AYP - pokročilé jógové techniky

Lekce tantry

2 Meditace, bhakti a tantrický sex

Ne náhodou jsme kdysi, na úplném začátku Pokročilých jógových technik, začali rozpravou o touze a meditaci. Naše touha se natolik zkonsolidovala, že jsme začali meditovat. Proces noření se hluboko do čistého, blaženého vědomí během meditace, vytváří v naší nervové soustavě kvalitu tiché, bdělé pozornosti, spolu s určitým instinktivním pochopením. Toto pochopení rezonuje s každou další, novou věcí kterou se naučíme a my pak cítíme ještě větší touhu po prožití božské skutečnosti, což nás vede k dalšímu praktikování. Tahle rostoucí touha po božském prožitku se nazývá „bhakti.“ Bhakti je produktem kombinace touhy a pročišťování probíhajícího v nervové soustavě. Na naší straně je to záměrný proces - do této božské touhy vstupujeme vlastním rozhodnutím. S každodenním praktikováním bhakti stoupá jako po spirále a inspiruje nás ke stále vyšším úrovním jógové praxe a posvátného prožitku.

A co to má společného s úvahou o tantrickém milování?

Především je třeba si říci, že pokud přistoupíme k takzvanému tantrickému sexu jenom proto, že hledáme lepší sex, pak v nejlepším případě také jenom to získáme - o něco lepší sex. Takové vítězství bude mít krátkého trvání. Pokud ovšem k tantrickému sexu připlujeme na vlnách bhakti, která se zrodila z naší každodenní praxe pokročilých jógových technik, bude to úplně jiná pohádka. V takovém případě dojdeme naplnění v trvalé, nadpozemské extázi. Takže, první doporučení ohledně tantrického sexu je postavit ho na solidní základy tvořené každodenní meditací, pránajámou a dalšími pokročilými jógovými technikami. Tantrický sex k nám pak přijde přirozeně, ještě dříve než ho začneme vědomě dělat a bude mít skutečný duchovní potenciál.

Je to stejné jako když jsme začínali přidávat pokročilé jógové techniky jako múlabandhu a siddhásanu. Obě jsme přibírali z důvodu stimulace sexuální energie vzhůru do nervové soustavy. Kdybychom začali napřed s múlabandhou a siddhásanou, aniž bychom předtím již dělali meditaci a pránajámu, pokoušeli bychom se takříkajíc posílat energii úplně zanesenými trubkami, s omezeným potenciálem dosáhnout úspěšného výsledku. Lepší je se napřed trochu celkově pročistit a pak s tím stále dál pokračovat den co den, zatímco začneme posílat sexuální energii vzhůru, do vyšších oblastí nervové soustavy. Tentýž princip platí i když začínáme s tantrickým milováním.

Jak poznáme, jestli jsme připraveni na tantrické sexuální techniky? Je to snadné. Budeme chtít svůj milostný život učinit nějak regenerujícím. Začne to pro nás být důležité. Čím více to budeme chtít, tím lepší to bude. Je snadné cítit stupeň své bhakti a snadno jej poznají i druzí. Bude to přicházet tak, jak se naše nervová soustava bude pomocí pokročilých jógových technik pročišťovat. Je to jako určitý druh magnetizmu, který roste a táhne nás stále výš. Abychom se dostali do nového, duchovně orientovaného módu sexuality, je potřeba pocítit silné pohnutí, neboť proto musíme udělat něco radikálního. Proniknutí do tantrického sexu si žádá radikální touhu. Vydáváme se na cestu, na níž chceme pozměnit směr toku mocné řeky. V tantrickém sexu se učíme milovat za účelem kultivace sexuální energie vzhůru, zatímco naši hluboce zakořeněnou posedlost orgasmem odsouváme stranou. Duchovní kultivace sexuální energie na prvním místě, orgasmus na druhém. Je to velká změna v našem usilování. Je-li naše bhakti silná, budeme schopni rozšířit fungování své sexuality do kultivujícího módu, obdobně jako se postupně učíme proměňovat vzrušení vzniklé při siddhásaně do mnohem vyšší funkce. V tantrickém sexu je to totéž - postupný trénink během dlouhého časového úseku. Tantrický sex nelze ovládnout za jediný den. Je to postupná evoluce trvající mnoho měsíců a roků. S rostoucí bhakti k tomu dojde, neboť je to nezbytná součást naplnění naší cesty k osvícení.

Sexuální cesta v józe nebude pro každého stejná. Bude tu tolik rozdílů, jako je rozdílů v našich sexuálních sklonech.

Pro ty z nás, kdo jsou v sexuálním životě umírnění až středně náruživí, není nijak nezbytné zavádět do milostných vztahů jógové metody, i když zvládnutí tantrického sexu jistě obohatí milostný prožitek, i ostatní pokročilé jógové techniky. Občasný sex nám na cestě k osvícení jistě překážet nebude. Tradiční jógové metody probírané v hlavních lekcích (tantra pravé ruky,) budou pro náš úkol více než dostatečné.

Pro ty z nás, kdo jsou sexuálně velice aktivní, je to ale jinak. Přestože zásobárna prány v pánevní oblasti je ohromná, její množství, které můžeme ze sebe vydat, aniž bychom ztratili spirituální náboj, má své hranice. To platí především pro muže, kde při orgasmu, spojeném s ejakulací semene, je vydáváno velké množství prány. Pro ženy to trochu platí také, ale určitě zdaleka ne do takové míry. Je to muž, kdo má klíč k tantrickému milování, neboť je to on, kdo během orgasmu zažívá největší ztrátu prány. Ze stejného důvodu je to také on, kdo určuje dobu trvání milostného spojení a tudíž i rozsah kultivace sexuální energie, k níž může během milování dojít. Žena může být plná bhakti, stupňovat v sobě i svém partnerovi sexuální energii výš a výš, ale je to mužova bhakti, která určí do jaké míry toho bude možné během milostného spojení skutečně dosáhnout. Role muže a ženy je tedy v tantrickém sexu poněkud rozdílná. A přece, z jiného pohledu, jsou jejich role stejné. Aby mohlo dojít k tantrickému sexu, musí se jak muž, tak i žena, zapojit do inteligentního managementu mužovy ejakulace. Toto platí v počátečních stádiích učení se tantrickému milování a po nějaký čas to pak platit bude.

S postupujícím časem a cvičením získá muž vládu nad svým semenem a naučí se kontrolovat ejakulaci, aniž by při tom byl závislý na pomoci své partnerky. Jakmile je tento stupeň zdokonalení dosažen, oběma partnerům už nic nebrání v tom, aby kultivovali svou sexuální energii v podstatě donekonečna. Můžete si to představit jako nekonečně pokračující supersiddhásanu. Všichni jsme někdy viděli Asijská výtvarná díla, zobrazující milující se páry, jak hrají na hudební nástroje, čtou poezii, meditují, nebo dlouze a zamilovaně konverzují. Takhle si obyčejně tady na Západě sex nepředstavujeme. Dokonce ani ten tantrický. Nicméně toto je skutečný tantrický sex - dlouhá preorgasmická kultivace sexuální energie během milování.

Je důležité zmínit se o několika věcech.

Za prvé, nemá příliš smysl zaměřit se výhradně jen na tantrický sex. Není to samostatná jógová technika. Sám o sobě je tantrický sex slabým nástrojem, pokud jde o celkové pročištění nervové soustavy. Pro tento účel jsou primární techniky meditace a pránajámy. Když už nějaké to pročišťování probíhá, osvědčily se jako velmi užitečné tradiční bandhy a mudry, siddhásana a kumbhaka, které umožní stimulaci sexuální energie směrem vzhůru. To pak vede k rozvoji extatické vodivosti v sušumně (páteřním nervu) i v tisících dalších nervů v celém těle. V tomto může hrát svou roli tantrický sex, a to především pro sexuálně aktivní jogíny a jogínky. Tantrický sex není něco, co bychom dělali, abychom se stali více sexuálně aktivními. Je to něco, čím můžeme posílit svou jógovou praxi, pokud už sexuálně aktivní jsme. Účelem této rozpravy tedy není hromadně všechny pobízet, aby měli více sexu v tantrickém duchu. Jestliže máte lehký až středně intenzívní milostný život a jste spokojeni se svou jógovou praxí, vedete si více než dobře. Nepouštějte se do sexuálních eskapád jen kvůli těmto lekcím. Tyto lekce o tantrickém sexu jsou pro ty z vás, kteří už jsou sexuálně aktivní a hledají způsoby, jak začlenit tuto milostnou aktivitu do celkového spektra svých jógových praktik.

Za druhé, někomu by se mohlo zdát, že zanechat orgasmus poněkud v pozadí, ve prospěch rozvíjení schopnosti nekonečně kultivovat sexuální energii vzhůru, není zas tak dobrý nápad. Mohlo by to vypadat, že ve snaze věci vylepšit se zřekneme něčeho dobrého, co už máme. Přeci jenom je orgasmus tím nejhlubším blahem, jaké jsme v životě poznali. Je to normální a platná obava a my máme právo se ptát:

„A co orgasmus? Co se s ním stane?“

Tyto lekce nejsou antiorgasmické. Faktem je, že cesta pokročilých jógových technik je cestou radosti a extáze. Orgasmus je extatická tělesná reakce, vyvolaná určitým druhem stimulace, konkrétně sexuální stimulace biologicky orientované na reprodukci. Stav nervové soustavy, který nazýváme „osvícení,“ je rovněž extatickou tělesnou reakcí, vyvolanou určitým druhem stimulace, a to stimulace pokročilými jógovými technikami, biologicky orientované na zrození naší mysli v čistém, blaženém vědomí a posvátné extázi.

Je tedy osvícení na úkor orgasmu? Ne. Osvícení je rozkvětem orgasmu, jeho dozráním v celém těle do nekonečně bohaté podoby.

Rámakrišna pravil, že posvátná extáze je jako nepřetržitý orgasmus nesčetných jóni (ženské pohlavní orgány) v každém atomu a póru našeho těla.

Takže, zatímco ze začátku by se mohlo zdát, že odsouváme něco důležitého na druhou kolej, ve skutečnosti pokročilými jógovými technikami postupně expandujeme naši schopnost prožívat orgasmus do kosmických sfér, prostřednictvím naší pročišťující se a otvírající se nervové soustavy. Tam pak nalézáme extázi, neomezenou svým rozsahem i trváním. Jde jen o to, zkultivovat nervovou soustavu tak, aby bylo odhaleno, co v nás už je.

Touha je tím, co nám umožní toho všeho dosáhnout. Každý den si znovu volíme svou cestu.

Tak dobře, pusťme se teď tedy do podrobností o technikách tantrického sexu.

Guru je v tobě.