AYP - pokročilé jógové techniky

Lekce tantry

1 Co je tantra jóga?

Víte, je zábavné jak vykrystalizovalo naše vnímání tantra jógy, zatímco se nenápadně vkrádala do pozornosti běžného představitele naší společnosti. V dnešní době je běžnou představou většiny z nás, že tantra je o sexu — o lepším sexu, extatičtějším sexu, „duchovnějším sexu.“ A tak se dnes tantra spojuje s heslem „Sex, sex, sex!“ Máme snad myšlení na klíček, nebo co? Dá se to ale pochopit. Většina z nás nachází vrcholný prožitek svého života právě v sexuálním aktu, především pak v slasti spojené s orgasmem. A tak nepřekvapuje zjištění, že naše kultura je posedlá sexem - většinou jsme pro něj, někdy proti, pokaždé jsme jím však zaujati. Všichni víme, že nás sex nějakým způsobem spojuje s širší dimenzí toho, čím jsme. Je faktem, že sex nás spojuje v lásce, rodině, a v posledku i v duchovním životě. Takže, samozřejmě, že jsme jím posedlí. Leží v základech všeho, čím jsme. Určuje nás. Všichni máme hlubokou touhu navždy splynout s extází, obsaženou v té věci, zvané „sex.“

Chceme-li rozkrýt nejhlubší mystérium sexu, bude moudré, podívat se na něj z té nejširší perspektivy. Právě tady začíná tantra.

Co kdybych vám řekl, že tantra je především o meditaci, pránajámě, bandhách, mudrách a ásanách? To jsou všechno věci o kterých jsme mluvili v lekcích Pokročilých jógových technik. Je pravdou, že tantra je především o těchto věcech. Ano, sex v ní má také své místo a my jsme s tím v hlavních lekcích od samého počátku otevřeně počítali. Nevyhýbali jsme se otázce sexu a jeho role v celkovému procesu osvícení. Je pravdou, že osvícení není možné, aniž bychom do procesu jógy zapojili svou sexualitu — proces sloučení našeho vnitřního, božského já, a vnějšího světa. Při kultivaci naší nervové soustavy vstříc tomuto jevu, musí být vzata v úvahu i úloha sexuální energie.

Tantra znamená „splétat,“ nebo „dva celky v jednom.“ V podstatě to znamená totéž co jóga, s trochou intimity navíc. Tantra od samého počátku rozpoznává, že má-li dojít k osvícení, je potřeba nechat extaticky splynout dva póly - otcovská nebesa a matku Zemi, maskulinní a femininní energie, Šivu a Šakti, jin a jang - a že tyto dva póly jsou obsaženy v nás, v naší nervové soustavě. Toto už jsme v lekcích Pokročilých jógových technik probírali z několika praktických úhlů.

Ze všech jógových systémů, které přistupují k životu jako ke dvěma realitám, jež je třeba spojit v lidské nervové soustavě, je tantra tím nejobsáhlejším. V tantra józe jsou zahrnuty mantra jóga, kundalini jóga, hatha jóga, aštanga (osmidílná) jóga, a další. Praktiky obsažené v těchto tradičních jógových systémech tvoří to, čemu říkáme tantra „pravé ruky.“ Pak je tu ta část tantra jógy, známá jako tantra „levé ruky,“ která se zabývá přivedením čistého, blaženého vědomí do požitků smyslového života v hmotném světě. Tantra levé ruky se nestaví proti smyslovým požitkům, ale naopak jich využívá k duchovním účelům. Tantra levé ruky je něco jako podbřišek jógy - místo, od kterého se spořádaní občané mají držet dál. Takový byl tedy tradiční pohled na věc, před tím, než se do toho vložila generace hippies. Dnes už je praxe tantry levé ruky respektována. Alespoň na Západě tomu tak je. Možná, že lidé na západě jsou natolik pohroužení v materiálním životě, že už od začátku nemají co ztratit. Proč neobohatit materiální život o duchovní rozměr? Pojďme spojit příjemné s užitečným. Tantra levé ruky se nám sem přímo nabízí.

Takže, v těchto lekcích se podíváme blíže na tantru levé ruky, ve smyslu milostných technik. Zjistíte, že budeme navazovat na věci, o nichž jsme už hovořili v hlavních lekcích. Podrobně jsme tam už rozebrali kundalini (tajný název pro sexualitu) a začali jsme stimulovat sexuální energii směrem vzhůru do nervové soustavy, pomocí pokročilých jógových technik jako mulabandha, sambhaví, siddhásana a jóni mudra kumbhaka. Všechny tyto techniky jsme krok za krokem, podle svých individuálních schopností, zabudovali do sekvence cvičení, kterou provádíme dvakrát denně.

Všechno, co jsme zatím prováděli, se odehrávalo od kořene nahoru, počínaje siddhásanou, což je systematická stimulace hráze. Nyní se vydáme až „pod“ siddhásanu. Je to nezbytné. Neboť neuchopíme-li nějakým způsobem ohromné toky prány obsažené v sexuálním aktu, mohli bychom zjistit, že budeme limitování v našich dalších snahách o duchovní tříbení nervové soustavy. To neznamená, že bychom se museli uchylovat k obávanému slovu na „C“ (celibát.) Znamená to, že zvážíme několik inteligentních metod, které nám pomohou lépe sladit naše sexuální aktivity a duchovní aspirace. Popravdě, možná vás překvapí zjištění, že inteligentní, duchovní sex, může být daleko příjemnější než ten obyčejný, průměrný druh sexu, charakterizovaný někdy slovy: „Díky madam, tak já padám.“

Tak pojďme na to.

Guru je v tobě.