AYP - pokročilé jógové techniky

Hlavní lekce

73 Více o čakrách

Jste zde poprvé? Pak je dobré začít číst od začátku, protože lekce na sebe navazují.

Otázka

Jako léčitelka jsem si vždy uvědomovala že čakry by měly být v rovnováze a že jóga je jeden z prostředků, který může pomoci nastolit rovnováhu těchto energetických center. Před nedávnem jsem nicméně narazila na tvrzení, že otevřené by měly být pouze první, druhá a třetí čakra, zatímco čtvrtá, pátá, šestá a sedmá čakra by měly být zavřené. Zdá se mi to trochu divné a ocenila bych od vás k této věci pár slov.

Odpověď

Když se vrátíte k lekci 47 - Pránajáma - Co to jsou čakry?, naleznete tam přehled toho, jak v těchto lekcích k čakrám přistupujeme. Na jednotlivé čakry zde přímo nedohlížíme, ale necháváme je aby se zapojovaly přirozeně s tím, jak se v naší praxi, a to zejméma v meditaci a páteřním dýchání, objevuje čisté, blažené vědomí a extatické prožitky.

S tímto vědomím můžeme říci, že všechny uváděné techniky působí na čakry buďto přímo nebo celkově, ale ne s pozorností na jejich vnitřních mechanizmech. Protože náš přístup je orientovaný spíše na praktiky, nežli na kontrolu čaker, příliš jsme se nezabývali tím, která čakra by měla být otevřená a která ne. Výjimku tvoří korunka, jejíž předčasné otevření může vést k problémům, čímž jsme se nedávno zabývali v lekci o symptomech kundalini a pomocných opatřeních. O těchto nepříjemnostech koluje spousta příběhů. Jedním z příkladů by před mnoha lety byla kniha Gopiho Kršny „kundalini - evoluční energie v člověku.“ Je to dobrá kniha o tom, jak dojít k osvícení obtížnou cestou. Takže, korunní čakra je ta, kterou nechceme otevřít příliš brzy.

Tvrzení které zmiňujete, o otevření pouze spodních čaker a nikoliv horních, se zjevně neshoduje se záměrem nastolit rovnováhu mužských a ženských energií v těle a nepovede tedy k osvícení, pokud je toto naším cílem. Rozhodně vylučuje jak meditaci, tak páteřní dýchání, neboť obě tyto techniky mají celkový vliv na všechny čakry a šušumnu (páteřní nerv), zejména mezi kořenem a třetím okem. Vylučuje také sambhavi v oblasti třetího oka a hromadu dalších opatření, která budeme probírat ohledně práce s horní částí těla a hlavou. Zmíněné tvrzení implikuje stimulaci pouze spodní poloviny šušumny a čaker a spoléhá tak na to, že si energie najde cestu nahoru sama, aniž by byl podpořen sestupný energetický proud, který by se s vzestupným spojil. Zdá se, že to je přístup zohledňující pouze Šakti. Určitě by se jím zabránilo problémům v koruně o nichž jsme mluvili. Ale znemožňuje, nebo alespoň výrazně oddaluje, aktivaci celé šušumny. Zdá se, že se jedná o jednostranný přístup. Nicméně pro někoho musí fungovat, neboť proč by jinak byl popsán? Pokud se tedy nejedná o pouhou teorii, samozřejmě. Konečným potvrzením každé teorie je prožitek.

Je možné, že zde mluvíme o dvou různých věcech. Tyto lekce jsou o podpoře procesu osvícení v lidské bytosti a předlkládají množství účinných metod, použitelných v každém koutku těla, mysli a srdce. „Vyvažování čaker“ a podobné přístupy, mohou být zaměřené spíše na obnovu zdraví, aniž by se příliš zajímaly o transformaci k osvícení, což je daleko ambicióznější projekt. Každopádně se zdá, že vyvážení ženských a mužských energií je zásadní, zrovna tak jako vyvolání čistého blaženého vědomí ve všech oblastech lidské bytosti pomocí meditace, což je předpoklad jak dobrého zdraví, tak osvícení.

Cílem těchto lekcí je vyhnout se teoretickým přístupům k józe, jak jen to je možné. Zdejší přístup je prožitkově založený a proto, jak doufám, praktický. V tom smyslu tady skutečně získáte to, co zde vidíte. Je to vědecký přístup, nebo alespoň přístup tak nejblížší vědeckému, jak jen se lze dostat při práci se subjektivní částí nás samých.

Není pochyb, že při léčení také pracujete s přímým prožitkem, což je možná důvodem, proč jste se podivila tvrzení o otvírání pouze spodních čaker. Zdá se, že to nedává příliš smysl ani jednomu z nás.

Guru je v tobě.