AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

98 Jóga a manželství

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Může člověk vstoupit do manželství a přesto pořád praktikovat meditaci a dosáhnout „cíle?“ Jak manželství pomáhá/narušuje duchovní růst člověka?

Odpověď

Manželství není nutně neslučitelné s duchovní praxí. Může se stát důležitou součástí duchovní praxe, neboť nám může pomoci najít cestu k životu v láskyplné službě. Není třeba se obávat ani jeho sexuální složky. Všechno záleží na tom, jak k tomu přistupujeme. V předchozí lekci o tantře jsme započali diskusi na toto téma.

Já sám jsem ženatý s odrostlými dětmi a shledávám, že jsem více ponořen v praktikování než kdykoliv předtím, s životem naplněným radostí. Největší výzvou, kterou manželství a péče o rodinu duchovním praktikám předkládá, je nutnost se o všechny postarat a pak ještě najít čas na praktikování. Žádá si to velkou oddanost a hodně bhakti. Na člověka, který to všechno zvládne, čeká mnoho odměn. Někteří lidé mohou volit zaměření výhradně na duchovní život. Ale to také není tak jednoduché. Ti, kteří pro sebe volí odříkání, se mohou stát zahleděnými do sebe, s omezeným rozhledem a zesláblým citem pro druhé, a mnohdy pak mohou být v duchovním pokroku zakrnělí, navzdory tomu, že se věnují mnoha jógovým praktikám. Služba nějaké formě „rodiny“ je nezbytná, abychom umožnili růst srdci a duchovnímu pokroku. Takovou rodinou může být soused, který potřebuje pomoc, manžel či manželka a děti, komunita, nebo celé lidstvo. Je důležité, abychom nějakým způsobem ve službě našli spojení s druhými. Manželství je nádherný způsob. Může to ale být i nějaká jiná situace, kde budeme mít zodpovědnost za pomoc někomu jinému, než jsme my sami.

Když pomáháme ostatním, pomáháme sobě. To je nejstarší moudrost v posvátných textech.

V konečném důsledku je duchovní pokrok více závislý na našem vnitřním prostředí, nežli na vnějším. To je důvod, proč je meditace na prvním místě. Jde přímo ke zdroji a bezprostředně začíná budovat správné vnitřní prostředí — čisté, tiché, blažené vědomí. Pak bychom měli jít a něco s touto vnitřní tichou kvalitou vykonat. Bude moudré, když využijeme svého čistého, blaženého vědomí a věnujeme ho světu v podobě nějaké služby. Pak budeme jako otevřená brána a čisté, blažené vědomí a božská extáze budou skrz nás proudit ven, k ostatním.

Pokud jsme odhodláni trvale rozvíjet své vnitřní prostředí, pak se veškerá vnější prostředí stanou přirozenými oblastmi služby, což samo o sobě je také praxe. Říká se jí karma jóga, neboli jóga činu v láskyplné službě. Karma jóga se nemůže začít odehrávat na povel. Jednoduše se začne dít tak, jak se uvnitř rozpíná vyšší skutečnost. Veškerá jóga je takto propojena. Veškerý život je takto propojený. Jsme Jedno, vyjádřené v mnoha.

Takže, pojďme dělat pokročilé jógové techniky a pak vyjít ze svého meditačního pokoje a zamyslet se, jak někomu pomoci. Budeme pomáhat sami sobě.

Guru je v tobě.