitební korálky mohou být součástí vaší išty (ideálu), pokud vás s vaším ideálem spojují. A možná, že vaše praxe, kterou jste se naučili jinde, je založena právě na používání modlitebních korálků. To je také vpořádku. Nejsou zastaralé. Lidé se na ně spoléhají tisíce let. Ale pamatujte, že slouží k měření délky praxe. V těchto lekcích k tomu používáme hodiny. To je ten rozdíl.

Přeji vám vše nejlepší na vaší cestě.

Guru je v tobě.