1 - program pro první dva a poslední dva dny retreatu

 

(7:30)

Ranní praxe
(dvě kompletní sezení od začátku až do konce)
První sezení
25 minut odpočinku vleže
Druhé sezení
25 minut odpočinku vleže

Snídaně
(½ hodiny)

Procházka, fyzická aktivita
(½ hodiny)

Aktivity související s praxí:
čtení, ásany, kreslení, skupinová aktivita

(do oběda)

 

(12:30)

 Oběd & zápis do deníku
(1 hodina)

Aktivity související s praxí:
čtení, ásany, kreslení, skupinová aktivita & procházka

(odpoledne)

 

(16:00)

Tiché pozorování
(1 hodina)

 

(17:00)

 Večerní praxe
(jedno vaše kompletní sezení od začátku do konce)
Sezení
25 minut odpočinku vleže

Večeře
(½ - 1 hodina)

Procházka, fyzická aktivita
(po večeři)

Aktivity související s praxí:
čtení, ásany, kreslení, skupinová aktivita

(po večeři)

Rekapitulace & zápis do deníku
(½ hodiny)

 

(22:30)

Tiché pozorování / klid
(1 hodina)


 

2 - program pro všechny dny kromě prvních dvou a posledních dvou

 

 (7:30)

Ranní praxe
(dvě vaše kompletní sezení od začátku až do konce)
První sezení
25 minut odpočinku vleže
Druhé sezení
25 minut odpočinku vleže

Snídaně
(½ hodiny)

Procházka, fyzická aktivita
(½ hodiny)

Aktivity související s praxí:
čtení, ásany, kreslení, skupinová aktivita

(do oběda)

 

(12:30)

 Oběd & zápis do deníku
(1 hodina)

Aktivity související s praxí:
čtení, ásany, kreslení, skupinová aktivita & procházka

(odpoledne)

 

(16:00)

Tiché pozorování
(1 hodina)

 

(17:00)

 Večerní praxe
(dvě kompletní sezení od začátku do konce)
První sezení
25 minut odpočinku vleže
Druhé sezení
25 minut odpočinku vleže

Večeře
(½ - 1 hodina)

Procházka, fyzická aktivita
(po večeři)

Aktivity související s praxí:
čtení, ásany, kreslení, skupinová aktivita

(po večeři)

Rekapitulace & zápis do deníku
(½ hodiny)

 

(22:30)

Tiché pozorování / klid
(1 hodina)