AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

97 Tantra: pomoc pro sexuální maniaky a běžné milovníky

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Jsem trochu sexuální maniak. Vypadá to, že nikdy nemám dost. Moje žena si nenechá ujít jedinou příležitost aby mě povzbudila, takže asi musí být stejný případ. Nemusím tedy zdůrazňovat, že máme velmi aktivní milostný život. Během minulého roku jsme se začali zajímat o tantra jógu, ale naše milování se nám nepodařilo dostat pod kontrolu. Vlastně ani nevíme, jestli bychom se o to měli snažit. Začíná mě tížit vědomí, že den co den vyčerpávám svojí vitální sílu. Vím, že to takhle nemůže jít do nekonečna, pokud chci něčeho dosáhnout v duchovní práci. Předkládáte množství praktických jógových technik a my jsme vám za to velmi vděční, nicméně jsme stále připoutaní k sexu. Co byste doporučil?

Odpověď

Pokud silně toužíte přivést váš aktivní milostný život do světa jógy, pak je možné mnoho dosáhnout pomocí tantrických metod. Nebude to nutně znamenat omezení vašeho milostného života. Ten může pokračovat přirozeně dál, jako dříve. Bude to však znamenat vyvinutí určité disciplíny v podobě specifických technik, které můžete používat během milování a praktikovat je spolu. Jsou i další techniky, které lze praktikovat o samotě. Postupně pak budete zjišťovat, že se sex stává součástí většího celku vašich jógových praktik.

Ve většině případů je to muž, kdo v milostných vztazích drží klíč k tantře, protože je to on, kdo zažívá největší ztrátu prány a je to on, kdo obvykle určuje délku trvání milostného aktu. Nehledě na to, jak moc by žena toužila po tantrických spojeních, je to muž, kdo tomu musí napomoci. Pak se můžou oba, žena i muž, ocitnout v nebi.

Jakmile se muž odhodlá převzít kontrolu na ztrátou své prány a tím pádem umožní prodloužení milostného spojení, začne se rozvíjet nový způsob milování, který je v souladu s jógou. Sex pak může začít významně napomáhat spojení maskulinních a femininních energií v nás, podobně jako mulabandha a siddhásana.

I když tantrický sex není jádrem pokročilých jógových technik, je důležité se v něm zdokonalit, zvláště pokud máme sklon k častému milování. Je to v podstatě rozšíření principů siddhásany, kde kultivujeme sexuální energii k pohybu směrem vzhůru do nervové soustavy, zatímco tato je postupně pročišťována pomocí plné škály pokročilých jógových technik.

Milostné tantrické metody kterými se budeme zabývat, mají za úkol podpořit všeobecné cíle pokročilých jógových technik, tak jak jsme je probírali v lekcích, aniž by přitom vznikala nutnost nějakých drakonických omezení naší svobody milovat se, kdykoliv chceme. Používání a postupné ovládnutí tantrických milostných metod nás osvobozuje od negativních stigmat, která jsou někdy se sexem spojována. Sex se stane dalším aspektem naší duchovní anatomie, který můžeme jemně ponoukat směrem k vyššímu účelu osvícení. Milostné vztahy budou moci napomáhat našemu duchovnímu vývoji, spíše než aby zůstávaly překážkou. Zároveň s tím se možná naučíme vychutnávat sex takovými způsoby, o kterých se nám nikdy nesnilo. Kvalitní tantra je velmi osvobozující, ve všech směrech.

Takže, pro ty z vás kdo mají zájem, další lekce o tantře budou umisťovány v oddílu „lekce tantry,“ včetně veškerých otázek a odpovědí které se objeví v kontextu tantrických milostných technik a prožitků. Protože oddíl tantry bude mít omezený záběr, neočekává se, že by počet v něm uvedených lekcí byl velký. Budou se tam probírat pouze ta témata, která se nejlépe hodí do prostředí dospělých a pokročilých praktikujících. Bude to oddíl „lekce tantry,“ zatímco toto jsou „hlavní lekce.“

Obsah lekcí v tomto hlavním oddílu se bude rozvíjet směrem, který byl již dříve naznačen. Jak víte, je toho ještě mnoho, co je potřeba říci o pokročilých jógových technikách a na tomto místě v tom tedy budeme pokračovat.

Guru je v tobě.