AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

92 Hvězda

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Medituji už 10 let. Řekl bych, že mi to nikdy moc nešlo, protože se v meditaci snadno nechám vyrušit myšlenkami. Řekl bych, že to bylo jen takové meditování nazdařbůh, nikoliv dennodenní praxe. Spíše tak 3 – 4x týdně.

Předtím, než jsem začal používat AYP, jsem znal jóni mudru. Nedařilo se mi provádět ji příliš úspěšně, ale napoprvé a napodruhé, co jsem ji dělal, jsem uviděl takový krásný kruh s hvězdou uprostřed. Tehdy jsem nevěděl, že je to něco, co by mělo být následkem jóni mudry. Pár dnů nato jsem dostal e-mailem leták od Společenství realizace osobnosti (Self Realization Fellowship), na kterém bylo přesně to, co jsem viděl. Nikdy potom jsem to už neviděl, i když jsem zkoušel dělat jóni mudru.

A teď rychle k věci. Začal jsem s AYP. Líbilo se mi, že myšlenky, které přicházejí, nejsou nic špatného. Prostě stačí to nechat přirozeně běžet a vrátit se zpátky k mantře. Připadalo mi, že jsem to možná předtím dělal i správně, a že problémem bylo pouze moje očekávání. Slíbil jsem si, že budu praktikovat dvakrát denně. Chtěl jsem dodržet mentální časový rozvrh, nikam jsem nespěchal a pokročilé praktiky přidával pozvolna. Asi nikdy jsem nezažil uvolnění energie Kundalini, jako někteří lidé, ale přesto jsem se rozhodl pokračovat.

Dnes ráno jsem zkoušel jóni mudru poprvé co jsem v systému AYP. Hned jak jsem začal, jsem uviděl pár podivných světel. Jen jsem se díval, a pokračoval ve cvičení. Pak se objevily kruhy s hvězdami uprostřed. Měly jasnou kružnici s temnou oblastí uvnitř. Uprostřed se nacházela hvězda, která se chvíli zesvětlovala a pak zase ztmavovala. Nechtěl jsem, aby to zmizelo. Přešel jsem do meditace, ale najednou to bylo pryč.

Můj dotaz zní, co ty hvězdy vlastně znamenají? Proč to chci tak naléhavě udržet, když ani nevím, co to je? Vím, že je to součástí, ale jak a proč mi není jasné. Uvidím to, když budu meditovat nebo jen při jóni mudře? Je něco co bych mohl udělat pro to, abych si hvězdu v meditaci podržel? Čím to, že to přichází právě při jóni mudře? Měl bych s tou hvězdou něco dělat?

Odpověď

Obecně, myšlenky ani cokoliv jiného není v meditaci žádný problém. Jde o způsob pozvolného působení, kdy mantru necháváme zjemnit až k čistému blaženému vědomí. Mysl se snadno uklidní, pokud necháme stranou boj s myšlenkami a přirozeně preferujeme mantru, kdykoliv si v hlubších úrovních uvědomíme, že jsme ji ztratili. Toto je způsob, jak se dostat „dovnitř“.

Pokud jde o hvězdu, je přirozeným důsledkem čištění šušumny (páteřního nervu), a otevírání třetího oka. V lekci o jóni mudře Kumbhace bylo zmíněno, že bude dříve nebo později směrována k bodu mezi obočím. Tam se nachází prodloužení šušumny za hranice těla. Na konci šušumny jsou nekonečné oblasti jasně bílého světla. Zpočátku bývají viděny jako jasná hvězda. Barvy tvořící prstenec okolo hvězdy se nacházejí uvnitř šušumny. Díváte se zevnitř, takže vidíte vnitřek šušumny ve Vašem těle a zakončení šušumny v dálce, což vypadá jako hvězda. Díváte se skrz kanál šušumny a přitom vidíte, jak se říká, „světlo na konci tunelu“. Uvnitř kanálu jsme doslova duhou, která začíná temně červenou dole a končí modrou a fialovou nahoře. Určitě jste slyšeli rčení „má srdce ze zlata“. Pravda, všichni máme srdce ze zlata, jen potřebujeme doma trochu uklidit, abychom to i viděli. To je ten vnější prstenec, který vidíte.

Některé velice obrazné a krásné popisy vnitřku šušumny prezentuje Norman Paulsen v knize „Sacred Science“ (Duchovní věda). Paulsen je jedním z mála posledních přímých žáků Paramhansy Jóganandy, známého jogína a autora „Autobiografie jógy“. Ve své knize Paulsen probírá složitější formu páteřního dýchání. Existuje mnoho přístupů a stylů páteřního dýchání. Způsob páteřního dýchání, který používáme v těchto lekcích, je vybraný pro jeho jednoduchost a efektivní účinnost. Každý si může vybrat, takže různé přístupy k praxi lze v tomto případě jen ocenit.

Duchovní diagram „Šrí jantra“ také reprezentuje vnitřní realitu lidství – soustředné kruhy božské ženské energie, která tvoří tunel vedoucí k finální jednotě Šívy a Šakti uprostřed. Když provádíme páteřní dýchání spojujeme tyto dvě energie všude uvnitř sušumny a všech částech nervové soustavy.

To bylo jen pár příkladů, kde „vize tunelu“ dává životu pozitivní konotace.

Co tedy máme dělat s hvězdou, když ji vidíme při stoupajícím uvědomění tunelu šušumny, který je obvykle také vidět spolu s hvězdou? To je důležitá otázka. Ano, jsme přirozeně přitahováni ke hvězdě. Je nebem. Je místem, kam odcházíme, když zemřeme. Zprávy o tunelu a bílém světle jsou často slyšet od těch, kteří zažili zážitek blízké smrti. Tunel je cesta, kterou jsme také přišli do této pozemské existence. Nyní vidíte proč je páteřní dýchání tak důležité v naší praxi. Čistíme naši dálnici do nebe.

Ale teď ještě není čas odejít! V tom spočívá odpověď na otázku co dělat s hvězdou. Různí lidé vám na tu otázku odpoví různě, panuje v tom poměrně velký zmatek.

Odpovědí těchto lekcí je, že nebudeme s hvězdou dělat nic zvláštního. Necháme ten zážitek přirozeně se rozvinout, stejně jako to děláme s čímkoliv v naší praxi. Jakmile se hvězda objevuje, vezmeme to na vědomí, jako jakoukoliv jinou část naší niterné práce, a vracíme se zpět k praxi, kterou zrovna děláme. Nakonec to je jen další součást naší spirituální anatomie, jako nádi, čakry a podobně. Vše nebeské a pozemské je v nás obsaženo. Nemusíme někam chodit, abychom byli tím, čím jsme. Pokud nás naše extatické nitro nebo vnější praxe zavede ke hvězdě, pak je to v pořádku. Cokoliv se tam stane je částí naší zkušenosti duchovního rozvoje. Ať nás extáze zavede kamkoliv jinam v duchovní anatomii, vždy je to v pořádku. Vždy jen lehce preferujeme praxi, kterou zrovna děláme, jako vždy. Pokud zrovna nepraktikujeme, a něco takového se děje, pak si to prostě užijme. V těchto lekcích jsme především za jogíny, a teprve pak za turisty. Je fajn užít si scenérie, když jsme mimo praxi. Bude tam toho hodně k vidění. Zatímco při praxi se zaměřujeme na lehké preferování praxe, kterou zrovna děláme.

Na této zemi plníme úkol dostat naši nervovou soustavu do dobře fungujícího duchovního pořádku. Proto jsme tady. To lze udělat jen tak, že budeme pokračovat v pročišťování nervové soustavy každý den k vyšším úrovním fungování. Jakmile budeme fixováni na jakýkoliv aspekt naší spirituální anatomie, možná to budeme dělat za cenu celého projektu osvícení. Z toho důvodu děláme dobře, když zvažujeme všechny vnitřní mechanismy a zkušenosti, které se dějí „pod kapotou“, zatímco uháníme po naší cestě pokročilých jógových technik k osvícení.

Vraťme se tedy zpátky k naší analogii s výletem do Francie. Předpokládejme, že si stavíme silnici do Francie. Tu, která nám umožní snadno se projíždět, jak se nám zlíbí. Jak se stavba naší silnice dostává blíže k Paříži, uvidíme z dálky jasná světla. Můžeme být v pokušení přestat pracovat na silnici a jen běžet krajinou ke světlům v Paříži. Tím sice skončíme v Paříži, ale necháme nedokončenou silnici někde mimo město. Ne že by Paříž potřebovala další silnici, byla to jen analogie. Dříve či později se budeme muset vrátit zpět a silnici dokončit. Paříž není Paříží dokud nemůžeme přijet a projíždět se dle libosti. Z toho důvodu potřebujeme perfektně pročištěnou nervovou soustavu.

Osvícení není o tom že utečeme do nebe a necháme za sebou nepročištěnou nervovou soustavu, ke které se budeme muset vrátit později, v jiném životě, abychom ji dočistili. Osvícení je o tom že si dáme tu práci a pročistíme ji dokonale. Jen tak získáme vše, staneme se vším, nebem, Zemí, kosmem, Paříží, vším. Pak se staneme vyjádřením nebe na Zemi a budeme moci vykonat mnoho pro druhé, kteří jsou také vyjádřením nebe na Zemi, jen potřebují dobře pročistit aby to rozpoznali. Takže, není to o útěku do hvězdy. Je to o přivedení hvězdy sem, na pozemskou úroveň. A to právě děláme pročišťováním a otvíráním nervové soustavy.

Jak řekl Ježíš, „Jste světlem světa“.

Takže pokud vidíte hvězdu nebo se cítíte extaticky, a pocity zasahují za bod mezi obočím, jděte tam, jako součást Vašeho běžného páteřního dýchání. Přidá to mnoho do vaší praxe. Pokud vidíte hvězdu nebo máte extatické pocity rozšiřující se za bod mezi obočím v průběhu jóni mudry kumbhaky, pak jen jednoduše buďte, jak říkají instrukce. Nesnažte se a vytrvejte. Děje se přirozené čištění a spojování. Jen to nechte volně se dít. Uvědomte si, že zde na zemi pracujeme na pročišťování naší nervové soustavy. To děláme v meditaci, páteřním dýchání, kumbhace, bandhách, mudrách a všem ostatním. Užijte si nebeskou blaženost, když se vás dotýká. Přeneste ji do vašeho těla přirozeně při praktikování. Zapamatujte si, že práce, kterou děláme je zde v této pozemské formě. Co zde dokončíme si bereme s sebou kamkoliv půjdeme, když ze světa odejdeme. Nervová soustava je brána. Pokud o ni pečujeme, vše ostatní se zařídí samo.

Říká se, že andělé v nebi trochu žárlí na nás smrtelníky. Víte proč? Protože v této formě existence máme snadno dostupnou nervovou soustavu k pročišťování, a motivaci (smrtelnost) s tím něco udělat. Je mnohem jednodušší udělat tuto práci zde na zemi, než v nebi. Takže andělé skutečně trochu žárlí. Čekají, až na ně přijde řada, aby mohli dělat co můžeme my udělat teď a tady – pokročilé jógové techniky. Takže předtím, než utečeme do nebe, snažme se co nejlépe využít příležitosti, kterou máme tady a teď. Nebe tam bude, jakmile se naplní náš čas odejít. Čím více můžeme vyčistit naši nervovou soustavu tady a teď, tím jednodušší to pro nás bude potom.

V některých přístupech je tendence se dostat k nějakým konkrétním vizím. Mít nějakou vizi znamená všechno. Nemusí to ale zrovna tak být. Manifestace pravdy nebude vždycky u každého stejná. Vyzdvihnutí konkrétní vize, o kterou bychom se měli snažit, by mohla být chyba. Možná někteří nikdy neuvidí hvězdu ani tunel. Možná to jen jednou proletí a vše bude jen čistým bílým světlem. Nebo možná nějaké jiné barvy a teprve pak bílé světlo. Možná nebude žádné bílé světlo, zato víc a víc extáze, až jednoho dne, bum! A bílé světlo je naráz všude uvnitř i vně těla. Může se to stát mnoha různými způsoby v závislosti na jedinečnosti očistného procesu každého z nás. Nikdo nemůže říct jak by to mělo být. Z toho důvodu se v těchto lekcích nemusíme příliš o vize starat. Praktikujeme každý den, protože víme, že je třeba podpořit nervovou soustavu v přirozeném pročišťování a otevírání. Zkušenosti budou takové, jaké budou. Pokud se budeme držet čištění dálnice do nebe, není třeba mít žádné obavy, zda dorazíme v nejlepší formě, zda budeme mít věčnou schopnost přijet a projíždět se, jak si přejeme.

Vize není hlavní odměna v józe. Zato věčná svoboda a osvícení jí jsou!

Guru je v Tobě.